Webinaaritallenne: Parempaa päästölaskentaa Bezalalla

Keskiviikkona 18.05.2022
10:00

Netvisorin, Bezalan ja Greenstepin yhdessä järjestämässä webinaarissa keskusteltiin vastuullisuudesta ja siitä kuinka tehdään parempaa päästölaskentaa Bezalalla.

Katso tallenne tästä:

Jo vuodesta 2024 alkaen, EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) edellyttää kaikkia yli 250 henkilön yrityksiä sekä kaikkia listattuja yrityksiä raportoimaan vastuullisuudesta uuden EU:n vastuullisuusraportoinnin standardin mukaisesti.

Lainsäädännön velvoittamaa muutosta ei kannata pelästyä vaan nähdä se mahdollisuutena - nopeammat yritykset nappaavat suurimman siivun vastuullisen toiminnan tuomasta kilpailuedusta!

Vastuullisuusraportointi alkaa raportoitavalle yritykselle olennaisten osa-alueiden määrittelemisestä. Hiilijalanjäljen eli päästöjen laskenta on olennainen osa vastuullisuusraportointia. Päästölaskenta jaetaan kolmeen luokkaan; omasta toiminnasta johtuvat suorat päästöt (Scope 1), epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt (Scope 2) ja mm. tavaroiden ja palveluiden hankinnasta ja matkustuksesta syntyneet päästöt (Scope 3). Perinteisesti valtaosa päästöistä kuuluu luokkaan Scope 3, johon myös liikematkustus kuuluu.

Päästölaskentaan käytettävä data on perinteisesti koostunut pitkälti taloushallinnosta saatavista tiedoista, mutta laskennan helpottamiseksi myös uusia datan lähteitä tarvitaan. Erityisesti Scope 3 -luokkaan kuuluvia päästöjä on ollut puutteellisen datan vuoksi vaikea mitata. Tästä syystä Bezalaan on alkuvuoden aikana kehitetty uusia päästölaskentaan liittyviä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat datan keruun suoraan matkalaskuohjelmassa.

Webinaaritallenteen katsomalla opit:

  • Miksi vastuullisuudesta tulisi raportoida ja mihin CSRD tarkalleen ottaen velvoittaa
  • Miten onnistut vastuullisuusraportoinnissa
  • Kuinka Bezala auttaa laskemaan liikematkustukseen liittyviä päästöjä

Webinaarin puhujat:

Pekka Kotovaara – yksi Netvisorin tuotepäälliköistä. Netvisor automatisoi taloushallintoa ja on poistanut paperien käyttöä kirjanpidossa jo kahden vuosikymmenen ajan.

Ella Tanskanen – vastuullisuuspalveluiden vetäjä Greenstepillä. Taloushallinnon, HR:n ja vastuullisuuden palveluita tarjoavan Greenstepin intohimona on tuottaa mahdollisimman paljon hyvää.

Fredrik Teir – Bezalan toimitusjohtaja ja perustaja. Yli 40 000 henkilön käyttämän matkalaskuohjelma-Bezalan tavoitteena on vähentää liikematkustuksen päästöjä Pohjoismaissa.