Interim Controller / CFO

Interim (väliaikainen) controller/CFO voi tulla yrityksen avuksi, kun oma talousjohtaja tai controller on tilapäisesti poissa. Useimmiten tarve palvelulle tulee, kun työntekijä lopettaa yrityksen palveluksessa tai jää tilapäisesti pois töistä muutamaksi kuukaudeksi, esimerkiksi äityislomalle. Tällöin Greenstep tarjoaa väliaikaisen ammattilaisen kunnes uusi löytyy. Uuden löytämiseen voi joskus mennä useita kuukausia ja tämän jälkeen meidän interim controller/CFO auttaa tarvittaessa uuden työntekijän perehdyttämisessä.

Controller-palveluun kuuluvat controller-työt, kuten talousmallien kehittäminen, ennusteet, budjetointi sekä toteutuneiden talouslukujen raportointi johdolle, hallitukselle ja muille sidosryhmille. Tämän lisäksi autamme myös satunnaisissa projekteissa, kuten pankkirahoituksessa, oman pääomaehtoisen tai julkisen rahoituksen hankkimisessa. Työt tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa.

Talousjohtaja vastaa yrityksen taloushallinnosta halutussa laajuudessa, toimii yrityksen johdon partnerina ja tukee yrityksen liiketoimintaa ja strategista ohjausta taloudelliselta näkökulmalta. Hän myös analysoi ja raportoi säännöllisesti yrityksen taloudellisen tilanteen yritysjohdolle, osallistuu taloudellisten tavoitteiden asettamiseen, neuvoo yrityksen johtoa taloudellisissa kysymyksissä, sekä vastaa sovitusti myös muista talousjohtajan palveluista, esim. prosessien kehittämisestä ja rahoituksesta.

Interim controller/CFO-palveluiden suurin hyöty saavutetaan silloin kun yhtiö haluaa resurssivajeen lisäksi saada talousfunktiota ja liiketoimintaa kehitetyksi talouslähtöisesti. Kokenut asiantuntija kykenee nopeassakin aikataulussa tuomaan aivan uuden näkemyksen talousfunktioon ja tuottamaan merkittävän lisäarvon tulevaisuutta ajatellen.


Greenstepin Oulun toimiston Marjo ja Margit kertovat oheisella videolla esimerkkejä CFO-palveluistamme Oulussa. Lisäksi he kertovat miten listautuvan yrityksen tulisi valmistautua ja kuinka Greenstep voi tukea tässä.