Eveliinalle ja Antille huippupisteet KLT-tentistä

Kirjanpitäjä, haaveiletko KLT-tutkinnon suorittamisesta? Greenstepin kirjanpitotiimissä työskentelevät Eveliina Malmivaara ja Antti Littunen saivat syksyllä 2023 järjestetyn KLT-tentin parhaat pisteet – Eveliina laskentatoimen osuudesta ja Antti oikeustieteen osuudesta. Kysyimme heidän ajatuksistaan tenttiin valmistautumisesta sekä itse tentistä. Ota heidän vinkkinsä talteen!

Arvostetun KLT-tutkinnon eli taloushallintoalan asiantuntijatutkinnon tenttiin ilmoittaudutaan keväällä. Viime syksyn tenttiin tähdänneet Greenstepin kirjanpitäjät osallistuivat Greenstep Academyn järjestämään KLT-valmennukseen toukokuusta alkaen. Valmennus päättyi juuri ennen syyskuun lopussa ollutta tenttiä, joten jokainen tenttiin valmistautunut osallistui suureen määrään ohjattua opiskelua. Tämän lisäksi jokainen käytti runsaasti vapaa-aikaansa tenttiin opiskellakseen.

Eveliina ja Antti palkittiin tammikuussa Tili- ja Veropäivillä viime syksynä järjestetyn KLT-tentin parhaista pisteistä

Eveliina ja Antti KLT


Halusimme kuulla tarkemmin Eveliinan ja Antin valmistautumisesta tenttiin ja siitä, mikä siivitti heidät huippupisteisiin.

Kertoisitteko ensin opiskeluistanne ja urastanne ennen Greenstepiä?

”Olen alun perin valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi ja tehnyt niitä töitä muutaman vuoden. Kauppatieteiden maisteriksi olen valmistunut Vaasan yliopistosta, ja sen jälkeen työskentelin EY:llä tilintarkastusten parissa noin neljä vuotta ja inhouse controller -tehtävissä noin vuoden ajan, ennen kuin aloitin Greenstepillä syksyllä 2021”, Eveliina kertoo.

Myös Antilla on useammasta alasta kokemusta:

”Opiskelin ensin Turun ammattikorkeakoulussa logistiikkaa ja sen jälkeen Vaasan yliopistossa talousoikeutta, eli en vielä opiskeluaikana suuntautunut kirjanpitoon. Molemmissa opinnoissa oli kuitenkin jonkin verran kirjanpitoa mukana, joten aloin kiinnostua aiheesta. Opiskelujen jälkeen olin pitkään logistiikka- ja varastotehtävissä, kunnes aloin perehtymään enemmän kirjanpitoon. Ennen Greenstepille tuloa olin Turun seudulla IT-yrityksessä taloustehtävissä, jolloin pääsin tutustumaan kasvavan yrityksen toimintoihin.”

Mikä innosti teidät osallistumaan KLT-tenttiin?

”Se tuntui loogiselta askeleelta omalla uralla ja nyt tuntui, että oli sen aika. Myös tiiminvetäjä ja kollegat kannustivat osallistumaan”, Eveliina kertoo.

”Muiden esimerkki innosti lähtemään mukaan. Kun on tuttuja työkavereita, jotka olivat tentin läpäisseet, niin se rohkaisi itseänikin osallistumaan. Ajattelin myös, että valmistautuminen lisää omaa osaamista, ja tentissä pääsee samalla mittaamaan omia kykyjään”, Antti lisää.

Miten Greenstep Academyn koulutukset tukivat opiskelua ja valmistautumista tenttiin?

”Olin jo edellisenä vuonna mukana Academyn pre-KLT-koulutuksessa. Se auttoi jo paljon, kun etukäteen hieman tiesi, mikä on oma taso ja mitä asioita valmennuksesta ja lopulta tentiltä voi odottaa”, Antti kertoo, ja lisää:

”Academyn valmennuksessa paino oli pitkälti niissä aiheissa, joista edellisissä tenteissä on ollut kysymyksiä, joten vastaan tuli aiheita, joiden parissa ei omassa työssä kovin usein välttämättä työskentele. Ehkä tärkein oppi koulutuksissa oli kuitenkin, että kaikkea ei tarvitse osata ja tentistä voi päästä läpi vaikka jokin osa-alue olisikin vieras.”

