HR-konsultti tuo turvaa operatiiviseen toimintaan muutostilanteessa

Parmaco HR konsultti tuo turvaa operatiiviseen toimintaan muutostilanteessa

Greenstep toimi Parmacon kumppanina, kun Parmacolla tuli tarve väliaikaiselle HR-päällikölle henkilöstövaihdoksen yhteydessä. Apuun riensi Greenstepiltä kokenut HR-konsultti Tiina, joka toimi kesän ajan Parmacon johtoryhmän oikeana kätenä.

Parmaco on suomalainen yritys, joka on erikoistunut modulaaristen rakennusten valmistukseen, myyntiin ja vuokraukseen. Parmacon korkealaatuiset moduulirakennukset tarjoavat asiakkaille ainutlaatuisen joustavuuden sekä tilojen räätälöinnin ilman kiinteistöön liittyviä riskejä.

“Viime keväänä henkilöstöpäällikön irtisanouduttua otimme yhteyttä Greenstepiin. Koska korvaava rekrytointi kesti useita kuukausia, päätimme palkata väliaikaisen HR-konsultin täyttämään edellisen työntekijän jättämää aukkoa. Varsin nopealla aikataululla saimmekin Greenstepiltä avuksemme mahtavan Tiinan, joka otti koppia meidän HR-prosesseista”, alustaa Parmacon henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Kusti Mörtenhumer.

Kusti Mörtenhumer kertoo videolla yhteistyöstä Greenstepin kanssa:

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme videoupotuksissa. Voidaksesi katsella videosisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


Kokenut HR-konsultti omaksuu nopeasti uuden roolin asiakasyrityksessä

Yhteistyö polkaistiin käyntiin tilaisuudessa, jossa Greenstep kartoitti yksityiskohtaisesti Parmacon sen hetkisen tilanteen ja tarpeet. Tutustumisen jälkeen Tiina oli valmis aloittamaan uudessa roolissaan Parmacon henkilöstöpäällikkönä.

“Yhteisen alkukartoituksen jälkeen Tiina pääsi varsin nopeasti kiinni arkeen Parmacon henkilöstöpäällikkönä. Hän otti itsenäisesti vastuuta jokapäiväisestä operatiivisesta toiminnasta ja antoi myös oman panoksensa HR-prosessien kehittämiseksi. Mielestäni ulkoinen HR-konsultti on erityisen hyvä ratkaisu silloin, kun tarve osaamiselle on väliaikaista”, Kusti toteaa.

HR-konsultti on luotettava kumppani päivittäisissä HR-rutiineissa sekä strategisessa kehitystyössä

Valtakunnallisena toimijana Parmacolla on toimipisteitä ympäri Suomen, muun muassa Tampereella, Leppävirralla ja Pyhäjoella. Varmistaakseen sujuvat operatiiviset ja lakisääteiset HR-sisällöt sekä käytännöt, vieraili Tiina kesän aikana eri toimipisteillä.

“Tiina tarjosi meille korvaamatonta tukea tehdas- ja toimistoympäristöissä. Hän oli ammattimainen ja sopeutui nopeasti osaksi organisaatiotamme. Tiinan vastuut eivät rajoittuneet ainoastaan päivittäisiin HR-rutiineihin, vaan hän avusti meitä menestyksekkäästi esimerkiksi uuden HR-järjestelmän lanseerauksessa ja implementoinnissa”, Kusti lisää.

Yhteistyön jälkeen Kusti näkee Greenstepin luotettavana ja osaavana kumppanina, jonka käsiin HR-asiat on turvallista ulkoistaa. Kusti uskoo, että kumppanuus tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa uusien mielenkiintoisten kehityshankkeiden saralla.

“Suosittelen mielelläni Greenstepiä kumppaniksi myös muille, sillä yhteistyö heidän kanssaan on sujuvaa. Greenstepin asiantuntijat ovat rautaisia ammattilaisia, jotka pystyvät hyvin nopealla aikataululla hyppäämään vaativiinkin tehtäviin. Ulkoistetut HR-palvelut ovat olleet meille todella positiivinen kokemus kaiken kaikkiaan”, Kusti kiittelee.

Ulkoistetut HR-palvelut ovat toimiva ratkaisu väliaikaiseen resurssipulaan

Parmacolla HR-konsulttina työskennellyt Tiina katsoo, että hyvin sujuneen yhteistyön taustalla oli vahva luottamus kumppanien kesken sekä yhteinen tahtotila siitä, miten asioita tulisi edistää. Kulunutta kesää voi muistella lämmöllä, sillä lyhyessä ajassa saatiin paljon asioita aikaiseksi.

“Arki Parmacon HR-konsulttina on ollut työnsisällöltään monipuolista ja viikot erilaista. Hoidin Parmacolla pitkälti operatiivisia ja lakisääteisiä asioita, mutta olin myös osaltani mukana kehittämistyössä. Lisäksi autoin esihenkilöitä työsuhteen elinkaareen liittyvissä asioissa ja toimin johdon tukena vallitsevassa siirtymätilanteessa”, Tiina listaa.

Tiina näkee HR-konsultoinnin hyvänä vaihtoehtona tilanteissa, joissa yrityksen omat resurssit eivät riitä operatiivisten HR-asioiden hoitamiseen. Ulkoistettu HR-konsultti vapauttaa johdon aikaa omien liiketoimintojen kehittämiseen ja auttaa löytämään HR-asioihin uusia näkökulmia.

“Mielestäni palvelun suurin hyöty on se, että pystymme huolehtimaan operatiivisten HR-asioiden sujuvuudesta asiakkaan puolesta. Toisaalta asiakas saa ulkopuolista näkemystä siihen, mikä HR-prosessien tilanne on, ja mitä niissä voitaisiin kehittää. Minulle ehdottomasti palkitsevinta on, kun voin olla asiakkaalle avuksi ja auttaa HR-prosessien ylläpidossa ja kehittämisessä. Työssä pääsee kohtaamaan mahtavia ihmisiä ja työskentelemään erilaisten asiakkaiden kanssa”, Tiina hehkuttaa.