Digital Workforce hyödyntää Greenstepin skaalautuvia palveluita kirjanpidosta listautumiseen

Executive team

Älykkään automaation -palveluja tarjoava Digital Workforce teki alun alkaen strategisen päätöksen ulkoistaa mahdollisuuksien mukaan toimintoja, jotta yritys on pystynyt keskittymään ydinosaamiseensa. Pitkä yhteistyö Greenstepin kanssa on ollut hedelmällistä ja skaalautunut toiminnan kehittyessä. Kun oli aika listautua, siihen oli helppo lähteä luottavaisin mielin ennestään tutun kumppanin ja kokeneen CFO-tiimin tukemana.

Digital Workforce on maailman johtavia älykkään automaation palveluyhtiöitä ja alan pioneereja. Se auttaa isoja organisaatioita automatisoimaan tietotyön tehtäviä ja liiketoimintaprosesseja tarjoamalla heidän käyttöönsä digityöntekijöitä. Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli ohjelmistorobotti, joka hoitaa liiketoimintaprosessin täsmällisesti, väsymättä ja ihmistä virheettömämmin. Ihmisten aikaa vapautuu merkityksellisempään työhön, luovuuteen ja vuorovaikutukseen.

Digital Workforcen yhteistyö Greenstepin kanssa alkoi jo yrityksen varhaisessa vaiheessa. Alun perin kirjanpidon palveluista lähtenyt kumppanuus on skaalautunut toiminnan edetessä mahdollistamaan kasvaneet kansainvälisetkin vaatimukset. Yritys etsi kumppania, joka voisi kasvaa heidän mukanaan.

Digital Workforcen mukaan on ollut ensiarvoisen tärkeää, että palvelut ovat skaalautuneet toiminnan laajentuessa. He ovat kokeneet saavansa esimerkiksi suurta apua tilanteessa, jossa tarvittiin osaavaa tukea siirryttäessä uuteen konsolidointijärjestelmään, jotta kaikki meni kerralla kuntoon.

Erityisesti kansainvälisen konsernin taloushallinnon pyörittäminen on tuonut haasteita ratkaistavaksi. Kumppanille keskitetty konsernin konsolidointi on toiminut Digital Workforcelle erinomaisesti. Yrityksellä on jokaisella tytäryhtiöllä lokaalit kumppanit, joiden ohjaaminen ja konsolidointi toteutetaan Greenstepin toimesta.

Listautumisen aika tuli

Toiminnan kasvaessa ja kehittyessä Digital Workforce oli tilanteessa, jossa listautumisen myötä oli mahdollisuus viedä yrityksen liiketoiminta uudelle tasolle. Listautuminen oli erittäin iso projekti, joka vei toimitusjohtajan sekä talousjohtajan lähes kaiken ajan neljän kuukauden ajan. Osaavat kumppanit ovat yritykselle kultaakin kalliimpia listautumisen valmisteluissa.

Kun mukana on monen eri vastuualueen toimijaa, on tärkeää, että jokainen osaa auttaa asiakasta suoraan sekä muiden toimijoiden kanssa. Digital Workforce pystyi Greenstepin kanssa luottamaan, että asiat tehtiin oikein, ajallaan sekä siinä muodossa, kuin kukin toimija ne tarvitsivat.

Yrityksessä oltiin varauduttu uusiin raportointivelvoitteisiin ja niiden ratkaistaviin haasteisiin. Greenstepin asiantuntijoiden ratkaisut ja osaaminen olivat tärkeässä roolissa onnistuneen prospectuksen toteuttamisessa.

Projektin pääpalkinto saavutettiin loppuvuodesta 2021, kun listautuminen vietiin onnistuneesti maaliin.

Palvelut ovat yhtä hyviä, kuin tekijänsä.

Asiantuntijaorganisaatioissa henkilöstö mahdollistaa palvelujen korkean laadun. Digital Workforcessa koetaan Greenstepin tarjonneen heille ensiluokkaista palvelua, josta kiitos kuuluu osaaville asiantuntijoille. Kautta linjan, aina taloushallinnosta listautumiseen, ovat proaktiiviset asiantuntijat tuoneet lisää heidän toimintaansa.

Yrityksessä oltiin alusta asti avoimia sille, että jos jossain voidaan kehittää, niin ehdottaa voi rohkeasti. Tätä toimintamallia onkin toteutettu ahkerasti. Greenstepin asiantuntijat löysivät nopeasti yhteisen sävelen Digital Workforcen ihmisten kanssa ja saivat luotua syvän ymmärryksen yrityksen liiketoimintaan ja sen lainalaisuuksiin. Digital Workforcella koetaan myös, että Greenstepin koko organisaation tarjoama tuki ja tuuraukset ovat toimineet myös loistavasti.