Suunnitelmallisella perehdytyksellä loistostartti työyhteisöön

Arttu Mira ja Anne 1 pieni
Raita Gs

Raita Haarla

HR Partner

Suunnitelmallinen ja järjestelmällinen perehdytys auttaa niin meitä nykyisiä kuin uusiakin greenstepiläisiä pääsemään tehokkaasti kiinni työarkeen ja itse tekemiseen. Molemmin puoleinen panostus kantaa siis hedelmää heti ensimmäisistä työpäivistä saakka. Nappaa tästä talteen meidän vinkkimme kattavan ja hyvän perehdytyksen kulmakivistä.

Greenstepissä käytämme huolelliseen rekrytointiprosessiimme paljon aikaa, ja jokaisessa rekryprosessissa useampi nykyinen greenstepiläinen tapaa potentiaaliset uudet kollegat. Onkin luonnollista, että rekrytoinnin lisäksi perehdytysprosessi on Greenstepissä myös yksi avainprosesseistamme. Näillä perusperiaatteilla takaamme laadukkaan ja kattavan perehdytyksen uusille tiimiläisille:

1. Aloita perehdytys jo ennen ensimmäistä työpäivää

  Työsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen uusi työntekijä pääsee perehdytysprosessiimme jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä työpäivää. Ennen kuin uusi greenstepiläinen aloittaa työssään, tapahtuu paljon hänelle näkymättömiä asioita, mutta uusi työntekijämme pääsee myös itse tutustumaan syvemmin Greenstepin tapoihin ja kulttuuriin jo reippaasti ennen aloituspäivää.     

  Yhteyttä pidetäänkin niin kulttuuriin sukeltamiseen liittyen, kuin aivan käytännön asioiden hoitamiseksi. Lisäksi uusi tiiminvetäjä pyrkii tervehtimään uutta tiimiläistään jo ennen aloitusta. Näin varmistamme, että uusi työntekijä kokee itsensä tervetulleeksi ja voi keskittyä ensimmäisinä perehdytyspäivinään itse asiaan eli tutustumiseen organisaatioon, palveluihimme, käytännön arkeen sekä tietenkin ihmisiimme.    

  2. Tee perehdytyksestä tavoitteellista ja varaa aikaa säännölliseen keskusteluun perehdytyksen aikana 

  Greenstepissä jokainen työntekijä osallistuu kaksipäiväisislle perehdytyspäiville, jotka järjestämme kerran kuussa päätoimipisteessämme Espoossa. Perehdytyspäivillä uudet greenstepiläiset kaikista kaupungeistamme kokoontuvat tapaamaan toisiaan ja saamaan tehokkaan startin Greenstep-uralleen. Varsinainen omaan työhön perehtyminen alkaa perehdytyspäivien jälkeen. Tässä tiiminvetäjillä ja kollegoilla on iso rooli, kun uusi tiimiläinen ottaa ensiaskeliaan. Lisäksi käytämme perehdytyksen apuna alustaa, joka pilkkoo uudet asiat ja muistettavat tekemiset pienemmiksi kokonaisuuksiksi aikatauluineen. Purkamalla perehdytyksen pienempiin yksityiskohtiin tuomme tekemiseen konkretiaa ja perehtymisestä tulee tavoitteellista. Perehdytyksessä vastuuta on kuitenkin paljon myös työntekijällä itsellään, kaikkia vastauksia emme aina anna tarjottimella, vaan ohjaamme itsenäiseen tiedon etsimiseen jo perehdytysprosessissa.   

  Ensimmäisien viikkojen aikana uuden työntekijän kanssa istahdetaan myösniin sanottuun HR-varttiin, jossa keskustellaan työn aloituksen tunnelmista ensimmäisien viikkojen jälkeen. Keskusteluissa selvitämme etenkin käynnissä olevan perehdytyksen painopisteitä ja työntekijän toiveita siitä eteenpäin. Lisäksi tiiminvetäjä ja uusi työntekijä käyvät säännöllisesti palautekeskusteluita jokapäiväisen perehdytyksen tukena. Keskustelujen määrään ja tiheyteen vaikuttaa uuden tiimiläisen senioriteetti; kokeneimmat asiantuntijamme ovat perehtymisessä itseohjautuvampia, kuin uransa alussa olevat asiantuntijat. Keskustelut perehdytysprosessin aikana ovat työväline, joka joustaa tarpeiden ja tilanteiden mukaan.    

  3. Kerää palautetta ja kehitä perehdytysprosessia jatkuvasti 

  Kehitämme perehdytystä jatkuvasti ja teemme siihen tarvittaessa muutoksia palautteiden perusteella. Kehitystyössä tärkeänä työkaluna on palautekysely, johon uudet greenstepiläiset kiitettävästi vastaavat.     

  Palaute on ollut hyvää ja viesti meille, että panostaminen perehdytysprosessiin on kannattanut! Työssä käytettävien työvälineiden sujuvan käyttöönoton lisäksi perehdytyspäivissä parhaana greenstepiläiset kokevat saamansa kattavan kokonaiskuvan siitä mitä Greenstep tekee, avainhenkilöiden tapaamisen ja sen näkemisen miten innostuneita ihmiset Greenstepissä ovat työstään. 

  Työsuhde on arvokas investointi yritykselle ja työpaikan vaihtaminen on valtavan iso asia työntekijälle. Siksi tälle polulle lähteminen vaatii arvoisensa startin.