Konkretiaa vastuullisuudesta

Greenstepillä vastuullisuustyö ei ole vain sananhelinää, minkä voi todeta konkreettisista toimenpiteistämme. Greenstep on tehnyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, joista suurin osa on ollut voittoa tavoittelemattomia säätiöitä ja yhdistyksiä, jotka pyrkivät edistämään yhteistä hyvää. Olemme palkanneet oman Sustainability Officerin, jonka vastuulla on huolehtia vastuullisuustyömme kehittämisestä. Vastuullisuustyötä on kuitenkin tehty jo ennen Sustainability Officerin palkkaamista laajasti, mm. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 100 hyväntekeväisyystempausta -kampanjan muodossa. Tämän pohjalta järjestelmällinen vastuullisuustyön kehittäminen oli hedelmällistä aloittaa.

Kuten todettua, yritysvastuun nähdään koostuvan kolmesta ulottuvuudesta: ympäristöllisestä, sosiaalisesta sekä taloudellisesta ja hallinnollisesta vastuusta. Seuraavaksi esittelemme joitain konkreettisia toimenpiteitä kunkin ulottuvuuden osalta.

Ympäristövastuu

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin kanssa tukien Itämeri-työtä. Viimeisin suurempi lahjoituksemme kohdistettiin maaperän hiilensidontaan keskittyvään Carbon Action-hankkeeseen. Carbon Action -koulutuksissa huippuasiantuntijat kertoivat viljelijöille hiiltä sitovista viljelymenetelmistä sekä maaperän kyvystä sitoa hiiltä. Tuellamme järjestettiinkin mm. koulutustilaisuus, missä lukuisia viljeliöitä perehdytettiin hiiliviljelyn saloihin. Baltic Sea Action Group on myös auttanut meitä pitämällä omalle organisaatiollemme ympäristövastuullisuuteen liittyviä tietoiskuja mm. kasviruokavalion hyödyistä.

Suosimme työntekijöidemme matkustamisessa joukkoliikennettä yksityisautoilun sijaan. Myös meille kaikille tärkeät Greenstep-matkat olemme viime vuosina toteuttaneet maa- ja meriteitse välttääksemme ylimääräisiä lentoliikenteestä syntyviä päästöjä. Greenstepin perhematkalla Riikaan vuoden 2018 syksyllä, osallistuimme Jurmalan rantojen siivoustempaukseen yhdessä latvialaisen VIF-järjestön (Vides izglītības fonds (Environmental Education Foundation) kanssa. Tuloksena oli kymmenittäin roskasäkkejä ja puhtaampi ranta.Ympäristövastuullisuuden huomionti on ollut tärkeää hankinnoissamme jo pitkään. Hyvä esimerkki tästä on yhteistyö kotimaisen Globe Hopen kanssa: henkilöstömme läppärilaukut valmistettiin mm. messumatoista sekä kierrätetyistä Greenstepin T-paidoista.Tämän lisäksi olemme keskittyneet laajamittaisesti toimistoidemme kierrätyspisteiden kehittämiseen viime aikoina. Vuoden 2020 aikana fokusalueitamme vastuullisuuden ympärillä ovat entistä vähäpäästöisempi matkustaminen. Ympäristövastuun, kuten muidenkin vastuualueiden kantamisessa on tärkeää tiedon jakaminen ja henkilöstön kouluttaminen – olemme järjestäneet henkilöstöllemme mm. webinaarin kasvisruoan terveys- ja ympäristöhyödyistä sekä kierrätyskoulutuksen.

Sosiaalinen vastuu

Suomen juhlavuoden kunniaksi vuonna 2017 lupasimme suomalaisena kasvavana työnantajana lahjoittaa hyväntekeväisyyteen 1000 € jokaisesta uudesta 1.1.2017 jälkeen palkkaamastamme työntekijästä aina 100 uuteen työntekijään saakka. 100 000 euron kokonaisummasta lahjoitettiin suurin osa sosiaalisen vastuun saralla työskenteleville yhdistyksille: Hope ry:lle, SOS-lapsikylälle sekä VAU ry:lle. Hope ry auttoi meitä edistämään suomalaista koulutusta panostamalla koululaisten tarvikkeisiin. Järjestö tekikin lahjoituksellamme maksuosoituksia vähävaraisten perheiden opiskelijaikäisille lapsille Suomalaiseen kirjakauppaan. Olemme myös itse olleet mukana Hopen pisteellä lajittelemassa erilaisia hyväntekeväisyyslahjoituksia sekä osallistuneen Hopen sekä Joulupuun joululahjakeräyksiin jo useampana vuonna.

