Näin varaudut tulevaan EU:n tekoälylainsäädäntöön

EU AI Act

Tekoäly on yksi nopeimmin kasvavista teknologian aloista, jolla on suuria vaikutuksia yhteiskunnan eri osa-alueilla. Mm. generatiivinen tekoäly, eli itsenäiseen kuvan-, tekstin ja äänen tuottamiseen kykenevä tekoäly, mahdollistaa sitä hyödyntäville yrityksille tuottavampaa liiketoimintaa ja uusia mahdollisuuksia. Koska teknologian kehitys on niin nopeaa, sen hyödyntämättä jättäminen voi tarkoittaa sitä, että kuvainnollinen kelkka ehtii karata jo kauas ja kyytiin pääseminen voi olla myöhemmin huomattavasti hankalampaa.

Euroopan Unioni on viimeistelemässä uutta tekoälylainsäädäntöä, jonka tavoitteena on edistää taloudellista kasvua ja yhteiskunnallista hyvinvointia. Lainsäädäntö on kansainvälisesti kenties merkittävin yli sektoreiden ulottuva tekoälyn käyttöä säätelevä regulaatioesitys, jonka vaikutukset koskettavat laajaa joukkoa teöälyä hyödyntäviä yrityksiä ja julkisyhteisöjä.

Mitä tekoälyllä tarkoitetaan?

Euroopan parlamentti kuvaa tekoälyä koneen kykynä "käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista ja luomista." Käytännössä tekoäly voi siis suorittaa tehtäviä, jotka muuten vaatisivat ihmistä.

Tekoäly perustuu koneoppimiseen ja syväoppimiseen, eli menetelmiin, joilla tietokoneet voivat analysoida ja tulkita suuria määriä tietoja. Näiden menetelmien avulla tekoäly pystyy oppimaan ja kehittymään itsenäisesti. Yksi tekoälyn tavoitteista on parantaa ihmisten elämää ja tehdä monimutkaisten tehtävien suorittamisesta tehokkaampaa ja helpompaa.

Mitä uudesta lainsäädännöstä pitää tietää?

Vaikka tekoäly tarjoaa monia mahdollisuuksia kehitykselle ja kasvulle, sen käyttöön voi liittyä myös riskejä. EU:n uusi tekoälylainsäädäntö pyrkii vastaamaan useiden asiantuntijoiden esittämiin huoliin tekoälyn mahdollisista haitallisista vaikutuksista yhteiskuntaan, ihmisten perusoikeuksiin ja talouteen. EU ei ole ainoa tekoälyä säätelevä taho, sillä esimerkiksi Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Kiina ovat lähestymässä asiaa omilla sääntelyesityksillään.

EU:n tavoitteena on varmistaa, että EU:n sisällä käytettävät tekoälypohjaiset järjestelmät ovat "turvallisia, läpinäkyviä, jäljitettäviä, tasa-arvoisia ja ympäristöystävällisiä".

Regulaation mukaan tekoäly ei saa toimia täysin automaattisesti, vaan sen valvontaa tulee hoitaa ihmisvoimin toiminnan turvallisuuden takaamiseksi. Uusi regulaatio määrittää vaatimuksia sekä tekoälysovellusten kehittäjille, että myös niiden käyttöönottajille riskiperusteisesti.

On erittäin todennäköistä, että uusia merkittäviä vaatimuksia on tulossa esimerkiksi korkeariskisiin käyttökohteisiin, kuten HR-, terveys-, koulutus-, pankki- ja vakuutusaloille sekä laajalti eri alueilla toimiville julkisille organisaatioille. Lisäksi lainsäädäntö asettanee erillisiä läpinäkyvyyteen liittyviä vaatimuksia, joilla tekoälyn toiminnallisuuksista pyritään tekemään ymmärrettäviä niitä käyttäville henkilöille.

Jotkut tekoälysovellukset, esimerkiksi jossain päin maailmaa jo käyttöönotettu ihmisten sosiaalinen luokittelu ("social scoring"), tulevat olemaan kokonaan kiellettyjä EU-alueella.

Uusi regulaatio on tällä hetkellä viimeisteltävänä Euroopan neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission kolmikantaneuvotteluissa. Uudesta regulaatiosta odotetaan päätöksiä syksyn 2023 aikana.

Miksi toimia nyt?

Tekoälysovellusten yleistyessä EU:n uusi regulaatio koskettaa käytännön tasolla yhä useampia yrityksiä. Yritykset, jotka reagoivat tilanteeseen nopeasti, voivat nostaa vetovoimaansa kilpailijoihin verrattuna viestimällä avoimesti omasta teknologisesta edistyksellisyydestään sekä vastuullisesta toiminnastaan sen suhteen.

Tekoälyyn ja sen käyttöön liittyy jo nyt merkittäviä riskejä, vaikka EU:n regulaatio onkin vielä kesken; mm. luottamuksellisten tietojen vuotaminen tai haitallisesti vinoutuneet algoritmit voivat aiheuttaa suuria brändiriskejä tai johtaa vahingonkorvausvaatimuksiin. Tämän vuoksi tilanteeseen on syytä varautua ajoissa ja varmistaa, että tekoälyn tuomia uusia mahdollisuuksia otetaan käyttöön hallitusti. Näin kaikki on todennäköisemmin kunnossa uuden lainsäädännön astuessa voimaan.

Mistä lähteä liikkeelle?

Koska tekoälyä käytetään jo niin laajasti eri sovelluksissa ja käyttökohteissa, voi olla haastavaa saada selkeää kokonaiskuvaa oman organisaation teknologisesta tilanteesta.

Uuden regulaation myötä yritysten tulee muodostaa hyvä kokonaiskuva tekoälyn käytöstään ja pystyä hallinnoimaan käyttöä riskiperusteisesti systemaattisesti läpi koko organisaation aina käytännön tekemisen tasolle. Apua ja tukea tähän työhön on saatavilla eri kulmista.

Saidot on suomalainen SaaS-alusta tekoälyn hallinnointiin ja läpinäkyvyyteen. Saidot auttaa yrityksiä määrittämään omat periaatteet ja toimintamallit tekoälyn kehittämiselle ja käytölle linjassa kehittyvien regulaatioiden kanssa. Saidot auttaa yrityksiä myös esimerkiksi järjestämällä vastuulliseen tekoälyyn ja tekoälyregulaatioon liittyviä koulutuksia koko henkilökunnalle. Alusta tekee tekoälyn vastuullisesta hallinnoinnista helppoa riippumatta siitä, onko kyseessä yrityksen itse itselleen tai alihankkijoiden kehittämät tekoälysovellukset tai jo valmiiksi markkinoilla olevat tekoälytuotteet. Saidot auttaa yrityksiä myös kertomaan yrityksen tekoälyn käytöstä läpinäkyvästi asiakkaille ja sidosryhmille, jotta vastuullinen tekoäly voidaan liittää osaksi yrityksen arvoja ja mielikuvaa.

Vastuullisuuden huomioiminen on tulevaisuudessa kannattavan liiketoiminnan elinehto. Greenstepin vastuullisuusasiantuntijat auttavat asiakkaitamme omalla vankalla asiantuntemuksellaan mm. vastuullisuusviestinnän ja -raportoinnin näkökulmasta. Jos kaipaat apua näihin ajankohtaisiin teemoihin liittyen, voit kääntyä asiantuntijoidemme puoleen.