Palveluyhtiöiden kokonaisvaltainen kumppanisi toiminnan kehittämiseen

Työntekijöistä huolehtiminen on taitolaji – erityisesti palveluyrityksissä. Yrityksen tärkeimpien voimavarojen ollessa sidottuina työntekijöidensä inhimilliseen pääomaan tulee toimintatapojen ja kulttuurin selkeydestä pitää kiinni. Tässä asiassa suutarin lapsella on ollut hyvät kengät kävellä: Greenstepin vahva kulttuuri sekä proaktiiviset toimintatavat mahdollistavat selkeän kokonaisratkaisun luomisen palveluyrityksille. Yhteistyö voidaan aloittaa kokonaisuuden osasta tai kehittämällä kaikkia prosesseja kokonaisuutena. palveluyritysten kokonaisratkaisu muodostuu seuraavista asiantuntijapalveluista:

Varaa 30min demo Varaa 30min demo

Greenstep tukenanne kehittämässä inhimillistä pääomaa

Me Greenstepillä uskomme, että kulttuuri syö strategioita aamupalaksi. Tällä tarkoitamme kulttuurin merkitystä strategisten suuntaviivojen pohjana sekä työtyytyväisyyden takaajana. Liiketoimintalähtöisen HR-palvelumme avulla pystymme tehostamaan yrityksen inhimillisen pääoman tehokkaan suuntaamisen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Täyden palvelun HR-kumppanina katamme aina johdon kehittämisestä ja isojen strategisten suuntalinjojen suuntaamisesta HR:n päivittäiseen operatiiviseen toimintaan ja mieltänne askarruttaviin kysymyksiin HR HelpDeskin muodossa.

Laajasti henkilöstöön nojaavien yritysten toiminnan onnistumisen taustalla on selkeä ja onnistunut palkanlaskennan prosessi. Virheetön prosessi, kuten sen tulisikin mennä, ei kauas kuulu, mutta jatkuvat palkanlaskennassa tapahtuvat virheet ovat yksi suurimmista henkilöstön tyytymättömyyteen vaikuttavista tekijöistä. Greenstepillä toimiva asiakassuhde ulkoistetun palkanlaskennan keskiössä, minkä johdosta voimme proaktiivisesti kehittää prosessien toimivuutta. Toisena tärkeänä prosessina henkilöstön ja rahan välillä on vaivaton matkalaskujen hallinta. Mutkattomasti toimiva Bezala -matkalaskujärjestelmä helpottaa molempien osapuolten toimintaa sekä vähentää käytettyjen kulujen riskiä vähentämällä vanhanaikaista kuittirumbaa.

Kokonaisvaltaista ratkaisuamme voimme täydentää laadukkaan kirjanpidon sekä talousjohdon palveluiden muodossa. HR:n ja talouden puhuessa yhteistä kieltä, voidaan osa-alueita kehittää tukemaan toisiaan. Osapuolten yhteistoimintaa voidaan täydentää analytiikan avulla, jolloin päätöksiä ei tarvitse tehdä mutulla, vaan niiden tukena käytetään kerättyä dataa sekä selkeitä ja helposti ymmärrettäviä BI-raportteja.

Ota yhteyttä, Greenstepin asiantuntijat ovat apunasi!