Alumnit kertovat: näitä eväitä otin mukaan ajaltani Greenstepillä

Greenstep kuvat 5
Anette salonen

Anette Salonen

HR Partner

Millä tavalla työskentely Greenstepillä voi tukea tulevaisuuden talousosaajien uraa? Kuulimme kahta Greenstep-alumnia, jotka kertoivat työskentelystä Greenstepillä ja miten se on vaikuttanut heidän uraansa.


Asiantuntijamme ovat Greenstepin tärkein voimavara ja heidän viihtymiseen sekä kehittymiseen on syytä panostaa. Meillä aloittaa jatkuvasti hyvin erilaisia osaajia kokeneista konsulteista uransa alussa oleviin asiantuntijoihin. Meitä kaikkia yhdistää halu ilahduttaa asiakkaita ja heidän liiketoimintansa vieminen uudelle tasolle. Myös vahva kehityshalu ja innovatiivisuus näkyy arjessamme. Työnantajana haluamme pitää huolta jokaisesta perheenjäsenestämme ja antaa kaikille mahdollisuuden kasvaa ammattillisesti – jatkuu sitten työntekijän ura Greenstepillä tai jossain muualla.

Keskustelimme kahden entisen greenstepiläisen kanssa siitä, mitä eväitä Greenstep on antanut heille uran edistämiseksi ja miten he muistavat aikansa Greenstepillä. Mathias Hellberg työskenteli Greenstepin Turun toimipisteessä seitsemän vuotta, ennen kuin siirtyi nykyisiin työtehtäviinsä. Hän työskentelee nykyään Inhouse Controllerin tehtävissä julkisen sektorin yrityksessä, missä hän vastaa muun muassa kuukausikirjanpidosta, raportoinnista ja prosessien kehittämisestä. Elisa Loukunen aloitti työt Greenstepin CFO-tiimissä Espoossa alkuvuodesta 2018 ja päätti kolme vuotta myöhemmin tarttua uusiin haasteisiin. Hän työskentelee tällä hetkellä Controllerin tehtävissä työeläkealan yrityksessä, jossa hänen vastuualueisiin kuuluu johdon raportoinnin lisäksi raportoinnin kehitys ja automatisointi.

Molempien Greenstep-alumnien mukaan kasvu ja kehitys oli voimakkaasti mukana Greenstep-arjessa – sekä organisaation että yksilön tasolla. Mathiaksen ura Greenstepissä alkoi kirjanpidon avustavien tehtävien hoitamisesta, kuten tiliöinneistä ja laskujen hallinnoinnista. Vuosien varrella työnkuva muuttui ja hän sai lisää vastuuta Controllerin roolissa. Samalla myös Turun tiimi kasvoi 4 henkilöstä noin 20 henkilön suuruiseksi ja asiakkaita tuli lisää eri aloilta. Konsulttina toimiminen erilaisille yrityksille on Mathiaksen mukaan antanut arvokasta näkemystä siitä, miten eri yritykset toimivat, mitkä asiat toimivat missäkin tilanteessa ja mitä järjestelmiä kannattaa hyödyntää mihinkin.

- Nykyisessä työssäni olen muun muassa saanut kehittää kirjanpidon prosesseja tosi laajasti. Se, että Greenstepillä panostettiin paljon automatisointiin ja prosessien tehostamiseen analytiikan avulla on ollut minulle suureksi hyödyksi. Myös erilaiset järjestelmät tulivat minulle tutuksi Greenstepin aikana ja sain rakennettua verkostoja, josta on ollut apua myös jälkikäteen, Mathias toteaa.

