CFO Services Internal mobile hero CFO Services Internal desktop hero

Kokonaisvaltainen kumppani asiantuntija-organisaatioille

Työntekijöistä huolehtiminen ja inhimillisen pääoman kasvattaminen on ensisijaisen tärkeää erityisesti silloin, kun yrityksesi toiminta riippuu siitä. Asiantuntijaorganisaationa meillä on rutkasti asiantuntemusta ymmärtää ja auttaa sinua kaikessa, mihin saatatkaan kaivata tukea.

Ota meihin yhteyttä

Kehitättämällä inhimillistä pääomaa tuplaat mahdollisuutesi menestyä

Me uskomme vahvasti esimerkillä johtamiseen. Greenstepin vahva kulttuuri sekä skaalautuvat toimintamallit ovat mahdollistaneet meille selkeän ratkaisun asiantuntijaorganisaatioiden tehokkaaseen ja menestyksekkääseen toimintaan.

Kun yrityksen tärkeimmät resurssit ovat sidoksissa inhimilliseen pääomaan, toimintatapoja ja organisaatiokulttuuria on kehitettävä ja ylläpidettävä. Tässä kohtaa kokemuksemme astuu mukaan kuvioon. Voimme tukea sinua yksittäisellä palvelulla tai kehittää kaikkia tarvittavia prosesseja. Kokonaisvaltaisena kumppanina räätälöimme palvelumme tukemaan juuri sinun tarpeitasi.

Greenstep asiantuntijaorganisaatioiden kumppanina

Aiemmin liian moni asia oli muistin varassa, mutta Greenstepin avulla prosesseista on saatu automaattisempia ja varmempia. Esimerkiksi palkkaprosessimme on nykyisin sujuva ja tulevaisuuteen skaalautuva, minkä lisäksi olemme saaneet synergiaetuja keskittämällä palveluita myös talouspuolelle.

Futurice

Meillä on niin laajasti palveluita ja osaamista, että pakko oli jotenkin löytää se punainen lanka. Kun on ollut jo vuosia tässä mukana, niin on itse liian syvällä näkemään, että miten tätä pitäisi muuttaa. Oli aivan mahtavaa saada ulkopuolinen ammattilainen avuksi

NTRNZ media

Yhteistyö on ollut saumatonta, ja kaikkiin kysymyksiin on reagoitu nopeasti. Tekniikkaan liittyvien ratkaisujen lisäksi Greenstep on pystynyt tarjoamaan konsultoitavaa ja omaa ymmärrystämme lisäävää ohjausta.

Valve

Lue asiakkaidemme kokemuksia

Palveluyhtiot icon

HR-palvelut

Täyden palvelun HR-kumppanina katamme aina johdon kehittämisestä ja isojen strategisten suuntalinjojen suuntaamisesta HR:n päivittäiseen operatiiviseen toimintaan ja mieltänne askarruttaviin kysymyksiin HR HelpDeskin muodossa.

Palveluyhtiot icon

Palkanlaskenta

Laajasti henkilöstöön nojaavien yritysten toiminnan onnistumisen taustalla on selkeä ja onnistunut palkanlaskennan prosessi. Me hoidamme palkanlaskennan rautaisella ammattitaidolla ja proaktiivisesti prosesseja kehittäen.

Palveluyhtiot icon

Matkalaskujen hallinta

Sano hyvästit kuittirumballe! Matka- ja kululaskujärjestelmä Bezalan avulla teet kulu- ja matkalaskusi vaivattomasti ja nopeasti. Helppokäyttöisellä sovelluksella lähetät kuvat kuiteista selvityksineen suoraan kirjanpitoon ilman aikaa vievää kopiointia, skannausta ja raporttien laadintaa.

Palveluyhtiot icon

Analytiikka

Analytiikkapalveluidemme avulla päätöksiä ei tarvitse enää tehdä mutulla, vaan niiden tukena käytetään kerättyä dataa sekä selkeitä ja helposti ymmärrettäviä BI-raportteja.

