Brand GS 3

Vastuullisuus

Intohimomme on tuottaa mahdollisimman paljon hyvää.

Tutustu vastuullisuus-raportiimme
Sustainability 1
Brand GS 3
Sustainability 1

Greenstep käynnisti tavoitteellisen ja systemaattisen vastuullisuustyön keväällä 2019 oman Sustainability Officerimme johdolla. Ketterän perheyrityksen arvot ovat kuitenkin alusta alkaen ohjanneet kestävää kasvua. Loimme eettiset toimintaperiaatteemme eli Code of Conductin yhdessä työntekijöidemme kanssa eri kaupungeista, liiketoiminnoista, tiimeistä ja ikäryhmistä.

Julkaisemme kerran vuodessa vastuullisuusraportin, joka kokoaa yhteen edellisvuoden vastuullisuustyön tulokset ja tavoitteet seuraavalle vuodelle. Uusin vastuullisuusraportti on julkaistu toukokuussa 2022. Olemme laskeneet ja vähentäneet systemaattisesti toimintamme päästöjä vuodesta 2019 alkaen. Tutustu hiilineutraaliustiekarttaamme vastuullisuusraportistamme: lupauksemme mukaisesti olemme hiilineutraali vuodesta 2022 alkaen.

Vastuullisuus on Greenstepissä jokaisen työtä ja koko organisaation yhteinen asia. Se näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme ja kaikessa mitä teemme, kuten hankinnoissa, matkustamisessa, turvallisemman työyhteisön periaatteissa, rekrytoinneissa, osaamisen kehittämisessä ja investoinneissa. Vasta silloin, kun vastuullisuus on kaiken toiminnan keskiössä, vastuullisuustyö voi olla aidosti vaikuttavaa.

Vuosien aikana Greenstepin oma vastuullisuustyö on laajentunut myös organisaatiorajojen yli ja Greenstepin ensimmäinen Sustainability Officer Ella Tanskanen on nykyisin Head of Sustainability Services. Kokenut vastuullisuuspalveluiden tiimimme auttaa asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän kilpailukyvyn kehittämisessä.

Greenstepin arvot

Halu asiakkaan ilahduttamiseen

Kuuntelemme asiakasta ja hänen toiveitaan. Käytännössä työssä tähdätään virheettömyyteen, ystävällisyyteen sekä siihen, että työt tulevat aina tehdyiksi ajoissa. Hyvin tehty työ ja molemminpuolinen luottamus rakentavat pohjan laadukkaalle asiakaspalvelulle.

Tahto uusiutua ja kehittää osaamista

Greenstepin palvelutarjonta uusiutuu asiakkailta tulevien tarpeiden mukaisesti, mikä tuo mukanaan uudenlaisia haasteita. Niistä selviytyminen ja uuden oppiminen on yksi suurista motivaatiotekijöistä. Jatkuva kehittyminen takaa myös mahdollisimman ammattitaitoisen palvelun tarjoamisen asiakkaalle.

Into saada aikaan ja yhdessä onnistuminen

Yhdessä onnistuminen tarkoittaa jaettua maalia asiakkaiden ja tiimin kanssa, kaikilla on into olla parhaita! Se ajaa meitä kehittymään ja poistumaan omalta mukavuusalueelta.

Rehellisyys ja toisten ihmisten arvostaminen

Greenstepissä palautetta annetaan rehellisesti ja erityisesti kiitoksia kuulee päivittäin. Kollegoita, heidän osaamistaan ja apuaan arvostetaan, ja olemme aidosti samanarvoisia tittelistä riippumatta. Meillä kaikki kunnioittavat toisiaan ja jokainen saa olla oma itsensä.

Kraftskiva

Yhdenvertainen ja hyvinvoiva työyhteisö

Menestyksemme takana ovat meidän asiantuntijamme, ja heidän hyvinvointinsa on meille ensiarvoisen tärkeää. Edistämme työntekijöidemme hyvinvointia tukemalla terveyttä ja työkykyä esimerkiksi kannustamalla aktiivisuuteen työsuhde-etujen ja vuosittaisen hyvinvointihaasteen avulla, sekä varmistamalla avoimen ja yhteisöllisen työilmapiirin. Greenstepin arvomaailmaan kuuluu vahvasti myös toisten ihmisten arvostaminen ja yhdenvertaisuus, ja käytössämme on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan vuositasolla.

Henkilöstömme työtyytyväisyys on korkea, ja sitä mitataan viikoittaisella työfiiliskyselyllä. Viikottainen fiiliskysely mahdollistaa epäkohtien havainnoinnin ja niihin puuttumisen nopealla aikavälillä, ja pitää meidät ajan tasalla henkilöstömme hyvinvoinnista. Lisäksi henkilöstön suositteluindeksi eli eNPS on 72, joka on todella hyvä tulos.

Vastuullisuustyömme strateginen perusta on yhdessä työntekijöidemme kanssa rakennettu Code of Conduct, jonka avulla varmistamme eettisen toiminnan ja varmistamme asiakkaidemme luottamuksen. Periaatteet tulevat kaikille greenstepiläisille tutuksi perehdytyspäivillä, ja jokainen sitoutuu niihin omassa päivittäisessä työssään.

Edit3 Vastuullinen sijoittaminen tytot

Laadukasta osaamisen kehittämistä

Tahto uudistua ja kehittyä on yksi Greenstepin arvoista sekä laatulupaus, jonka annamme asiakkaillemme. Tuemme asiantuntijoitamme kehittämään itseään mm. erilaisten asiakasprojektien kautta ja sisäisten koulutusten avulla. Greenstep Academy tarjoaa monipuolista ja korkealaatuista henkilöstökoulutusta kaikille greenstepiläisille sekä lyhyiden ajankohtaiskoulutusten että pitkäkestoisempien koulutuspolkujen avulla. Suosittelemme myös kaikille kirjanpidon asiantuntijoillemme KLT-tutkinnon ja palkkahallinnon asiantuntijoillemme PHT-tutkinnon suorittamista, ja tarjoamme tutkintoihin valmentavat koulutusohjelmat niihin tähtääville.

