Muutokset verotuksessa 2023 – Luontoisedut, korvaukset ja sosiaalivakuutusmaksut

Muutokset verotuksess 2023

Mikä on ateriakorvaus vuonna 2023? Entä päiväraha ja työnantajamaksut? Kokosimme tärkeät luvut yhteen.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2023

Kokopäiväraha48 €
Osapäiväraha22 €
Kilometrikorvaus0,53 €
Käyttöedun korvaus0,14 €
Yömatkaraha

15 €

Voit tutustua muutoksiin tarkemmin mm. ulkomaan päivärahojen osalta Verohallinnon sivuilla. Kilometrikorvausten muutoksista löydät puolestaan tietoa Bezalan blogista.

Luontoisedut 2023

Ateriaetu: kustannusten enimmäismäärä12,70 €
Ravintoedun verotusarvo*8 €

*Ravintoetua voi edelleen käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin.

Polkupyöräetu

Polkupyöräetu syntyy, kun työnantaja luovuttaa omistamansa tai hallitsemansa polkupyörän työntekijän yksityiskäyttöön. Jos työnantaja antaa polkupyörän suoraan työntekijän omistukseen, kyse ei olisi polkupyöräedusta vaan palkaksi katsottavasta veronalaisesta edusta.

👉 Vuoden 2021 alusta polkupyöräetu on verovapaa, jos edun arvo on enintään 1200 euroa. Sama käytäntö jatkuu vuonna 2023.

Työmatkaetu

Työsuhdematkalippu on verovapaata 3 400 euroon saakka. Jos työntekijällä on käytössään myös polkupyöräetu, voivat työsuhdematkalippu ja polkupyöräetu olla yhdessä verovapaata 3400 euroon saakka. Tämän ylittävä osuus on veronalaista luontoisetua.

Annettu verovapaa etu pienentää työntekijän asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennysoikeutta. Työnantajan ei tarvitse selvittää todellisia matkakustannuksia, jos työmatkaedun arvo on enintään 750 euroa.

Työsuhdeauto

Sähköauto 👉 Ajonaikana nollapäästöiseksi määriteltyjen työsuhdeautojen eli käytännössä täyssähköautojen autoedun arvoa vähennetään 170 euron verran kuukaudessa vuosina 2021–2025. Vähennys koskee sekä vapaana autoetuautona että käyttöetuautona annettavia työsuhdeautoja. Mikäli kyseessä on vapaa sähköautoetu, vähennetään autoedun arvosta 170 euron lisäksi 0,08 euroa ajokilometriä kohden tai 120 euroa kuukaudessa.

Hybridi-tai kaasuauto 👉 Työsuhdeauton verotusarvoa alennetaan 85 euroa kuukaudessa, mikäli kyseessä on vähäpäästöinen hybridi-tai kaasuauto. Kyseessä on määräaikainen tuki, joka on voimassa vuosina 2022–2025.


Sosiaalivakuutusmaksut 2023

Työntekijän maksut eli työntekijän palkasta vuonna 2023 perittävät maksut

TyEL-maksu 17-52 -vuotiaat7,15 %
TyEL-maksu 53-62 -vuotiaat8,65 %
TyEL-maksu 63-68 -vuotiaat7,15 %
Työttömyysvakuutusmaksu1,50 % (osa-omistajan tvm 0,75%)


Työnantajan maksut vuonna 2023

Sairausvakuutusmaksu1,53 %
TyEL-maksu18,15 % (keskimääräinen arvo)
Työttömyysvakuutusmaksu0,52 %
Työttömyysvakuutusmaksu2,06 % (2 251 500 € ylimenevästä)
Ryhmähenkivakuutusmaksu0,06 %
Tapaturmavakuutus0,70 % (keskimääräinen arvo, varsinainen määräytyy ammattiluokitusten perusteella)

Työnantajan keskimääräinen kustannusosuus sosiaalivakuutusmaksuista on 20,96 %.

TyEL-maksuihin tulee vuoden 2023 alusta alkaen työeläkeyhtiökohtaisia eroja, kun kukin työeläkeyhtiö määrittää omat hoitokustannusmaksunsa. Hoitokustannusmaksu on työeläkkeiden toimeenpanoon ja vakuutusten hoitoon tarvittava TyEL-maksun osa, joka perustuu eläkeyhtiön liikekuluihin. Työnantajakohtaisen TyEL-prosentin voi tarkistaa nopeimmin eläkeyhtiön verkkopalvelusta.


👉 Tallenna sivu suosikkeihisi ja voit palata tietoihin kätevästi!

Greenstepin laadukkaisiin palkanlaskennan palveluihin voit tutustua täällä. Laitetaan yhdessä palkkahallinnon toimivuus ansaitsemallenne tasolle.