Lomat menivät – tiimistä virtaa työhön

Tyoyhteison kehittaminen Greenstep Academy
Paivi lohi aalto

Päivi Lohi-Aalto

Senior L&D Specialist

Ensimmäiset työpäivät loman jälkeen tuntuvat monesti tahmeilta ja mieli etsiskelee työn kohteita ja kollegoita. Missä teemme työtä, ovatko etätyöskentelyn ohjeet muuttuneet, siirrytäänkö toimistolle kokonaan vai voiko työtä tehdä etänä?

Jokaisella meistä on omat huolensa työn tekemiseen liittyen. Tiiminvetäjän tai esihenkilön onkin hyvä tunnistaa tilanne ja kuunnella herkällä korvalla ihmisten tuntemuksia.

Teemmepä työtämme nyt ja jatkossa toimistolla, etänä tai hybridisti, yhteistyön kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen satsaaminen kannattaa.

Miten yhteisöllisyys näkyy työpaikoilla?

Yhteenkuuluvuuden tunne on yksi ihmisen perustarpeista ja se lisää tutkitusti hyvinvointiamme, työmotivaatiotamme sekä sitoutumista työhön ja työpaikkaan.

Tutkimusten mukaan meistä jokainen haluaa kokea itsensä tarpeelliseksi, huomatuksi, kuulluksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi. Nämä tarpeet voivat toteutua vain yhteisöissä. Parhaimmillaan yhteistyö antaa virtaa ja inspiraatiota sekä tehostaa työn tekemistä.

Kaikissa yhteistyökuvioissa yhteisölliset tarpeemme eivät kuitenkaan täyty, vaan olo voi tuntua syrjäytetyltä tai siltä, että yhteistyö on vienyt kaikki voimavaramme. Siksi työpaikoilla kannattaa kehittää yhteistyötä, joka tukee työn sujuvuutta ja lisää työhyvinvointia.

Millainen yhteistyö antaa virtaa?

Olemme pohtineet Greenstepissä yhdessä kirjanpidon ammattilaisten kanssa, millainen tiimin yhteistyö antaa virtaa ja tukee työntekoa. Yhteisten pohdintojen tuloksena tiimiläiset päätyivät siihen, että työpaikalla on tarpeen olla erilaisia yhteistyön paikkoja, joissa opimme tuntemaan toisemme.

Yhteistyö antaa tiimin jäsenten mielestä virtaa, kun siinä toteutuu jokin seuraavista asioista.

  • Osaamista ja tietoa jaetaan avoimesti, ja vaikeita tilanteita ratkotaan yhdessä. Tällöin tiimissä on mahdollisuus oppia toinen toisiltaan.
  • Ryhmässä on positiivinen ilmapiiri, mikä näkyy ilona ja nauruna tiimin yhteisissä hetkissä.
  • Tiimistä saa tukea jaksamiseensa ja tiimiläiset huolehtivat, että kollegat pysyvät mukana arjen tekemisessä.
  • Palautetta annetaan ja sitä saa niin esihenkilöltä kuin kollegoilta.

Näiden yhteistyön prioriteettien kautta olemme löytäneet ne asiat, joita on tarpeen yhdessä kehittää, jotta yhteistyö antaa virtaa ja lisää työhyvinvointia. Kehitystyö on yhdessä tiimeistämme parhaillaan käynnissä ja sitä jatketaan kiireisen syksyn keskellä.

Me tunnistamme Greenstepissä hyvin, että työyhteisöjen toimivuutta ja työhyvinvointia kehitetään yhdessä. Työhön tarvitaan jokaista tiimiläistä. Voimme auttaa myös asiakkaitamme yhteisöllisyyden ja tiimien yhteistyön vahvistamisessa. Kysythän apua Greenstep Academysta!