Veroasioiden nykytilakartoitus pk-yrityksille

Veroasiantuntijamme kartoittaa yrityksesi veroriskit ja verotuksen optimoinnin mahdollisuudet.

Kattava veroasioiden nykytilakartoitus – yhdessä paketissa. Kokenut veroasiantuntijamme kartoittaa yrityksesi mahdollisia veroriskejä sekä verosuunnittelumahdollisuuksia, joilla voidaan optimoida verotusta.

Verot ovat merkittävä kustannuserä pk-yritysten toiminnassa, joten verotehokkuus on kannattavaa ottaa huomioon kaikissa asioissa. Veroriskit kannattaa myös kartoittaa huolellisesti, jotta vältytte ikäviltä yllätyksiltä.

Verotukselliset asiat ovat kuitenkin usein monimutkaisia, ja niiden pähkäileminen voi viedä hurjasti aikaa. Pk-yritykselle voi olla haastavaa löytää sisäisiä resursseja veroasioiden optimointiin ja riskien kartoittamiseen.

Kattava veroasioiden nykytilakartoitus yhdessä paketissa

Kokenut veroasiantuntijamme kartoittaa yrityksesi mahdollisia veroriskejä sekä verosuunnittelumahdollisuuksia, joilla voidaan optimoida verotusta. Hän tarkastaa myös, onko exit-suunnitelmanne kunnossa verotuksellisista näkökulmista. Kartoituksen pohjalta saatte kattavan yhteenvedon ja selkeät suositukset jatkotoimenpiteistä.

Paketti sopii pk-yrityksille sekä startupeille ja kasvuyrityksille ennen sijoittajien mukaantuloa.

Palvelupakettiin kuuluu:

  1. Yrityksen tuloveroilmoitusten ja tilinpäätösten läpikäynti.
  2. Johdon haastattelu: Selvitämme haastattelemalla yrityksen noudattamat käytännöt verotuksen kannalta keskeisten aihepiirien osalta (tyypillisesti esimerkiksi henkilöstön palkitseminen, yritys- ja omistusjärjestelyt sekä toiminnot ulkomailla). Keskustelemme yritykselle jo aiemmin esiin tulleista verokysymyksistä sekä yrityksen tulevaisuuden näkymistä.
  3. Havaintojen analysointi.
  4. Kirjallisen yhteenvedon laatiminen ja suositukset jatkotoimenpiteistä

Pakettihinta: 1750 € + alvJoko kääritään hihat? Alkuun pääset ottamalla yhteyttä veroasiantuntijaamme Lauri Saukkoseen.