Palveluyhtiot icon

Kirjanpito

Toimimme laadukkaana ja skaalautuvana taloushallinnon kumppaninanne, jotta te voitte keskittyä operatiiviseen puoleen. Meidän asiakkaana voit olla varma, että kirjanpito hoituu aina laadulla ja sovitun aikataulun mukaisesti.

Palveluyhtiot icon

Vastuullisuuspalvelut

Tarjoamme kattavasti vastuullisuuspalveluita asiantuntijaorganisaation vastuullisuustyön kehittämiseen ja kirkastamiseen.

Greenstep 2021 19 web

Asiantuntija-organisaationa Greenstepillä on erinomainen kyky ymmärtää ja auttaa muita asiantuntija-organisaatioita.

Tuemme sinua kokonaisvaltaisesti kaikissa yritystoiminnan haasteissa.

Inhimillisen pääoman kokonaisratkaisu asiantuntijaorganisaatioille

Yrityksen tärkeimpien voimavarojen ollessa sidottuina työntekijöidensä inhimilliseen pääomaan tulee toimintatapojen ja kulttuurin selkeydestä pitää kiinni.

  1. Me uskomme, että kulttuuri syö strategioita aamupalaksi. Tällä tarkoitamme kulttuurin merkitystä strategisten suuntaviivojen pohjana sekä työtyytyväisyyden takaajana. Liiketoimintalähtöisen HR-palvelumme avulla pystymme tehostamaan yrityksen inhimillisen pääoman tehokkaan suuntaamisen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Täyden palvelun HR-kumppanina katamme aina johdon kehittämisestä ja isojen strategisten suuntalinjojen suuntaamisesta HR:n päivittäiseen operatiiviseen toimintaan ja mieltänne askarruttaviin kysymyksiin HR HelpDeskin muodossa.
  2. Laajasti henkilöstöön nojaavien yritysten toiminnan onnistumisen taustalla on selkeä ja onnistunut palkanlaskennan prosessi. Virheetön prosessi ei kauas kuulu, mutta jatkuvat palkanlaskennassa tapahtuvat virheet ovat yksi suurimmista henkilöstön tyytymättömyyteen vaikuttavista tekijöistä. Greenstepillä toimiva asiakassuhde on ulkoistetun palkanlaskennan keskiössä, minkä johdosta voimme proaktiivisesti kehittää prosessien toimivuutta. Tärkeänä prosessina myös henkilöstön ja rahan välillä on vaivaton matkalaskujen hallinta. Mutkattomasti toimiva matka- ja kululaskujärjestelmä Bezala helpottaa molempien osapuolten toimintaa sekä vähentää käytettyjen kulujen riskiä vähentämällä vanhanaikaista kuittirumbaa.
  3. Kokonaisvaltaista ratkaisuamme voimme täydentää laadukkaan kirjanpidon sekä talousjohdon palveluiden muodossa. HR:n ja talouden puhuessa yhteistä kieltä, voidaan osa-alueita kehittää tukemaan toisiaan. Osapuolten yhteistoimintaa voidaan täydentää analytiikan avulla, jolloin päätöksiä ei tarvitse tehdä mutulla, vaan niiden tukena käytetään kerättyä dataa sekä selkeitä ja helposti ymmärrettäviä BI-raportteja.
  4. Tarjoamme kattavasti vastuullisuuspalveluita asiantuntijaorganisaation vastuullisuustyön kehittämiseen ja kirkastamiseen. Yhä enenevissä määrin myös asiantuntijaorganisaatioiden tulee raportoida ja viestiä toimintansa vastuullisuudesta. Vastuullisuuden starttityöpajamme auttaa teitä pääsemään alkuun vastuullisuustyön kehittämisessä. Jos työ on jo aloitettu, pureudumme kanssanne ajankohtaiseen tai muuten askarruttavaan vastuullisuuden teemaan kokeneen vastuullisuustiimimme kanssa.