Greenstepin uusi vastuullisuusraportti on julkaistu

Greenstep 2021 10 web

Uusi vastuullisuusraporttimme esittelee vuoden 2021 vastuullisuustyömme tuloksia, sekä suunnitelmiamme kohti vastuullisempaa ja hiilineutraalia tulevaisuutta.

Lue uusi vastuullisuusraporttimme tästä!


Greenstep sitoutuu olemaan hiilineutraali vuodesta 2022 alkaen

Olemme sitoutuneet siihen, että toimintamme on hiilineutraalia vuodesta 2022 alkaen. Tavoite saavutetaan systemaattisella kasvihuonekaasupäästöjen välttämisellä ja vähentämisellä kaikissa toimissamme. Välttävien ja vähentävien toimenpiteiden jälkeen jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan Compensate Crediteillä.

Greenstepin hiilijalanjälki vuodelta 2021 on laskettu käyttäen Greenhouse Gas Protocol-standardia, ja siihen on sisällytetty mm. lämmön, sähkön ja liikematkustuksen aiheuttamat suorat ja epäsuorat päästöt. Toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi esitellään hiilineutraaliustiekartassamme, joka on luotu hiilijalanjälkilaskennan pohjalta. Hiilineutraaliustiekartta esittelee konkreettiset toimet, joilla vältämme ja vähennämme kasvihuonepäästöjä. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi kaikkien toimistojemme sähkösopimusten siirto uusiutuvan sähkön piiriin ja CO2-kompensoitujen työtietokoneiden käyttö.

Hiilineutraaliustiekarttaan voit tutustua syvemmin vastuullisuusraportistamme sivulta 27.


Liiketoimintamme perustuu yhdessä jaetuille arvoille

Olemme vastuullinen työnantaja ja asiakkaidemme strateginen kumppani. Vastuullisuus on Greenstepissä jokaisen työtä ja koko organisaation yhteinen asia ja se näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme ja kaikessa mitä teemme. Vastuullisuutta johdetaan osana liiketoimintaa ja käytännön toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat kaikki greenstepiläiset tiiminvetäjien, liiketoimintavastuullisten sekä Head of Sustainabilityn Ella Tanskasen tuella.

Vastuullisuustyömme painopistealueet ovat syntyneet toimintamme vaikutuksien ja sidosryhmiemme odotusten pohjalta, ja ne ovat:

  • Vastuullinen talous ja hallinto
  • Yhdenvertainen ja hyvinvoiva työyhteisö
  • Laadukasta osaamisen kehittämistä
  • Ympäristön kannalta kestäviä valintoja

Vastuullisuusraporttimme käy läpi Greenstepin vuotta 2021 näiden painopisteiden kautta, keskittyen erityisesti toimiemme sosiaaliseen vastuullisuuteen, sillä haluamme olla vastuullinen työnantaja ja toimija. Myös mm. verojalanjälki, kestävän energian investoinnit sekä tavoitteet tälle vuodelle esitellään raportissa.


Haluatko kuulla lisää vastuullisesta toiminnastamme? Lue lisää Greenstepin omasta vastuullisuustyöstä ja tarjoamastamme vastuullisuuspalveluiden kokonaisuudesta tai varaa veloitukseton etätapaaminen!