Osa-aikainen HR-palvelu

Osa-aikaisesta HR-palvelusta HR-osaamista juuri tarpeidenne mukaan. Anna HR-asiantuntijan auttaa!

Tarvitsetteko ammattitaitoista HR-ammattilaista tuomaan HR-käytännöt ja -prosessit ajan tasalle tai hoitamaan arjen rutiinit? Onko tarpeenne HR-osaajalle todennäköisesti osa-aikainen? Meiltä saat teille sopivimman ratkaisun erilaisiin HR-tarpeisiin. Kokeneet HR-asiantuntijamme hoitavat vaativatkin tehtävät niin kasvuyrityksissä, perheyrityksissä kuin pörssiyhtiöissäkin.

Osa-aikaisessa HR-palvelussa nimetty HR-konsultti vastaa HR-asioistanne joustavasti sovitussa tuntimäärässä. Hän on käytettävissä erilaisiin HR-tehtäviin ja -projekteihin osa-aikaisen tarpeenne mukaisesti.

HR-konsulttimme ovat kokeneita HR-osaajia ja tottuneita löytämään HR-prioriteetit nopeasti ja keskittymään asiakkaan liiketoiminnan kannalta olennaiseen. HR-osaamista saa myös kauttamme aina enemmän kuin yhden osaajan verran - koko HR-konsulttiitiimi ja tietenkin kaikki Greenstepin osaajat ovat käytettävissänne. Vastauksia ja toimintamalleja sekä parhaita käytäntöjä löytyy jaettavaksi ja sparrattavaksi nopeasti ja ketterästi.

HR-asiantuntijan tuki tarvitsemassanne laajuudessa

HR-konsulttimme auttavat asiakasta halutussa laajuudessa, asiakkaan tarpeiden mukaisesti niin operatiivisissa kuin strategisissa henkilöstöjohtamisen ja -hallinnon asioissa. Yleensä aloitamme yhteistyön ja asiakasyritykseen perehtymisen yhteisellä HR-starttityöpajalla, jossa luomme kokonaiskuvan nykytilanteesta ja rakennamme yhdessä priorisoidun kehityssuunnitelman HR-tekemiselle. Tiekartan pohjalta rakennetaan tarkempi HR-vuosikello asiakkaan tarpeisiin. HR-asiantuntijamme varmistavat, että kaikki tarpeelliset ja yhdessä sovitut vuosikellon mukaiset asiat hoidetaan ammattitaidolla, ajallaan sekä suunnitelmaa tarvittaessa muutaen ja kehittäen.

Esimerkkejä osa-aikaisen HR-palvelun sisällöstä:

Lakisääteiset ja operatiiviset HR-asiat, kuten

 • Yhteistoiminta asiakasyrityksessä
 • Työsuhdeasiat yleisesti, esihenkilöiden tuki
 • Henkilöstökäsikirjan rakentaminen; työlainsäädännön ja sovellettavan TESin käytännöt käytännönläheisesti ja selkokielellä
 • Työhyvinvointi- ja turvallisuusasiat; työsuojelutoiminta (ml. työterveyshuolto)
 • Työsuhteen elinkaareen hallinta, siihen liittyvät dokumentit ja tehtävät, kuten työsopimukset, työajanseuranta, henkilörekisteri, työsuhdemuutokset, varoitukset jne.)
 • HR-järjestelmäratkaisut

Strateginen HR ja kulttuurin kehittäminen, kuten

 • Kulttuurin kehittäminen; palautekulttuuri & palkitsemisen mallit
 • Sisäinen viestintä
 • Henkilöstötyytyväisyyden mittaamisen suunnittelu ja toteuttaminen
 • Sosiaalinen vastuu
 • Tavoitteiden asettaminen, seuranta ja mittarit sekä keskusteluprosessi ketterästi ja fiksusti
 • Organisaatiosuunnittelu ja osaamisen johtaminen sekä kehittäminen
 • Rekrytointi- ja perehdytysprosessit kuntoon
 • HR-raportointi: oikeat tunnusluvut, mittarit ja analytiikka (hallitukselle, johdolle ja henkilöstölle)

Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöasioiden hoitaminen vaatii aikaa ja osaamista. HR-asiantuntijamme tekevät tarvittavat toimenpiteet kustannustehokkaasti. HR-konsulttimme ovat kokeneita muutoksenjohtajia, ja siitähän tämän päivän johtamisessa on kyse. Etenkin kasvuyrityksissä, muutos on päivittäistä.


HR-palvelun hyödyt:

 • Asiakasyritys saa käyttöönsä asiantuntevan HR-ammattilaisen tarpeidensa mukaisesti kustannustehokkaasti
 • HR-konsulttimme ovat kokeneita muutoksenjohtajia ja HR-osaajia
 • Henkilöstöasioiden hoitaminen selkeästi ja fasilitoidusti mahdollistaa yrityksen kasvun
 • Joustava tuki muutokseen
 • Vapauttaa yrityksen johdon resursseja oman liiketoiminnan osa-alueisiin ja niiden kehittämiseen
 • Asiakasyritys voi olla varma, että kaikki tarvittavat lakisääteiset asiat hoituvat oikein ja ajallaan
 • Kattava HR-osaaminen käytettävissä koko tiimin osalta