Lakisääteiset HR-asiat

Varmista työnantajana lakisääteisten velvoitteiden toteutuminen

Työnantajan lakisääteiset velvollisuudet ovat sisällöltään moninaiset, jotka vaativat työnantajalta aktiivista sisältöjen hallintaa koko työsuhteen elinkaaren ajan. HR-konsulttimme auttavat varmistamaan, että lakisääteiset velvoitteet aina dokumenteista käytäntöihin, ovat teidän yrityksessänne kunnossa.

Työnantajan lakisääteiset HR-asiat

Työnantajan velvollisuudet ovat moninaiset ja ne käsittävät koko työsuhteen elinkaaren. Keskeisiä ovat

  • työsuhteen elinkaaren hallintaan liittyvät dokumentit, kuten työsopimukset, työajanseuranta, henkilörekisteri, työsuhdemuutokset ja varoitukset
  • sovellettavan TESin käytännöt, jos alalla on yleissitova TES tai yritys kuuluu työnantajaliittoon
  • työhyvinvointi- ja turvallisuusasiat; työsuojelutoiminta, työterveyshuolto, työeläkeyhteistyö, lakisääteiset vakuutukset, loma- ja vapaa käytännöt
  • tietoturva-asiat henkilötietosuojalain ja GDPR-direktiivin näkökulmasta
  • yhteistoiminnan käytännöt organisaatiossa, huomioiden uudistuneen lain velvoitteet säännöllisestä vuoropuhelusta, sekä lakisääteiset dokumentit
  • HR-tunnusluvut ja raportointi
  • sosiaalisen vastuun käytännöt ja raportointivelvollisuudet

Lakisääteiset HR-dokumentit

HR-konsulttimme auttavat laatimaan lakisääteiset HR-dokumentit ja pitämään ne ajan tasalla. Henkilöstöhallinnon dokumentaatioita ovat

  • työyhteisön kehittämissuunnitelma
  • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
  • yhteistoiminnan ja vuoropuhelun toteutuminen yrityksessä

Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Yrityksen on laadittava työyhteisön kehittämissuunnitelma yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa, jos sen palveluksessa on vähintään 20 työntekijää. Työyhteisön kehittämissuunnitelma on korvannut aikaisemmin käytössä olleen koulutussuunnitelman vuoden 2022 jälkeen.

Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan kirjataan työhyvinvoinnin ja osaamisen nykytila sekä erilaiset yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvat kehityskulut, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön osaamistarpeisiin ja työhyvinvointiin. Lisäksi suunnitelmaan on sisällytettävä tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ylläpidetään henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia. Toimenpiteille tulee myös määrittää vastuunjako, aikataulu ja seurantamenettelyt. Myös ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet on kirjattava mukaan. Suunnitelmaan voi sisällyttää lakisääteiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää työpaikalla tehtävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain nojalla laadittava suunnitelma, jossa kuvataan organisaation tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä toimintatapoja ja niiden toteutumista.

Käytännössä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on toimia työyhteisön työkaluna, joka vahvistaa sukupuolten tasa-arvoista huomioimista ja varmistaa yhdenvertaisen, syrjintää estävän kohtelun kaikessa työyhteisön toiminnassa ja kaikissa työsuhteen elinkaaren vaiheissa. Suunnitelmaa tulee päivittää aktiivisesti yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

Kaipaatteko apua HR-asioiden hoitoon?

Kokenut ja osaava HR-asiantuntija auttaa lakisääteisten velvollisuuksienne täyttämisessä teille parhaalla tavalla. Samalla hommat voidaan viedä aivan uudelle tasolle – pakosta strategisiksi vahvuuksiksi. Ota meihin yhteyttä ja pohditaan yhdessä, miten Greenstepin HR-konsultit voivat auttaa teitä eteenpäin!