HR-osaamista juuri tarpeidenne mukaan

Kokeneet HR-konsulttimme toimivat asiakasyrityksen johdon ja esihenkilöiden oikeana kätenä HR-asioissa. HR-konsultti selkeyttää yhdessä tekemistä, luo yhteisiä toimintatapoja sekä auttaa ja fasilitoi henkilöstöjohtamista asiakasorganisaatiossa. Konsulttiemme tavoitteena on olla aidosti yksi teistä toimien myös työntekijöiden tukena erilaisissa työsuhteeseen ja työyhteisöön liittyvissä asioissa.

Osa-aikaisella HR-palvelussa asiakas/yrityksenne saa riveihinsä HR-ammattilaisen vastaamaan yhdessä sovituista HR-asioista halutussa laajuudessa. Palvelu on erittäin joustava ja monipuolinen HR-tiimimme laaja-alaisen osaamisen myötä. Kutsumalla asiantuntijamme organisaatioosi asiakas/yrityksenne voi olla varma siitä, että konsulttimme selvittää kiperimmätkin HR-kysymykset koko Greenstepin tuella.

Esimerkkejä osa-aikaisen HR-palvelun sisällöstä:

Lakisääteiset ja operatiiviset HR-asiat, kuten

 • Yhteistoiminta asiakasyrityksessä
 • Työsuhdeasiat yleisesti, esihenkilöiden tuki
 • Henkilöstökäsikirjan rakentaminen; työlainsäädännön ja sovellettavan TESin käytännöt käytännönläheisesti ja selkokielellä
 • Työhyvinvointi- ja turvallisuusasiat; työsuojelutoiminta (ml. työterveyshuolto)
 • Työsuhteen elinkaareen hallinta, siihen liittyvät dokumentit ja tehtävät, kuten työsopimukset, työajanseuranta, henkilörekisteri, työsuhdemuutokset, varoitukset jne.)
 • HR-järjestelmäratkaisut

Strateginen HR ja kulttuurin kehittäminen, kuten

 • Kulttuurin kehittäminen; palautekulttuuri & palkitsemisen mallit
 • Sisäinen viestintä
 • Henkilöstötyytyväisyyden mittaamisen suunnittelu ja toteuttaminen
 • Sosiaalinen vastuu
 • Tavoitteiden asettaminen, seuranta ja mittarit sekä keskusteluprosessi ketterästi ja fiksusti
 • Organisaatiosuunnittelu ja osaamisen johtaminen sekä kehittäminen
 • Rekrytointi- ja perehdytysprosessit kuntoon
 • HR-raportointi: oikeat tunnusluvut, mittarit ja analytiikka (hallitukselle, johdolle ja henkilöstölle)

Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöasioiden hoitaminen vaatii aikaa ja osaamista. HR-asiantuntijamme tekevät tarvittavat toimenpiteet kustannustehokkaasti. HR-konsulttimme ovat kokeneita muutoksenjohtajia, ja siitähän tämän päivän johtamisessa on kyse. Etenkin kasvuyrityksissä, muutos on päivittäistä.


HR-palvelun hyödyt:

 • Asiakasyritys saa käyttöönsä asiantuntevan HR-ammattilaisen tarpeidensa mukaisesti kustannustehokkaasti
 • HR-konsulttimme ovat kokeneita muutoksenjohtajia ja HR-osaajia
 • Henkilöstöasioiden hoitaminen selkeästi ja fasilitoidusti mahdollistaa yrityksen kasvun
 • Joustava tuki muutokseen
 • Vapauttaa yrityksen johdon resursseja oman liiketoiminnan osa-alueisiin ja niiden kehittämiseen
 • Asiakasyritys voi olla varma, että kaikki tarvittavat lakisääteiset asiat hoituvat oikein ja ajallaan
 • Kattava HR-osaaminen käytettävissä koko tiimin osalta


Kysy lisää HR-palveluistamme!