HR-starttityöpaja

HR-starttityöpaja on loistava tapa saada pk-yritykselle nopeasti ja kattavasti kokonaiskuva sen HR-tekemisestä ja henkilöstöjohtamisesta nyt ja tulevaisuudessa.

Työpajan lopputuloksena asiakas saa priorisoidun kehityssuunnitelman HR-tekemiselle. Työpajan fasilitoi kokenut HR-asiantuntija ja fasilitaattori, joka varmistaa sekä aktiivisen keskustelun tärkeiden HR-aiheiden ympärillä että niistä johdetut konkreettiset toimenpiteet kirjattuna. Työpajan rakenne on yritysjohdon keskuudessa erittäin pidetty - osallistava ja keskusteleva tilaisuus, joka varmistaa osallistujien sitoutumisen yrityksen HR-kokonaisuuteen.

Starttityöpajoissa on koettu usein ahaa-elämyksiä tajuamalla yhdessä se, että kyllähän me olemme tehneet jo ihan oikeita HR-asioita. Tämän jälkeen on koettu, että nyt tarvitsee vain panostaa uusiin asioihin tai kehittää olemassa olevia käytäntöjä vielä paremmiksi. Starttityöpajan avulla jäsennämme sitä, mitä kaikkea HR oikeastaan on, mitä olemme jo tehneet ja missä voisimme vielä kehittyä.

– Sirpa Ontronen, Senior HR Consultant

HR-starttityöpajan sisältö

  • Lyhyt katsaus asiakasyrityksen nykyiseen tilanteeseen liiketoiminnan ja henkilöstön näkökulmasta
  • Mallinnetaan yhdessä asiakasyrityksen nykyinen johtamismalli (päätöksenteon ja viestinnän rakenteet) sekä esihenkilötyön tila
  • Käydään läpi HR-kokonaisuus; miten se on nyt organisoitu ja mitä kaikkea se pitää sisällään eli mitä, miten ja kuka asiakasyrityksessä on HR-tehtäviä hoitanut. Keskustelun lopputuloksena päädytään tulevaisuuden tavoitetilaan näiden asioiden osalta
  • Jaetaan etukäteismateriaalin perusteella tehty ylätason lakisääteinen tilannekatsaus – mikä on kunnossa ja mitä tulisi vielä tehdä sekä keskustellaan mitä työlainsäädäntö vaatii sekä mitä mahdollisuuksia ja strategisia linkkejä lakisääteisillä asioilla on
  • Tehdään priorisoitu kehityssuunnitelma HR-tekemiselle ja henkilöstöjohtamiselle


Starttityöpajan hyödyt

  • Yhteinen ymmärrys nykytilanteesta ja tavoitetilasta HR-tekemisen ja henkilöstöjohtamisen suhteen
  • Sitoudutaan yhdessä luotuun tavoitetilaan
  • Kokonaiskuva lakisääteisistä vaatimuksista sekä siitä missä tilanteessa asiakasyritys juuri nyt on näiden asioiden osalta (lakisääteinen tilannekatsaus asiakasyrityksessä)
  • Selkeytetään HR-asiantuntijamme avulla HR-tekeminen - missä ollaan, mitä voidaan tehdä, mitä aiotaan tehdä sekä kuka tekee
  • Lopputuloksena syntyy HR-tekemiselle yhdessä priorisoitu kehityssuunnitelma (road map) aikatauluineen

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme videoupotuksissa. Voidaksesi katsella videosisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä