HR-starttityöpaja

HR-starttityöpaja on loistava tapa pk-yritykselle saada nopeasti ja kattavasti kokonaiskuva HR-tekemisestä ja henkilöstöjohtamisesta yrityksessä nyt sekä tavoitetilasta tulevaisuuden osalta. Työpajan lopputuloksena asiakas saa priorisoidun kehityssuunnitelman HR-tekemiselle. Työpajan fasilitoi kokenut HR-asiantuntija ja fasilitaattori, joka varmistaa aktiivisen keskustelun tärkeiden HR-aiheiden ympärillä sekä konkreettiset seuraavat askeleet kirjattuna. Työpajan rakenne on yritysjohdon keskuudessa erittäin pidetty ja kyseessä on osallistava ja keskusteleva tilaisuus, joka varmistaa osallistujien sitoutumisen HR-kokonaisuuteen.


HR-starttityöpajan sisältö:

  • Lyhyt katsaus asiakasyrityksen nykyiseen tilanteeseen liiketoiminnan ja henkilöstön näkökulmasta
  • Mallinnetaan yhdessä asiakasyrityksen nykyinen johtamismalli (päätöksenteon ja viestinnän rakenteet) sekä esimiestyön tila
  • Käydään keskustellen läpi HR-kokonaisuus, mitä kaikkea pitää sisällään, mitä ja miten asiakasyrityksessä on tehty tähän mennessä sekä kuka on tehnyt eli miten HR-asiat on nyt organisoitu, ja keskustelussa päädytään tulevaisuuden tavoitetilaan
  • Jaetaan etukäteismateriaalin perusteella tehty ylätason lakisääteinen tilannekatsaus – mikä on kunnossa ja mitä tulisi vielä tehdä sekä keskustellaan mitä työlainsäädäntö vaatii sekä mitä mahdollisuuksia ja strategisia linkkejä lakisääteisillä asioilla on
  • Tehdään priorisoitu kehityssuunnitelma HR-tekemiselle ja henkilöstöjohtamiselle


Starttityöpajan hyödyt:

  • Yhteinen ymmärrys nykytilanteesta ja tavoitetilasta HR-tekemisen ja henkilöstöjohtamisen suhteen
  • Sitoudutaan yhdessä luotuun tavoitetilaan
  • Kokonaiskuva lakisääteisistä vaatimuksista sekä siitä missä tilanteessa asiakasyritys juuri nyt on näiden asioiden osalta (lakisääteinen tilannekatsaus asiakasyrityksessä)
  • Selkeytetään HR-asiantuntijamme avulla HR-tekeminen - missä ollaan, mitä voidaan tehdä, mitä aiotaan tehdä sekä kuka tekee
  • Lopputuloksena syntyy HR-tekemiselle yhdessä priorisoitu kehityssuunnitelma (road map) aikatauluineen

Kysy lisää HR-palveluistamme!