Vaasan Sähkö kehitti esihenkilöidensä osaamisen johtamista Greenstep Academyn kanssa

Sanna Rantala Vaasan Sahko 1

Vaasan sähkö on jo yli 130 vuotta energia-alalla toiminut, noin 140 asiantuntijan työpaikka Vaasan sydämessä. Yritys haluaa panostaa vahvasti parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiseen ja näin ollen myös erinomaiseen henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Keväällä 2023 Vaasan Sähkö kehitti esihenkilöidensä osaamisen johtamisen taitoja Greenstep Academyn valmennuskokonaisuuden avulla.

Viime vuosina osaamisen johtamisesta on tullut yhä tärkeämpi ja näkyvämpi aihe yrityksissä. Kun osaamisen johtaminen on hanskassa, tunnistetaan organisaation ydinosaamisalueet ja osaamistarpeet tehokkaasti. Näin voidaan suunnitella yrityksen toimintaa ja esimerkiksi koulutus- ja rekrytointitarpeita nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Hyvällä osaamisen johtamisella kehitetään niin tiimien kuin yksittäistenkin työntekijöiden asiantuntijuutta, mikä vie koko organisaatiota eteenpäin.

Esihenkilöiden osaamisen johtamisen taidot haluttiin tuoda nykypäivään

Myös Vaasan Sähköllä on tunnistettu, että jatkuvan oppimisen ja kehityksen tukeminen on avain menestykseen.

– Viime syksynä saimme Greenstepiltä hyvää sparrausapua HR-strategiamme kehittämisessä. Oppivan organisaation kulttuurin kehittäminen oli yksi keskeinen osa HR-strategiassamme, ja lähdimme miettimään, mitä se meiltä edellyttää, toteaa Sanna Rantala, Vaasan Sähkön henkilöstöjohtaja.

  Projektin edistämiseksi haluttiin päivittää esihenkilöiden taidot osaamisen johtamisen osalta – mitä osaamisen johtaminen käytännössä tarkoittaa esihenkilötyössä tänä päivänä, ja miten oppivan organisaation kulttuuria voidaan lähteä yhdessä rakentamaan. Niinpä keväällä 2023 Greenstep Academy toteutti Vaasan Sähkölle esihenkilöille suunnatun osaamisen johtamisen valmennuskokonaisuuden Heli Häyrysen vetämänä. Tavoitteena oli päivittää esihenkilöiden tietotaito osaamisen johtamisesta, tunnistaa eri tiimien osaamisvahvuudet ja kehitystarpeet, sekä rakentaa pohjaa systemaattiselle osaamisen kehittämiselle.

  Avartavat luennot ja yhteiset työpajat antoivat eväitä parempaan osaamisen johtamiseen

  Muutaman kuukauden mittaiseen hankkeeseen sisältyi luento sekä työpajoja. Kokonaisuus lähti liikkeelle ”päivitä osaamisen johtamisen taitosi” -luennolla, jossa syvennyttiin osaamisen johtamisen aiheisiin käytännönläheisin esimerkein sekä yhdessä keskustelemisen kautta.

  – Osaamisen johtaminen voi kuulostaa aiheena vähän mystiseltä -ehkä jopa haastavalta kokonaisuudelta. Heli sai kuitenkin aukaistua aihetta todella mielenkiintoisin ja käytännönläheisin esimerkein, Rantala kertoo ja jatkaa:

  – Luennolla Heli toi esille tämän päivän tilannetta – missä mennään ja mitä esimerkiksi tekoäly mahdollisesti meillä tarkoittaa. Hän myös muistutti meitä osaamisen johtamisen perusteista, kuten erilaisista oppimistyyleistä ja niiden huomioimisesta jokapäiväisessä esihenkilötyössä.

   Työpajoissa lähdettiin työstämään eri liiketoimintayksiköiden ydinosaamisalueita. Keskustelujen pohjalta kartoitettiin, mitä osaamisalueita kukin tiimi tarvitsee päivittäisessä työssään, ja mitä osaamista tiimeistä jo löytyy.


   – Työpajoissa saimme isolla pensselillä maalattua keskeisiä ydinosaamisalueita, jotka ovat hyviä suuntaviivoja meille tulevaan, Rantala iloitsee.

    Valmennuskokonaisuuden tuloksena esihenkilöiden perustietämys osaamisen johtamisesta kasvoi, ja jokaisen liiketoimintayksikön ydinosaamisalueet ja –tarpeet saatiin selville. Kokonaisuus antoi esihenkilöille rutkasti eväitä osaamisen johtamiseen. Käytännön työ on liiketoimintayksiköissä vielä kesken, mutta konkreettisia tuloksia toivotaan näkyvän syksyn aikana. Valmennuskokonaisuuden pohjalta päästään rakentamaan pohjaa systemaattiselle osaamisen kehittämiselle.

    – Nämä projektin tuotokset viedään meidän HR- järjestelmäämme. Sitä kautta saadaan systemaattinen seuranta ja osaamisalueet myös osaksi kehityskeskusteluprosessejamme, Rantala kertoo.

     Haastamista, inspiroivia keskusteluja ja jatkokehitysideoita tulevaan

     Valmennuksen antiin on oltu Vaasan Sähköllä varsin tyytyväisiä. Rantala on mielissään siitä, kuinka mielenkiintoinen ja avartava valmennuskokonaisuus oli.

     Kiitosta saa erityisesti Helin taito haastaa esihenkilöitä miettimään asioita eri näkökulmista – ja puhumaan myös hankalammista asioista.

     – Se mistä erityisesti pidin, oli se haastamisen taito, joka Helillä on. Hän haastoi kivasti meidän esihenkilöitämme miettimään myös vähän niitä hankaliakin asioita – että mitäs täällä nyt oikein tarkoitetaan, ja onko tämä nyt sitten kuitenkaan se oikea suunta mihin kutakin asiaa ollaan viemässä, Rantala toteaa.

      Siinä, missä valmennuksessa päästiin tavoitteeseen osaamisen johtamisen kehittämisen osalta, tuli matkan varrella myös uusia kehitysideoita projektin ulkopuolelta. Rantala on hyvin tyytyväinen siihen, että Vaasan Sähkön tarpeet huomioitiin ja heitä kuunneltiin projektin aikana, mutta pöydälle on tuotu myös asioita, joita ei itse välttämättä olla osattu nähdä.

      – Keskustelut Helin kanssa projektin aikana olivat todella inspiroivia. Hän antoi myös itselleni HR:n näkövinkkelistä uusia ajatuksia. Hän heitteli proaktiivisesti ja ennakoivasti ehdotuksia tulevaan – kuten mitä osa-alueita voitaisiin jatkossa vielä syventää. On ihanaa huomata tällaisissa yhteistyökuvioissa, että ne poikivat aina muutakin kuin vain sen, mitä tilataan, Rantala iloitsee.


      – Saimme Greenstep Academyltä juuri sellaisen paketin, jonka halusimmekin, ja vähän vielä ekstraa siihen päälle! Olemme olleet oikein tyytyväisiä valmennukseen ja yhteistyöhömme.