Kestävyyden (data)lähteillä

Ida koneella small
Roosa jokisuu parnanen

Roosa Jokisuu-Pärnänen

Senior Manager, Sustainability

Päästölaskenta tulee olemaan edellytyksenä rahoituksen saamiseen tulevaisuudessa. Miten yritys voi varautua tähän?

Kestävällä rahoituksella kohti kestävämpää tulevaisuutta

Euroopan komission kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma on saanut konkreettiset piirteet viime vuonna julkaistun tiedonantovelvoiteasetuksen (2019/2088), ns. SFDR:n myötä. Sijoittamista koskevalla kestävällä rahoituksella rahoja pyritään ohjaamaan kestävämpiin kohteisiin, jotka huomioivat yhteiskuntaan, ilmastoon ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Tällaisia näkökohtia ovat esimerkiksi ihmisoikeusasiat tai ilmastonmuutos. Jälkimmäiseen liittyen kukaan ei ole voinut välttyä kuulemasta kasvihuonekaasupäästöistä ja myös scope 1, 2 ja 3 (tietoa edempänä) ovat kantautuneet meistä useamman korviin.

Tiedonantovelvoiteasetus (SFDR) velvoittaa sijoittajia raportoimaan sijoituskohteidensa päästöistä, ja ne tiedot yritysten tulee pystyä raportoimaan sijoittajille. Velvoite koskee suoraan rahoituspalvelusektoria, ja siten epäsuorasti kasvuyrityksiä. Yrityksille tämä tarkoittaa muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen laajenevaa raportointia, joka edellyttää kattavaa datankeruuta.

Mitä kasvuyrityksen tulee osata kertoa päästöistään?

Yritysten tulee raportoida toimintansa suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1) ja käyttämänsä energian epäsuorat päästöt (scope 2) jo kuluvan vuoden osalta. Vuodesta 2023 alkaen päästöraportointi laajenee kattamaan myös yrityksen epäsuorat päästöt koko arvoketjusta (scope 3). Tämä tuo mukanaan tietotarpeita, joihin yrityksen kannattaa alkaa varautua pikimmiten, sillä päästötietojen kerääminen koko arvoketjun osallisilta on aikaa vievää ja salapoliisityöksikin tituleerattua. Laadukkaan, omista prosesseista kerätyn datan johdosta itse päästölaskenta onkin helppo suorittaa.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskennan scope-luokittelu:

Päästötietojen ohella ja niiden johdosta sijoittajia kiinnostaa yrityksen päästövähennystavoitteet ja mahdollinen tiekartta hiilineutraaliuteen. Ilman lähtötilanteen kertovaa päästölaskentaa ei realistisia tavoitteita voida asettaa. Hyvin hoidetun päästölaskennan odottaisikin satavan yrityksen laariin, kun sijoittajat arvostavat läpinäkyvää, vertailukelpoista ja selkeästi esitettyä päästöraportointia.

Apua hiilijalanjäljen laskentaan

Me Greenstepillä autamme yrityksiä kasvamaan kestävästi. Päästöraportointivelvoitteen osalta selkeytämme asiakkaille päästölaskentaa ja autamme määrittelemään yrityksen arvoketjun kautta sen, mitä tietoja päästölaskentaa varten tarvitaan. Datalähteiden kartoitus kannattaa aloittaa heti ja laatia datankäsittelylle selkeä prosessi, jotta itse raportointivaiheeseen ei kulu liikaa resursseja. Greenstep voi toteuttaa myös itse päästölaskennan ja neuvoo yrityksenne vähähiilisen rahoituksen tielle.

Varaa veloitukseton tapaaminen päästölaskenta-asiantuntijamme, Roosa Jokisuu-Pärnäsen kanssa!

Greenstepissä kehitettyyn matka- ja kululaskuohjelma Bezalaan ollaan vuoden 2022 aikana julkaisemassa päästölaskenta-lisäominaisuus, jonka avulla käyttäjä näkee käyttämiensä matkustustapojen CO2-päästöt helposti ja nopeasti. Samalla päästöt saadaan raportoitua ilman erillistä laskentaa. Lue lisää Bezalan blogista!