Greensteps år 2021

Joulukuusi

Innan vi vänder blad och går in i ett nytt år, vill vi passa på att blicka tillbaka på det gångna året. Också 2021 har på många sätt varit exceptionellt, och vi har gjort allt vi kan för att hjälpa våra kunder både med de eventuella utmaningar som coronapandemin orsakat och med andra affärsrelaterade frågor. Vårt mål är att alltid ha kunden i fokus.

I år har över 150 nya kollegor anslutit sig till vår Greenstep-familj och i skrivande stund är vi närmare 500 medarbetare på Greenstep. Detta år har vi även öppnat nya kontor i Vanda, Mariehamn och Stockholm, och vi kan därmed hjälpa våra kunder på ett ännu bredare. Greenstep är också en del av MSI Global Alliance-nätverket, vilket betyder att vi kan betjäna företag i över 100 länder. MSI Global Alliance är ett globalt nätverk bestående av företag som erbjuder tjänster inom bokföring, löneräkning, skatt och juridik.


Hållbarhet är en del av Greensteps DNA

Vårt hållbarhetsarbete baserar sig på våra gemensamma värden: önskan att glädja kunden, vilja att förnya och utveckla kompetensen, passion att åstadkomma och lyckas tillsammans samt ärlighet och respekt för andra människor. Genom hållbarhetsrapportering kan vi säkerställa ett ändamålsenligt hållbarhetsarbete. Våren 2021 publicerade vi också vår första Sustainability Report (för år 2020).

Förutom Greensteps interna hållbarhetsarbete har vi detta år byggt upp ett team som även erbjuder hållbarhetstjänster till kunder. Vi hjälper därmed våra kunder att utveckla sitt hållbarhetsarbete och sköta hållbarhetsrapporteringen till sina intressenter.

Vi söker kontinuerligt efter nya sätt att påverka samhället i en positiv riktning

Förutom att stödja och glädja våra kunder vill vi på Greenstep också hjälpa samhällets svagare. Ett exempel på detta är Carestep; Greensteps non-profit dotterbolag som erbjuder kontorsstädtjänster åt företag. Via Carestep får personer som annars har svårt att hitta jobb chansen att utvecklas professionellt.

På Greenstep upplever vi att jämlikhet i arbetslivet är otroligt viktigt och därför vill vi för vår egen del främja det. Sommaren 2021 utförde vi en jämlikhetsundersökning med målet att ta reda på hur arbetstagare i Finland upplever jämlikhet på arbetsplatsen. Vi delar resultatet från undersökningen bland annat genom blogginlägg för att hjälpa individer och företag att utveckla jämlikheten på arbetsplatsen.

Genom vår årliga motionsutmaning samlade vi också detta år (april-september) in pengar för olika välgörenhetsorganisationer, samtidigt som vi uppmanade våra medarbetare att röra på sig! Varje vecka fick de personer som samlat mest steg/cyklade kilometrar välja ett ändamål för den insamlade summan pengar. Bidragen detta år gick bland annat till Rosa bandet, Unicefs arbete för att få coronavaccin till utvecklingsländer, hungerdagsinsamlingen samt Finlands naturskyddsförbund.

Greenstep investerar i förnybar energi

För oss i Greenstep-familjen är vår planets framtid otroligt viktigt, och vi vill göra vad vi kan för att bromsa klimatförändringen. Under de kommande fem åren kommer vi därför att investera 10% av vår vinst till förnybar energi och därmed minska behovet av fossila bränslen.

"Greenstep vill bidra till att bygga en bättre framtid. Världen behöver källor till förnybar energi, och vi vill för vår egen del svara på det här behovet tillsammans med våra samarbetspartners", berättar Greensteps styrelseordförande Tore Teir. "De kommande fem åren använder vi 10 % av vår årliga vinst till anskaffning av förnybar energi. Totalt talar vi om en ca. 5 miljoner euros satsning på framtiden. Detta projekt är en hjärtesak för oss."

De första tre miljonerna har redan investerats i Ålandsbankens Vindkraft Specialplaceringsfond. Målet med fonden är att göra hållbara investeringar i vindkraft och därmed öka andelen förnybar energi på energimarknaden.

Greenstep kommer i fortsättningen att årligen dela ut 10 % av vinsten till personalen genom "Tillsammans"-vinstdelningsprogram

Greensteps kraftiga och lönsamma tillväxt baserar sig på våra medarbetares goda arbetsinsatser. Därför beslöt vi att grunda ett gemensamt vinstdelningsprogram.

"Partnerskapet mellan greenstepare och viljan att samarbeta finns djupt i vår värdegrund. Det är också något vi alla får vara stolta över. Vi jobbar alla mot ett gemensamt mål och hjälper varandra att nå dit. För detta långsiktiga partnerskap vill vi även i framtiden årligen belöna varje greenstepare", berättar Tore Teir.

Årets merarbetarundersökning bekräftade att vår personal trivs bra hos oss! Undersökningens resultat visar att årets eNPS-resultat är 72 på skalan -100 till 100. eNPS mäter hur sannolikt medarbetarna skulle rekommendera företaget som arbetsgivare. Detta fantastiska resultat berättar att Greensteps medarbetare är nöjda med sin arbetsplats och rekommenderar gärna oss i sitt egna nätverk!

Vi önskar er en riktigt fridfull juletid och ett gott nytt år 2022!