Eveliina kehuu muun muassa Academyn käytännönläheistä koulutusmateriaalia sekä valmennusryhmän ja kouluttajien tukea:

”Academyn koulutukset oli rakennettu hyvin ja sisälsivät paljon käytännön tehtäviä – sekä yhdessä tehtäviä vanhoja tenttitehtäviä että omalla ajalla ratkaistavia tehtäviä. Ryhmässä oli ahkeraa keskustelua ja vinkkien jakamista, lisäksi kouluttajat vastailivat valmennuspäivien ulkopuolellakin kysymyksiin. Koulutukset oli ajoitettu hyvin, ja lomien aikana oli sopivasti taukoa.”

Minkälaiselta opiskelu KLT-tenttiin tuntui?

”Päätin muiden neuvosta keskittyä omiin vahvuuksiin, koska kaikkea on mahdotonta opetella. Molemmissa osa-alueissa mietin ne asiat, joihin haluan panostaa. Ruuhkavuosihärdellissä ei ole rajattomasti aikaa tarjolla opiskeluun, joten pyrin kalenteroimaan mahdollisuudet opiskeluun ja olemaan mahdollisimman tehokas. Ja muutaman kerran kävin läpi materiaaleja lapsia vahtiessa pihalla tai lenkillä”, Eveliina kertoo.

Myös Antti kertoo yhdistäneensä opiskelun ja liikunnan tenttiin valmistautumisessa:

"Olin tiedostanut etukäteen, että työ- ja vapaa-aikaa pitää varata tenttiin valmistautumiseen. Ei opiskelu silti liian raskaalta tuntunut, ja hyvin pystyin kesälläkin lomailemaan ilman, että tentti oli aina mielessä. Academyn valmennus oli varmasti tärkein osa valmistautumisessa. Vapaa-aikana tein paljon kävelylenkkejä ja kuuntelin samalla koulutuksia. Tenttikirjoja en juurikaan lukenut, mutta vanhoja tenttejä kävin paljon läpi varsinkin viimeisinä viikkoina ennen tenttiä."

Miten Greenstep tai kollegat tukivat sinua tenttiin valmistautumisessa?

”Erittäin hyvin, tsemppasivat ja kannustivat, ja työkuorma pyrittiin pitää sopivana tenttiin valmistautumisen ajan”, Eveliina kertoo.

Valmennusryhmän lisäksi oman tiimin kollegoiden tuki oli tärkeässä asemassa myös Antin valmistautumisessa:

"Sain hyvissä ajoin järjestettyä asiakastöitä siten, että tenttiin osallistuminen oli mahdollista. Asiakastiimeissä myös tuettiin hyvin ja autettiin töiden jakamisessa, jotta opiskelu tentin lähestyessä oli mahdollista. Kiitos Greenstepille ja työkavereille tuesta!", Antti kiittelee.

Miltä itse tentti ja koetilanne tuntui?

”Oikeustieteen osioissa oli paljon kysymyksiä ja vähän aikaa, joten sen kanssa meinasi tulla kiire. Aamulla meinasi tietysti hieman jännittää jo ihan siitäkin syystä, että toimiiko tekniikka niin kuin pitää. Tentin alkaessa oli helpotus päästä tehtävien kimppuun ja tenttiaika sujuikin nopeasti. Koska puoliso oli tentin ajan reissussa, niin eniten ehkä jännitin sitä, että pysyvätkö lapset terveenä vai soitetaanko päivähoidosta kesken tentin”, Eveliina kertoo.

Antti löysi hyvän vastaustaktiikan tentin toisena päivänä:

”Onhan se vaikea tentti ja etätentissä on täysin yksin. Mikään muu ei silloin tosin vie huomiota, kun ei ole mitään hälinää ympärillä. Olin varannut tenttiä varten toimistolta hiljaisen huoneen, jossa sain rauhassa tehdä tentin ilman, että mikään häiritsi tentin tekoa.