Perheasiat ja arjen sujuvuus ovat ydinasemassa ihmisten elämässä ja tuemme erilaisia tilanteita monipuolisin tavoin. Olemme lahjoittaneet tukiperhetoimintaan rahaa upeaa työtä tekevän SOS Lapsikylän kautta - lahjoituksellamme onkin koulutettu tukiperheitä. Pidämme perheistä huolta myös tarjoamalla työntekijöillemme joustavia työn tekemisen ratkaisuja, jotta kenenkään työn ja perheen yhteensovittaminen ei jäisi yrityksestä kiinni.

VAU ry tukee suomalaista vammaisurheilua monin eri tavoin. Greenstep osallistui tukemiseen sijoittamalla urheilukummitoimintaan, ja olemme olleet mukana muun muassa VAU:n järjestämässä lajikokeilussa. Näiden lisäksi työhyvinvointihaasteemme voittajat, eniten työmatkakilometrejä pyöräilleet ja työmatkoista koostuneita askeleita kerryttäneet työntekijät ovat saaneet lahjoittaa rahapalkintonsa vuosittain valitsemaansa hyväntekeväisyyskohteeseen. Voittorahoilla olemme tukeneet mm. edellä mainittujen organisaatioiden lisäksi Icehearts ry:tä, Naisten Pankkia sekä Gubbe Oy:tä. Greenstepissä vastuullisuutta toteutetaan myös talkooperiaattein: olemme keränneet työntekijöille tarpeettomiksi jääneitä talvitakkeja asunnottomille, jotka on kootusti toimitettu Partioaitan toteuttamaan keräykseen.

Kannamme yhteiskunnallisella tasolla sosiaalista vastuuta toimimalla vastuullisena työnantajana. Pidämme erilaisuutta ja diversiteettiä voimavaroina, joiden avulla pystymme tulevaisuudessa kasvamaan yhä merkittävämmäksi toimijaksi. Kasvu on meille tärkeää, mutta sen tulee tapahtua vastuullisesti. Katso oheinen video, jossa Heli Häyrynen, Sara Salmani Inklusiivistä sekä Greenstepin perustaja Tore Teir keskustelevat videolla monimuotoisuudesta ja sen hyödyistä yrityksille.
Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu

Greenstep haluaa omalta osaltaan tukea Suomen taloudellista kasvua. Vuonna 2017 otimmekin tavoitteeksi tukea sataa suomalaista organisaatiota tai yritystä jakamalla osaamistamme ja tietoamme kasvun mahdollistamiseksi. Hyväntekeväisyystempaukset olivat osa Suomen 100-vuotisjuhlavuotta.

Tempauksia olivat esimerkiksi yhteistyöprojekti Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa, Oulun toimistomme vetäjän Margitin mentorointijakso sekä laajamittainen kasvuyritysten tukeminen niin KasvuOpenissa kuin Oulun talousalueella. Voit lukea lisää muun muassa edellä mainituista tempauksista täältä.

Pyrimme toiminnassamme siihen, että kehitämme sidosryhmiemme toimintaa siten, että taloudelliset vaikutukset ovat positiivisia. Vaadimme sidosryhmiltämme vastuullisuutta, emmekä näin ollen ota osaa esimerkiksi aggressiiviseen verosuunnitteluun.Haluamme jatkossakin olla aktiivisesti mukana tekemässä hyvää. Mikäli sinulla on ajatuksia tai kysyttävää Greenstepin vastuullisuuden kehittämisestä, ota yhteyttä Sustainability Officeriin Ella Tanskaseen. Uskomme, että pienikin uusi idea voi saada aikaan suuria edistysaskelia