Sustainability Morning -tapahtuman puheenvuoro; Arja Suominen

Tiistaina 24.08.2021
08:30

Greenstepin Sustainability Morning live streamissa 24.8.2021 kuultiin vaikuttavia puheita sekä uusia ajatuksia ja ideoita liiketoiminnan vastuullisuuden ajankohtaisista aiheista. Vastuullisuustiimimme Senior Advisor Arja Suominen kertoi puheenvuorossaan vastuullisuudesta yrityksen maineen rakentamisen kulmakivenä.

Katso video tästä tai lue tiivistelmä alta:


Arja korosti puheessaan, että maineen rakentaminen vaatii pikemmin vuosia kuin päiviä tai kuukausia. Vastuullisuustyön ja maineen rakentamisen perustana ovat yrityksen arvot, joita täydentävät strategia ja konkreettiset toimet liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

"Johdon on sitouduttava vastuullisuuteen, jotta siitä tulee aidosti osa strategiaa ja osa kaikkea yrityksen toimintaa. Vastuullisuuden kommunikaation tulee olla uskottavaa", Arja kertoo.

Yrityksen arvot ja strategia muodostavat yrityskulttuurin, joka on Arjan mukaan kuin liima, joka sitoo kaikki tavoittelemaan yhteisiä tavoitteita. Kun suunta ja tavoite ovat selkeitä, se näkyy hyvinä tuloksina. Ulkoinen ja sisäinen läpinäkyvyys ovat myös tärkeitä. Sisäinen viestintä on kaiken perusta, sillä jokaisen on tiedettävä, mihin suuntaan pyritään yhdessä.

Arja muistuttaa, että vastuullisuus kehittyy ajassa. Se, mikä 80-luvulla oli vastuullista, ei ole sitä enää tänään. On tärkeää pysyä muutoksen edellä ja tehdä vastuullisuuspäätöksiä jo ennen regulaatiota. Vain tällöin voi olla edelläkävijä.

"Vastuullisuus ei voi olla yrityksen muista toiminnoista irrallaan. Kaikissa yhtiön toimissa tulee näkyä se, miten ne edistävät vastuullisuuden missiota", Arja painottaa, ja tiivistää: "Minun neuvoni on tehdä yrityksestäsi vastuullisesti näkyvä. Hyvä, aito maine on kuin vakuutus, osa maineenhallintaa. Vastuullisen viestinnän tulee olla osa yrityksen agendaa."


Lue myös Arjan blogiartikkeli Vastuullisuus kumpuaa yrityksen sisimmästä.