Ensimmäisen päivän oikeustieteen osiossa vastausaikaa oli vain kaksi tuntia, mutta se tuntui raskaammalta kuin toinen päivä, jolloin aikaa tentin tekoon oli neljä tuntia. Oikeustieteen osion tentissä alkoi aika loppua, joten viimeisiin kysymyksiin tuli vastattua hieman kiireessä. Lähdin vastaamaan kysymyksiin järjestyksessä ensimmäisestä alkaen lukematta ensin kaikkia kysymyksiä, mikä harvoin on paras tapa tentin tekoon, mutta lopulta ensimmäisen päivän osio meni todella hyvin.

Toisena päivänä laskentatoimen osiossa ymmärsin aloittaa vastaamisen tehtävästä, josta sai eniten pisteitä. Vastausaikaa laskentatoimen osiossa oli neljä tuntia, joten etukäteen jo tiesi, että välillä pitää hengähtää, syödä ja juoda. Ehkä sen takia tenttitilanne toisena päivänä tuntui rennommalta.”

Mikä siivitti teidät huippupisteisiin KLT-tentissä?

”Meillä on Greenstepillä hyvät kouluttajat, joiden pitämiin koulutuksiin on aina mukava osallistua. Lisäksi meitä oli KLT-valmennuksessa todella hieno ja osaava porukka, jossa tenttiin valmistauduttiin yhdessä. Pidin siitä, että valmistautuminen ei ollut pelkästään omissa oloissa puurtamista”, Antti kertoo.

”Oma opiskelutausta auttoi varmasti myös, kun oikeustieteen osiosta tuli niinkin hyvät pisteet. Pääsin kertaamaan sopimusoikeuden ja yritysjuridiikan asioita, joita kuitenkin päivittäisessä työssä tulee harvemmin vastaan. Ehkä myös tenttikysymykset osuivat sopivasti kohdalleen. Varsinkin verotuksen kohdalla tuli kysymyksiä aiheista, joihin oli valmistautuessa tullut perehdyttyä tai olivat tulleet omassa työssä hiljattain vastaan”, hän lisää.

Eveliina keskittyi tentissä omiin vahvuuksiinsa, vaikka vastaakin kysymykseen ensin huumorilla:

”Tuuri! No ei, varmasti tuo vahvuuksiin keskittyminen oli hyvä taktiikka. Ja tentin kysymykset on rakennettu osittain aika ”kieroiksi” eli tenttitekniikka on keskeistä – se että ymmärtää, mitä kysymyksessä todellisuudessa kysytään. Tenttiaika on myös rajallinen eikä yhteen kysymykseen voi käyttää kovin paljoa aikaa. Laskentatoimen osiossa aloitin ja panostin tilinpäätöstehtävään, josta sai paljon pisteitä (eikä miinusta) ja joka on ollut joka vuosi hyvin samantyyppinen.”

KLT 2023 todistustenjako

KLT-tutkinnon suorittaneet saavat todistuksensa vuosittain tammikuussa Tili- ja Veropäivillä. Greenstepin kirjanpitäjistä yhdeksän suoritti KLT-tutkinnon vuonna 2023.


Lupaamamme kirjanpidon korkea laatu syntyy asiantuntijoiden ammattitaidosta – kannustammekin aktiivisesti asiantuntijoitamme kouluttautumaan ja tähtäämään mm. KLT-tutkintoon. Greenstepin 220 kirjanpitäjän joukossa on 62 KLT-tutkinnon suorittanutta taloushallinnon asiantuntijaa!

Tulevan syksyn tenttiin tähtäävä Greenstep Academyn valmennus kirjanpitäjillemme alkaa taas toukokuussa. Kiinnostaako sinua KLT-tutkinnon suorittaminen? Tästä löydät ohjeet tämän vuoden tenttiin ilmoittautumiseen ja aikatauluihin.