Osaamisen kehittäminen on osa yhteiskuntavastuutamme, ja olemme mukana erilaisissa yhteistyöprojekteissa esimerkiksi korkeakoulujen kanssa. Myös tytäryhtiömme Carestep perustettiin edistämään osaamista, ja siivouspalveluita tarjoava yritys käyttää 100 % voitostaan työntekijöiden uraa edistävään koulutukseen ja ammatilliseen ohjaukseen. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä siirtyy jonakin päivänä eteenpäin työurallaan, toivomalleen alalle ja paremmilla taidoilla varustettuna kuin Carestepille tullessaan.

Coast g21cfba794 1280b

Ympäristön kannalta kestäviä valintoja

Teemme kaikessa toiminnassamme ympäristön kannalta kestäviä valintoja ja Greenstep on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuodesta 2022 alkaen. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme luoneet hiilineutraaliustiekartan, jossa esitellään erilaiset hiilineutraaliutta edistävät toimenpiteemme. Olemme mm. siirtyneet käyttämään täysin uusiutuvaa sähköä kaikilla toimistoillamme ja ostamamme tuotteet ja palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan CO2-kompensoituja. Tulemme myös ottamaan jätekirjanpidon mukaan päästölaskentaamme vuoden 2022 aikana. Pyrimme vähentämään päästöjä toiminnan kaikilla osa-alueilla, ja jäljelle jäävät päästöt kompensoimme Compensate Crediteillä.

Olemme nimenneet ympäristön yhdeksi sidosryhmistämme, sillä haluamme varmistaa ympäristön äänen kuulumisen vastuullisuuden kehittämisessä. Olemme käyneet keskustelua Greenstepin vastuullisuudesta ja sen kehittämisestä Itämeri-työtä vauhdittavan Baltic Sea Action Groupin kanssa. Ympäristön näkökulmasta esimerkiksi tekemällämme pro bono -työllä ja vastuullisella sijoittamisella on mahdollista saada aikaan vaikuttavuutta. Siksi vuonna 2021 päätimme investoida vähintään 10 % tuloksestamme uusiutuvaan energiaan seuraavan viiden vuoden aikana, ja ensimmäiset kolme miljoonaa euroa sijoitimme Ålandsbankenin Tuulivoima-erikoissijoitusrahastoon. Rahaston tavoitteena on lisätä kestävästi tuulivoiman käyttöä ja vahvistaa uusiutuvan energian osuutta energiamarkkinoilla, ja haluamme tukea omalta osaltamme ilmastonmuutoksen hillitsemistä vähentämällä tarvetta fossiilisille polttoaineille.

Sidosryhmäkeskusteluista ja ympäristön kannalta kestävistä valinnoistamme voit lukea lisää vuoden 2021 vastuullisuusraportistamme.

Greenstep 2021 12 web

Vastuullinen talous ja hallinto

Taloudellinen vastuullisuus tuottaa kestävää hyvinvointia ja vastuullinen liiketoiminta tuottaa taloudellisen lisäarvon lisäksi myönteisiä sosiaalisia- ja ympäristövaikutuksia. Toimipisteemme eri paikkakunnilla Suomessa tukevat sekä asiakasyritystemme liiketoiminnan kehitystä, että paikallisia innovaatioita, työllisyyttä ja kasvua. Taloudellinen kasvu mahdollistaa niin liiketoiminnan jatkuvuuden kuin asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen, ja haluamme kiittää henkilöstöämme tästä hyvästä työstä ja menestyksestä, joten jaamme koko henkilöstölle vuosittain 10 % liikevoitostamme "Yhdessä"-tulospalkkiona.

Taloudellinen vastuullisuus näkyy myös Greenstepin suorina sijoituksina kasvaviin, suomalaisiin yrityksiin, sekä uusiutuvaan energiaan.

Haluamme myös olla merkittävä yhteisöveronmaksaja ja arvonlisäveron tilittäjä, emmekä harjoita agressiivista veroneuvontaa tai -suunnittelua. Verojalanjälkemme ja vastuulliset sijoituksemme esitellään tarkemmin vuoden 2021 vastuullisuusraportissamme.

Greenstepin tekemistä ohjaa vahva arvopohja

Sustainability png

Olemme avoimia ja kuuntelemme toisiamme

Emme tee oletuksia sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, fyysisestä toimintakyvystä, taustasta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Sustainability png

Valitsemme sanamme harkiten ja kunnioituksella

Myös ilman oletuksia. Esimerkki: Jos emme vielä tunne toisiamme, voimme välttää oletusten tekemistä käyttämällä sukupuolineutraaleja ilmaisuja, kuten puoliso tai kumppani.

Sustainability png

Emme kommentoi toistemme ulkonäköä

Emme kommentoi etenkään toisten kehoja, vaikka pitäisimme kommentteja itse positiivisina.

Sustainability png

Olemme uteliaita oppimaan ja haastamme stereotypioita

Jokaisella meillä voi vielä olla stereotypioita. Teemme kaikki virheitä ajoittain. On tärkeää antaa ja vastaanottaa palautetta, oppia virheistä, antaa muille tilaa oppia, ja pyytää anteeksi, jos loukkaamme toista.

Sustainability png

Otamme kaikki mukaan

Ketään ei jätetä yksin.

Haluatko tietää lisää Greenstepin vastuullisuustyöstä? Ota meihin yhteyttä!