Mathias työskenteli Greenstepin Turun toimistossa 7 vuotta


Myös Elisa aloitti Greenstepillä Junior-roolissa CFO-tiimissä avustavissa Controllerin tehtävissä. Hän oli alusta asti vahvasti mukana myös Greenstepin juuri aloittaneessa BI- ja analytiikkatiimissä, ja kun kokemusta oli kertynyt, hän sai lisää vastuuta sekä hoiti myös omia asiakkuuksia. BI-konsulttina toimiminen auttoi Elisan mukaan kehittämään teknistä osaamista ja hän sai lisää kokemusta muun muassa ELT-prosesseista, tietovarastoista, data-arkkitehtuurista sekä analytiikkatyökaluista. Elisa nostaa myös esille, miten Greenstepillä oli helppoa ja luonnollista edetä, kehittyä ja oppia uusia asioita teknisen puolen lisäksi myös osaavien kollegojen ja vaihtelevien asiakasprojektien ansiosta:

- Aloittaessani Greenstepillä olin mukana kollegoideni monipuolisissa projekteissa. Tämä oli aloittelevalle Controllerille lottovoitto, sillä Greenstepin konsultit ovat rautaisia ammattilaisia, ja heidän työnsä seuraaminen lähietäisyydeltä oli todella innostavaa ja opettavaista. Asiakkaiden ja projektien monipuolisuus on myös hyvä tapa avartaa omaa ammatillista ymmärrystä liike-elämästä, toteaa Elisa.

Greenstepissä BI- ja analytiikkapuoli on tärkeä osa työarkea konsulttien työtehtävistä riippumatta. Analytiikan avulla pyritään helpottamaan konsulttien työtä, mutta myös asiakkaan arjesta tulee sujuvampaa, kun raportointi on läpinäkyvää ja tiedonkulku tehokasta. Greenstepillä halutaan helpottaa kaikkien asiakkaidemme arkea, ja siihen liittyy vahvasti proaktiivisuus ja asiakkaan palveleminen mahdollisimman hyvin. Se, että kaikilla asiakkaillamme on erilaiset haasteet, tavoitteet ja painopisteet, antaa työntekijöillemme mahdollisuuden haastaa itseään ja tekee työtehtävistä monipuolisia. Tämä puolestaan kehittää sekä omaa että asiakkaidemme toimintaa.

- Monipuolisten työtehtävien johdosta aika Greenstepillä on koulinut minusta varsinaisen liikkeenjohdon moniottelijan. Olen myös saanut Greenstepiltä olalleni pienen sisäisen myyjän, joka miettii koko ajan, miten asioita voitaisiin tehdä paremmin ja tuottaako tekemäni asia nyt jollekulle lisäarvoa, Elisa kertoo.

Elisa kertoo, että automatisaatio on suuressa roolissa myös hänen nykyisessä työssä.


Kehittymismahdollisuuksien, automatisaation ja työn moninaisuuden lisäksi Mathias nostaa myös esille työyhteisön, jota hän erityisesti arvosti Greenstepillä. Toimistolla oli vahva yhdessä tekemisen meininki ja vaikka ihmisillä oli välillä kova kiire, oli apu aina lähellä, vaikka kollega saattoikin istua toisella puolella Suomea. Mathias arvelee, että Greenstepin työyhteisö on todella tiivis, koska rekrytointeihin panostetaan erityisen paljon.

- Se miten Greenstepillä panostetaan rekrytointeihin, on mielestäni tosi ainutlaatuista ja tärkeää hyvän työyhteisön ylläpitämiseksi. On tosi tärkeää löytää ne ihmiset, jotka sopivat yritykseen. Se helpottaa arkea niin paljon, kun on osaavia ja auttavaisia kollegoja ympärillä ja yhteistyö toimii moitteettomasti.

    Jatkamme edelleen vauhdikasta kasvumatkaa asiakkaidemme ja kaikkien greenstepiläisten kanssa yhteisen arvomaailmamme ja tavoitteidemme pohjalta. Haemme myös jatkuvasti lisää asiantuntijoita tiimeihimme tekemään merkityksellistä asiakastyötä, eli kannattaa tutustua avoimiin tehtäviimme, jos urapolku Greenstepillä kiinnostaa. Lisätietoja avoimista tehtävistä löytyy täältä!