Greenstep cropped

Vastuullisuus

Greenstep käynnisti tavoitteellisen ja systemaattisen vastuullisuustyön keväällä 2019, mutta ketterän perheyrityksen arvot ovat kuitenkin alusta alkaen ohjanneet kestävää kasvua.

Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme ja kaikessa mitä teemme, sillä vasta silloin, kun vastuullisuus on kaiken toiminnan keskiössä, vastuullisuustyö voi olla aidosti vaikuttavaa.

Vuosien aikana Greenstepin oma vastuullisuustyö on laajentunut myös organisaatiorajojen yli ja kokenut vastuullisuuspalveluiden tiimimme auttaa asiakkaitamme kehittämään tulevaisuuden kestävämpää liiketoimintaa.

Tutustu vastuullisuus-raportiimme

Vastuullisuus on Greenstepissä osa jokaisen työtä ja koko organisaation yhteinen asia

Greenstep 2021 10 web

Yhdenvertainen ja hyvinvoiva työyhteisö

Menestyksemme takana ovat meidän asiantuntijamme, ja heidän hyvinvointinsa on meille kaikista tärkeintä. Edistämme työntekijöidemme hyvinvointia tukemalla heidän terveyttään ja työkykyään sekä varmistamalla avoimen ja yhteisöllisen työilmapiirin. Henkilöstömme työtyytyväisyys onkin korkea ja sitä mitataan viikoittaisella työfiiliskyselyllä, joka mahdollistaa nopean puuttumisen mahdollisiin epäkohtiin. Henkilöstön suositteluindeksi eli eNPS on 69, joka on todella hyvä tulos.

Greenstepin arvomaailmaan kuuluu vahvasti yhdenvertaisuus, ja käytössämme on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan vuositasolla. Vastuullisuustyömme strateginen perusta on yhdessä työntekijöidemme kanssa rakennettu Code of Conduct, jonka avulla varmistamme eettisen toiminnan ja varmistamme asiakkaidemme luottamuksen. Periaatteet tulevat kaikille greenstepiläisille tutuksi perehdytyspäivillä, ja jokainen sitoutuu niihin omassa päivittäisessä työssään.

Greenstep 2021 02 web

Laadukasta osaamisen kehittämistä

Tahto uudistua ja kehittyä on yksi Greenstepin arvoista sekä laatulupaus, jonka annamme asiakkaillemme. Tuemme asiantuntijoitamme kehittämään itseään mm. erilaisten asiakasprojektien kautta ja sisäisten koulutusten avulla. Greenstep Academy tarjoaa monipuolista ja korkealaatuista henkilöstökoulutusta kaikille greenstepiläisille sekä lyhyiden ajankohtaiskoulutusten että pitkäkestoisempien koulutuspolkujen avulla.

Osaamisen kehittäminen on osa yhteiskuntavastuutamme, ja olemme mukana erilaisissa yhteistyöprojekteissa esimerkiksi korkeakoulujen kanssa. Myös tytäryhtiömme Carestep perustettiin edistämään osaamista, ja siivouspalveluita tarjoava yritys käyttää 100 % voitostaan työntekijöiden uraa edistävään koulutukseen ja ammatilliseen ohjaukseen.

Greenstep 2021 20 web

Ympäristön kannalta kestäviä valintoja

Teemme kaikessa toiminnassamme ympäristön kannalta kestäviä valintoja ja tarkoituksemme on minimoida hiilijalanjälkeämme ja kasvattaa hiilikädenjälkeämme. Olemme mm. siirtyneet käyttämään täysin uusiutuvaa sähköä suurimmassa osassa toimistojamme ja suosimaan CO2-kompensoituja tuotteita ja palveluita. Vähennystoimien jälkeen jäljelle jäävät päästöt kompensoimme Compensate Crediteillä.

Lisäksi Greenstep on tarkastellut oman palveluliiketoimintansa taksonomiakelpoisuutta ja tunnistanut vastuullisuuspalvelut ja osin analytiikka- ja BI (Business Intelligence) -palvelut taksonomiakelpoisiksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta (aktiviteetti 8.2).

Greenstep 2021 23 web

Vastuullinen talous ja hallinto

Toimipisteemme eri paikkakunnilla Pohjoismaissa, Hollannissa ja Baltiassa tukevat sekä asiakasyritystemme liiketoiminnan kehitystä, että paikallisia innovaatioita, työllisyyttä ja kasvua. Haluamme vuosittain kiittää henkilöstöämme hyvästä työstä ja menestyksesn mahdollistamisesta, joten jaamme koko henkilöstölle vuosittain 10 % liikevoitostamme "Yhdessä"-tulospalkkiona.

Taloudellinen vastuullisuus näkyy myös Greenstepin suorina sijoituksina kasvaviin, suomalaisiin yrityksiin, sekä uusiutuvaan energiaan.

Haluamme myös olla merkittävä yhteisöveronmaksaja ja arvonlisäveron tilittäjä, emmekä harjoita agressiivista veroneuvontaa tai -suunnittelua. Verojalanjälkemme ja vastuulliset sijoituksemme esitellään tarkemmin aina uusimmassa vastuullisuusraportissamme.

Haluamme turvata työntekijöillemme turvallisen työympäristön

Sustainability png

Olemme avoimia ja kuuntelemme toisiamme

Emme tee oletuksia sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, fyysisestä toimintakyvystä, taustasta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Sustainability png

Valitsemme sanamme harkiten ja kunnioituksella

Myös ilman oletuksia. Esimerkki: Jos emme vielä tunne toisiamme, voimme välttää oletusten tekemistä käyttämällä sukupuolineutraaleja ilmaisuja, kuten puoliso tai kumppani.

Sustainability png

Emme kommentoi toistemme ulkonäköä

Emme kommentoi etenkään toisten kehoja, vaikka pitäisimme kommentteja itse positiivisina.

Sustainability png

Olemme uteliaita oppimaan ja haastamme stereotypioita

Jokaisella meillä voi vielä olla stereotypioita. Teemme kaikki virheitä ajoittain. On tärkeää antaa ja vastaanottaa palautetta, oppia virheistä, antaa muille tilaa oppia, ja pyytää anteeksi, jos loukkaamme toista.

Sustainability png

Otamme kaikki mukaan

Ketään ei jätetä yksin.