Palkkayhteyshenkilö

Palkkaprosessi on HR:n ydinprosesseja, jonka sujuvuus ja oikeellisuus on tärkeää henkilöstölle, taloushallinnolle sekä johdolle.

Esimerkiksi henkilöstö ja esihenkilöt arvostavat asiantuntevaa neuvontaa ja tukea vaikkapa työsuhteen muutostilanteissa, taloushallinto tarvitsee tiedon käyttämättömistä lomapäivistä voidakseen vahvistaa lomapalkkavelan ja johto edellyttää säännöllisesti raportteja henkilöstön palkkakuluista päätöstensä tueksi ja pohjaksi.

Vaikka palkkapalvelu olisi ulkoistettu, jää yrityksen vastuulle tehtäviä, kuten esimerkiksi aineiston keruu, sen oikeellisuuden varmistaminen ja materiaalin toimitus oikea-aikaisesti palkkapalvelua tuottavalle toimittajalle. Nämä palkkayhteyshenkilön tehtävät on mahdollista ulkoistaa Greenstepille. Palvelu sopii myös, vaikka palkanlaskenta tehdään yrityksen sisäisenä palveluna.

Esimerkkejä palkkayhteyshenkilöpalvelun tehtävistä

Prosessien läpikäynti ja automatisointi

  • Työsuhteen elinkaari (aloitus, muutos, päätös)
  • Työaika- ja poissaolotiedot
  • Vuosilomat

Palkka-aineisto

  • Kerääminen, tarkistaminen, hyväksyminen ja toimitus

Järjestelmät

  • Asiakkaan hallussa olevien järjestelmien ylläpito ja kehitys yhdessä kumppanin kanssa

Esihenkilöiden ja henkilöstön tuki työsuhteisiin liittyvissä asioissa

  • TES, lakimuutosten soveltaminen, matkustukseen liittyvät asiat

Yhteydenpito ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin

  • Vakuutusyhtiö, työterveyshuolto, Kela, Tulorekisteri
  • Taloushallinto, liiketoiminta, henkilöstö


Palkkayhteyshenkilöpalvelun toteutuksesta vastaa palkkayhteyshenkilö, jolla on oman osaamisensa lisäksi käytössään koko Greenstepin palkka- ja HR-osaajien verkosto. Palvelun tavoitteena on tuoda selkeyttä palkkaprosessiin ja hoitaa yrityksen puolesta prosessiin liittyvät säännöllisesti toistuvat sekä ad-hoc tehtävät. Palkkayhteyshenkilömme voivat mahdollisuuksien mukaan kehittää ja tehostaa prosesseja, kuitenkin yrityksen omia toimintatapoja kunnioittaen ja alan parhaat käytännöt huomioiden.

Palvelu skaalautuu yrityksen tarpeisiin ja se voi olla osa-aikaista, tilapäistä tai kokoaikaista riippuen yrityksen koosta tai tarpeesta. Palkkayhteyshenkilömme ovat olleet mukana mm. kehittämässä yrityksen palkkaprosesseja projektina, toimineet sijaisina poissaolotilanteissa tai vastanneet koko palkkaprosessista yhtenä yrityksen HR-tiimin jäsenenä. Tehtävä voi pitää sisällään edellä mainitut tehtävät, mutta myös esim. HR-järjestelmän pääkäyttäjyys tai globaali HR-raportointi onnistuu. Palvelun voi myös yhdistää operatiiviseen HR-palveluun.