Osa-aikainen Controller / CFO

Yritys saa käyttöönsä ammattitaitoisen talousjohtajan sovituksi ajanjaksoksi, esim. muutamaksi päiväksi kuukaudessa. Osa-aikainen controller/CFO on mukana auttamassa sellaisia yrityksiä, joilla ei ole tarvetta täysipäiväiselle taloushallinnon työntekijälle.

Controller-palveluun kuuluvat controller-työt, kuten talousmallien kehittäminen, ennusteet, budjetointi sekä toteutuneiden talouslukujen raportointi johdolle, hallitukselle ja muille sidosryhmille. Tämän lisäksi autamme myös satunnaisissa projekteissa, kuten rahoituksen hakemisessa valtiolta tai yksityissijoittajilta.

Talousjohtaja vastaa yrityksen taloushallinnosta halutussa laajuudessa, toimii yrityksen johdon partnerina ja tukee yrityksen liiketoimintaa ja strategista ohjausta taloudelliselta näkökulmasta. Hän myös analysoi ja raportoi säännöllisesti yrityksen taloudellisen tilanteen yritysjohdolle, osallistuu taloudellisten tavoitteiden asettamiseen, neuvoo yrityksen johtoa taloudellisissa kysymyksissä, sekä vastaa sovitusti myös muista talousjohtajan palveluista, esim. prosessien kehittämisestä ja rahoituksesta.

Hyödyt:

  1. Ammattitaitoinen talousjohtaja luo vahvan perustan yrityksen liiketoiminnalle ja kannattavalle kasvulle
  2. Yritys saa käyttöönsä korkealaatuiset asiantuntevat palvelut kustannustehokkaasti
  3. Johdon resurssien vapauttaminen tuottavampaan työhön

Marine Alutech Referenssivideo: