Grupp Bild

Esimerkkejä Greenstepin vastuullisuustyöstä

Yritysvastuu koostuu kolmesta ulottuvuudesta: ympäristöllisestä, sosiaalisesta sekä taloudellisesta ja hallinnollisesta vastuusta. Olemme tehneet useita konkreettisia toimenpiteitämme oman yritysvastuumme kantamiseksi.

Ympäristövastuu

1. Hiilineutraali vuodesta 2022

Julkistimme uusimmassa vastuullisuusraportissamme, että Greenstep on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuodesta 2022 alkaen. Toimenpiteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi olemme koonneet hiilineutraaliustiekarttaan, ja olemme ottaneet huomioon toiminnastamme aiheutuvat suorat sekä epäsuorat päästöt. Päästötoimenpiteiden jälkeen jäljelle jäävät päästöt kompensoimme Compensate Crediteillä.

Matka hiilineutraaliuuteen alkoi vuonna 2020, jolloin aloitimme toimintamme hiilijalanjäljen laskennan. Ensimmäisessä hiilijalanjäljen laskennassa käytettiin vuoden 2019 tietoja, sillä vuosi 2020 oli COVID-19 -pandemian takia hyvin poikkeuksellinen. Hiilijalanjälki laskettiin toimistojen sähkön ja lämmön kulutuksen sekä liikematkustuksen osalta. Vuoden 2021 hiilijanjäljenlaskennassa olimme onnistuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme edellisestä laskennasta, vaikka toimintamme kasvoi ja laajeni myös Ruotsiin vuoden aikana.

Matka hiilineutraaliuteen vaatii meiltä käytännön toimia. Siirryimme kokonaan uusiutuvaan sähköön Suomen toimistoissamme kevään 2022 aikana, ja tavoittelemme myös täysin uusiutuvaan kaukolämpöön siirtymistä. Espoon toimistomme, joka on pinta-alaltaan suurin, käyttää 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä. Tampereen toimistomme siirtyy 100 % uusiutuvaan lämpöön 2030 mennessä. Olemme käyneet keskustelua toimistokiinteistöjen edustajien kanssa vastuullisuudesta, ja tavoitteemme on, että jokainen toimistokiinteistö asettaa tavoitteen uusiutuvaan energiaan siirtymiselle ja ajantasaisille kierrätysmahdollisuuksille. Vuoden 2022 aikana tavoitteena on myös saada toimistojemme jätekirjanpito osaksi hiilijalanjäljenlaskentaamme. Yhteistyö toimistokiinteistöjen kanssa on meille erittäin tärkeää.


2. Kestävyysriskianalyysi

Vuoden 2021 aikana teimme analyysin ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan ja asiakkaidemme liiketoimintaan. Ilmastonmuutos ja sen vaikutusten tunnistaminen on osa vastuullisuutta omassa ja asiakkaidemme toiminnassa.

Analyysin riskikartoitus sisältää ilmastonmuutoksen fyysiset riskit, eli vaikutukset muun muassa infrastruktuuriin ja toimitusketjuihin. Arvioimme myös transitioriskejä omaan ja asiakkaidemme liiketoimintaan. Transitioriskit liittyvät vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen. Esimerkkejä näistä ovat mahdolliset lainsäädännölliset uudistukset, omaisuuserien käytön rajoitukset ja kysynnän muutokset. Arvioimme myös liiketoiminnan mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ja rakentaa sosiaalista ja ympäristöllistä hyvinvointia.


3. Ympäristöystävälliset työmatkat

Olemme jo useita vuosia suosineet etätapaamisia sekä ympäristön kannalta kestäviä tapoja matkustaa kuten junaliikennettä henkilöautoilun sijaan. Greenstepiläisten käytössä on kaksi sähköautoa asiakastapaamisia varten. Sähköautojen ladataan toimistolle uusiutuvan energian latauspisteillä, ja muualta saatava lataussähkö kompensoidaan ei-uusiutuvan sähkön osalta. Myös muut välttämättömät päästöt kompensoidaan. Kannustamme myös päästöttömään työmatkaliikkumiseen vuosittaisen työmatkahaasteen avulla.

Greenstepiläisten yhteiset matkat on toteutettu maa- ja meriteitse välttääksemme ylimääräisiä lentoliikenteestä syntyviä päästöjä. Greenstepin perhematkalla Riikaan vuoden 2018 syksyllä osallistuimme Jurmalan rantojen siivoustempaukseen yhdessä latvialaisen VIF-järjestön (Vides izglītības fonds (Environmental Education Foundation) kanssa. Tuloksena oli kymmenittäin roskasäkkejä ja puhtaampi ranta. Katso video matkasta:

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme videoupotuksissa. Voidaksesi katsella videosisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


4. Kestävät hankinnat

Olemme tehneet kestäviä brändituotteita koskevan ohjeistuksen, jossa huomioimme muun muassa tuotteiden valmistusmaan, materiaalit ja designin kestävyyden. Elektroniikkahankinnoissa panostamme huoltoihin ja sisäiseen kiertoon. Kaikki työtietokoneemme ovat CO2-kompensoituja, ja etsimme myös muille IT-tarvikkeille ja oheistuotteille kompensoituja vaihtoehtoja. Kaikki hankinnat ovat myös sisällytetty hiilijalanjälkilaskentaamme.

Hyvä esimerkki hankintojen kestävyydestä käytännössä on yhteistyö kotimaisen Globe Hopen kanssa. Henkilöstömme läppärilaukut valmistettiin Suomessa kierrätysmateriaaleista kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: käytetyistä messumatoista ja turvavöistä sekä henkilöstön vanhoista paidoista. Videolla kerromme lisää yhteistyöprojektista:

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme videoupotuksissa. Voidaksesi katsella videosisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


Sosiaalinen vastuu

1. Carestep

Vuonna 2020 perustimme tytäryhtiömme Carestepin. Carestep tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia siivouspalveluita, ja 100 % yrityksen voitosta käytetään sen työntekijöiden koulutukseen ja ohjaukseen. Halusimme tarjota ihmisille mahdollisuuden merkityksellisen työuran rakentamiseen ja toiminnan tavoitteena on, että jokainen työntekijä siirtyy jonakin päivänä eteenpäin työurallaan, toivomalleen alalle ja paremmilla taidoilla varustettuna kuin Carestepille tullessaan. Konkreettisesti työntekijät saavat vakituisen työn siivousalalla, jonka voi sovittaa yhteen esimerkiksi opiskelun aikatauluihin. Kaikki työntekijät myös koulutetaan tehtäviinsä ammattilaisten toimesta. Lisäksi työntekijät saavat reilun korvauksen työstä, maksutonta käytännönläheistä koulutusta, kielikursseja sekä ammatillista ohjausta.

Vuonna 2021 Carestep työllisti kymmenkunta työntekijää, ja toiminta-alue oli pääkaupunkiseutu. Tavoitteena vuodelle 2022 on jatkaa kasvua ja esimerkiksi tarjota suomen kielen koulutusta kaikille työntekijäille, sillä kielitaito on yksi keskeisimmistä kulmakivistä pääsyssä osaksi yhteiskuntaa.


2. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kannamme yhteiskunnallisella tasolla sosiaalista vastuuta toimimalla vastuullisena työnantajana. Toisten ihmisten arvostaminen ja yhdenvertaisuus ovat tärkeä osa perusarvojamme. Vuonna 2019 rakensimme Code of Conductin yhdessä työntekijöidemme kanssa, ja sen periaatteet ovat sekä vastuullisuustyömme että koko liiketoimintamme strateginen perusta. Käytössämme on myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jonka pohjalta toteutimme vuonna 2021 yhdenvertaisuuskyselyn sen entistä paremman toteuttamisen takaamiseksi. Lisäksi tuemme työntekijöidemme erilaisia elämäntilanteita, ja mahdollistamme joustavia työn tekemisen ratkaisuja. Poikkeusolojen aikana aloitetut virtuaaliset viikkopalaverit ovat jatkuneet myös vuonna 2022 yhteisöllisyyden edistämiseksi fyysiestä etäisyydestä huolimatta. Haluamme, että jokainen greenstepiläinen kokee olevansa yhtä tärkeä.

Olemme tarkoituksellisesti poistaneet eriarvoisuutta luovat, hierarkiset rakenteet organisaatiosta. Väliportaaton johtamistyyli mahdollistaa sen, että jokainen työntekijä voi itse vaikuttaa omaan työhönsä ja koko Greenstepin kehitykseen. Pidämme erilaisuutta ja diversiteettiä voimavaroina, joiden avulla pystymme tulevaisuudessa kasvamaan yhä merkittävämmäksi toimijaksi. Vuonna 2020 poikkeusolojen alkaessa toteutimme valmennuksia tiiminvetäjille yhdenvertaisuuden merkityksestä ja siitä, kuinka yhdenvertaisuus toteutuu arjen toiminnassa.​ Katso oheinen video, jossa Heli Häyrynen, Sara Salmani Inklusiivistä sekä Greenstepin perustaja Tore Teir keskustelevat videolla monimuotoisuudesta ja sen hyödyistä yrityksille.

Käytämme kolmannen osapuolen alustaa verkkosivujemme videoupotuksissa. Voidaksesi katsella videosisältöjä sinun täytyy hyväksyä kolmansien osapuolien evästeet.

Hallinnoi evästeitä


3. Työhyvinvointi ja aktiivisuus

Koko toimintamme perustuu työntekijöidemme osaamiseen ja hyvinvointiin, ja se on meille ensiarvoisen tärkeää. Edistämme työntekijöidemme hyvinvointia kannustamalla heitä aktiiviseen elämään, tukemalla terveyttä ja työhyvinvointia sekä varmistamalla, että työilmapiiri on avoin ja yhteisöllinen. Varhaisen välittämisen kulttuuri on tärkeässä osassa toimintaamme, ja teemme tiivistä yhteistyötä terveyshuollon, HR-tiimin, tiiminvetäjien sekä työsuojelutoimikunnan kanssa. Kartoitamme työntekijöidemme jaksamista jokaviikkoisella työfiilis-kyselyllä, jonka avulla voimme tarttua mahdollisiin epäkohtiin nopealla aikataululla ja pysyä ajan tasalla henkilöstömme jaksamisesta.

Työterveydenhuollosta vastaa Heltti- työterveys, jonka palvelut painottavat erityisesti henkistä pääomaa ja hyvinvoinnin jatkuvaa tukemista. Vuonna 2020 lisäsimme työterveyden tukimuotoja muun muassa henkilökohtaisten työpsykologin Work Coach -sessioiden ja yhteisten hyvinvointiwebinaarien avulla. Work Coach -tapaamisissa työntekijät voivat keskustella luottamuksellisesti työpsykologin kanssa haluamistaan aiheista, esimerkiksi stressinhallinnasta, unesta, tai yksityiselämän pulmista. Ennaltaehkäisevän toimintamallimme tehokkuus on näyttäytynyt positiivisena myös poikkeustilanteessa, sillä henkilöstön sairauspoissaolot ovat pysyneet hyvin vähäisinä.

Työntekijöiden päivittäistä aktiivisuutta tuetaan monipuolisten työsuhde-etujen, ohjattujen taukojumppien ja vuosittaisen työhyvinvointihaasteen avulla. Etätyön aiheuttamiin ergonomiahaasteisiin olemme vastanneet lisäämällä työfysioterapeutin henkilökohtaisia tukitapaamisia. Työsuhde-etuutta voi käyttää omien tarpeidensa mukaisesti esimerkiksi hammashuoltoon, liikuntaan, hierontaan tai julkiseen liikenteeseen. Ennaltaehkäisevät työterveyspalvelumme perustuvat ajatustyöläisten henkisen pääoman ja hyvinvoinnin tukemiseen.


4. Tempaukset ja hyväntekeväisyys

Tavoitteenamme on tehdä mahdollisimman paljon hyvää, ja erilaisiin tempauksiin ja hyväntekeväisyyskampanjoihin osallistuminen on meille tärkeää.

Vuonna 2022 puhjennut Ukrainan sota on koskettanut kaikkia meitä myös Greenstepissä henkilökohtaisesti ja olemme halunneet tehdä voitavamme ukrainalaisperheiden auttamiseksi. Olemme osallistuneet avustuslähetyksiin, joissa Ukrainaan toimitettiin siellä tarvittavia suojavarusteita, droneja, lääkintätarvikkeita ja ruokaa. Lisäksi lahjoitimme 200 000 euroa Suomen punaisen ristin ja Unicefin kautta Ukrainan avustamiseen, ja tuemme Empowering Future Entrepreunial Ukraine-ohjelmaa lahjoittamalla 10 000 euron arvoisen pääpalkinnon kilpailun voittajalle.

Olemme tukeneet yhteiskunnallisen yrityksen Vennerin matkaa ja tavoittetta vähentää hyvinvoinnin polarisaatiota ja tasoittaa lasten terveyseroja ravitsemuksellisen avun kautta vuodesta 2020. Olimme mukana Vennerin Jokaiselle lapselle lounas- kampanjassa, jonka avulla autoimme vuoden 2020 kevään ja syksyn aikana noin 20 000 lasta. Jatkoimme yhteistyötä liittymällä Vennerin keittiökummiksi, joka mahdollistaa kuukausittaisen avun vähävaraisille perheille. Vuonna 2021 olimme mukana Vennerin Vaikuta Vegentämällä-kampanjassa, jossa henkilöstöä kannustettiin syömään kasvispainotteisemmin ja näin tukea sekä ilmaston että ihmisten hyvinvointia.

Suomen juhlavuoden kunniaksi lupasimme suomalaisena kasvavana työnantajana plakata 100 uutta työntekijää ja lahjoittaa hyväntekeväisyyteen 1 000 euroa jokaisesta uudesta 1.1.2017 jälkeen palkkaamastamme työntekijästä. 100 000 euron kokonaisummasta lahjoitettiin suurin osa sosiaalisen vastuun saralla työskenteleville yhdistyksille: Hope ry:lle, SOS-lapsikylälle sekä VAU ry:lle. Olemme auttaneet yhdistyksiä myös kampanjoiden lisäksi esimerkiksi osallistumalla Joulupuu-keräyksiin, olemalla mukana Hope ry:n pisteillä lajittelemassa lahjoituksia ja sijoittamalla VAU ry:n urheilukummitoimintaan.

Lisäksi järjestämme joka vuosi työhyvinvointihaasteen, jonka avulla keräämme rahaa hyväntekeväisyyteen pyöräilykilometreja ja kävelyaskelia keräämällä. Eniten askelia ja kilometreja haasteen aikana kerännyt työntekijä saa valita hyväntekeväisyyskohteen, johon kerätyt rahat lahjoitetaan. Vuoden 2021 aikana lahjoitimme yli 5 700 euroa useille tärkeille hyväntekeväisyyskohteille.

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu

1. Investoinnit uusiutuvaan energiaan

Meille Greenstep-perheenä maapallon tulevaisuus on tärkeää, ja haluamme tehdä oman osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmaston hyväksi. Investoimme vuosien 2021-2026 aikana 10 % tuloksestamme eli yhteensä noin viisi miljoonaa euroa uusiutuvaan energiaan ja vähennämme näin osaltamme tarvetta fossiilisiin polttoaineisiin.

Vuonna 2021 Greenstep investoi ensimmäiset kolme miljoona euroa Ålandsbankenin Tuulivoimaerikoissijoitusrahastoon, joka sijoittaa varat tuulivoimapuistoihin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Rahasto edistää päästöttömän sähkön tuotantoa ja vauhdittaa hiilineutraalin Suomen saavuttamista.

Olemme myäs tehneet yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin kanssa tukien Itämeri-työtä. Yksi suurempi lahjoituksemme kohdistettiin maaperän hiilensidontaan keskittyvään Carbon Action-hankkeeseen. Carbon Action -koulutuksissa asiantuntijat kertoivat viljelijöille hiiltä sitovista viljelymenetelmistä sekä maaperän kyvystä sitoa hiiltä. Tuellamme järjestettiin muun muassa koulutustilaisuus, missä viljelijöitä perehdytettiin hiiliviljelyn saloihin.


2. Verojalanjälki

Olemme ylpeä veronmaksaja, emmekä harjoita agressiivista verosuunnittelua. Kannamme yirtysvastuumme maksamalla veromme täysimääräisesti kuhunkin toimintamaahamme ja rakennamme näin osaltamme hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Laskemme verojalanjälkemme vuosittain, ja uusin verojalanjälkemme laskenta on esitetty vuoden 2021 vastuullisuusraportista.


3. "Yhdessä"-tulospalkkio

Olemme ottaneet työnantajan taloudellisen vastuun huomioon henkilöstömme palkitsemiskäytännöissä. Jaamme vuosittain 10 % liikevoitostamme henkilöstölle "Yhdessä"-tulospalkkiona, jonka otimme käyttöön ensimmäistä kertaa tilikauden 2020/2021 aikana. Taloudellinen kasvu mahdollistaa niin liiketoiminnan jatkuvuuden kuin asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen, ja haluamme kiittää henkilöstöämme tästä hyvästä työstä ja menestyksestä. Jokainen greenstepiläinen on tärkeä osa yrityksemme menestystä.