Grupp Bild Layerilla

Esimerkkejä ympäristö- ja sosiaalisesta vastuusta Greenstepissä

Intohimomme on tehdä mahdollisimman paljon hyvää. Olemme palkanneet oman Sustainability Officerin, jonka vastuulla on huolehtia vastuullisuustyömme kehittämisestä. Vastuullisuustyötä on kuitenkin tehty jo ennen Sustainability Officerin palkkaamista laajasti, muun muassa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 100 hyväntekeväisyystempausta -kampanjan muodossa. Tämän pohjalta järjestelmällinen vastuullisuustyön kehittäminen oli hedelmällistä aloittaa.

Yritysvastuu koostuu kolmesta ulottuvuudesta: ympäristöllisestä, sosiaalisesta sekä taloudellisesta ja hallinnollisesta vastuusta. Seuraavaksi esittelemme joitain konkreettisia toimenpiteitä ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osalta.

Ympäristövastuu

Vuonna 2020 aloitimme toimintamme hiilijalanjäljen laskennan. Hiilijalanjäljen laskennassa käytettiin vuoden 2019 tietoja, sillä vuosi 2020 oli COVID-19 -pandemian takia hyvin poikkeuksellinen. Hiilijalanjälki on tällä hetkellä laskettu toimistojen sähkön ja lämmön kulutuksen sekä liikematkustuksen osalta. Työstämme jatkuvasti hiilijalanjäljen laskennan tarkkuutta ja tapoja vähentää päästöjä. Hiilijalanjälki onkin hyvä työkalu ympäristövastuun toimenpiteiden vaikutusten seurantaan.

Siirrymme kokonaan uusiutuvaan sähköön Suomen toimistoissamme kevään 2021 aikana, mutta tavoittelemme myös täysin uusiutuvaan kaukolämpöön siirtymistä. Espoon toimistomme, joka on pinta-alaltaan suurin, käyttää 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä. Tampereen toimistomme siirtyy 100 % uusiutuvaan lämpöön 2030 mennessä. Olemme käyneet keskustelua toimistokiinteistöjen edustajien kanssa vastuullisuudesta, ja tavoitteemme on, että jokainen toimistokiinteistö asettaa tavoitteen uusiutuvaan energiaan siirtymiselle ja ajantasaisille kierrätysmahdollisuuksille. Yhteistyö toimistokiinteistöjen kanssa on meille erittäin tärkeää.

Investoimme uusiutuvaan energiaan

Meille Greenstep-perheenä maapallon tulevaisuus on tärkeää, ja haluamme tehdä oman osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Investoimme seuraavien viiden vuoden aikana 10 %, yhteensä noin viisi miljoonaa euroa tuloksestamme uusiutuvaan energiaan ja vähennämme näin osaltamme tarvetta fossiilisiin polttoaineisiin. Näin rakennamme osaltamme parempaa tulevaisuutta.

Ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnalle

Vuoden 2021 aikana teemme analyysin ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan ja asiakkaidemme liiketoimintaan. Analyysin riskikartoitus sisältää ilmastonmuutoksen fyysiset riskit, eli vaikutukset muun muassa infrastruktuuriin ja toimitusketjuihin. Arvioimme myös transitioriskejä omaan ja asiakkaidemme liiketoimintaan. Transitioriskit liittyvät vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseen. Esimerkkejä näistä ovat mahdolliset lainsäädännölliset uudistukset, omaisuuserien käytön rajoitukset ja kysynnän muutokset. Arvioimme myös liiketoiminnan mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin ja rakentaa sosiaalista ja ympäristöllistä hyvinvointia.

Työmatkustaminen

Suosimme etätapaamisia sekä ympäristön kannalta kestäviä tapoja matkustaa. Työntekijät voivat ostaa joukkoliikennematkoja työsuhde-edulla. Greenstepiläisten käytössä on kaksi sähköautoa asiakastapaamisia varten. Kannustamme päästöttömään työmatkaliikkumiseen vuosittaisen työmatkahaasteen avulla.

Greenstepiläisten yhteiset matkat olemme viime vuosina toteuttaneet maa- ja meriteitse välttääksemme ylimääräisiä lentoliikenteestä syntyviä päästöjä. Greenstepin perhematkalla Riikaan vuoden 2018 syksyllä osallistuimme Jurmalan rantojen siivoustempaukseen yhdessä latvialaisen VIF-järjestön (Vides izglītības fonds (Environmental Education Foundation) kanssa. Tuloksena oli kymmenittäin roskasäkkejä ja puhtaampi ranta.


Kestäviä hankintoja

Olemme tehneet kestävien hankintojen ohjeistuksen, jossa huomioimme muun muassa tuotteiden valmistusmaan, materiaalit ja designin kestävyyden. Elektroniikkahankinnoissa panostamme huoltoihin myös tuotteen takuuajan umpeuduttua. Lahjoitamme käytöstä poistuvat laitteet esimerkiksi Swappielle tehdashuollettaviksi ja uudelleenkäyttöön. Hyvä esimerkki hankintojen kestävyydestä käytännössä on yhteistyö kotimaisen Globe Hopen kanssa. Henkilöstömme läppärilaukut valmistettiin Suomessa kierrätysmateriaaleista kiertotalouden periaatteiden mukaisesti: käytetyistä messumatoista ja turvavöistä sekä henkilöstön vanhoista paidoista. Videolla kerromme lisää yhteistyöprojektista.

Kehitämme toimistojemme kierrätysmahdollisuuksia syntyvän jätteen mukaisesti. Olemme järjestäneet henkilöstöllemme kierrätyskoulutuksen. Suurimassa toimistossamme Espoossa käynnistimme koko kiinteistön muovinkeräyskokeilun vuonna 2019, ja muovinkeräys jäi kokeilun myötä pysyväksi käytännöksi. Olemme tehneet yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin kanssa tukien Itämeri-työtä. Viimeisin suurempi lahjoituksemme kohdistettiin maaperän hiilensidontaan keskittyvään Carbon Action-hankkeeseen. Carbon Action -koulutuksissa asiantuntijat kertoivat viljelijöille hiiltä sitovista viljelymenetelmistä sekä maaperän kyvystä sitoa hiiltä. Tuellamme järjestettiin muun muassa koulutustilaisuus, missä viljelijöitä perehdytettiin hiiliviljelyn saloihin.

Sosiaalinen vastuu

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kannamme yhteiskunnallisella tasolla sosiaalista vastuuta toimimalla vastuullisena työnantajana. Tuemme työntekijöidemme erilaisia elämäntilanteita, ja mahdollistamme joustavia työn tekemisen ratkaisuja. Meille on sydämenasia, että jokainen greenstepiläinen kokee olevansa yhtä tärkeä. Olemme tarkoituksellisesti poistaneet eriarvoisuutta luovat, hierarkiset rakenteet organisaatiosta. Pidämme erilaisuutta ja diversiteettiä voimavaroina, joiden avulla pystymme tulevaisuudessa kasvamaan yhä merkittävämmäksi toimijaksi. Vuonna 2020 olemme toteuttaneet enemmän valmennuksia tiiminvetäjille yhdenvertaisuuden merkityksestä ja siitä, kuinka yhdenvertaisuus toteutuu arjen toiminnassa.​ Katso oheinen video, jossa Heli Häyrynen, Sara Salmani Inklusiivistä sekä Greenstepin perustaja Tore Teir keskustelevat videolla monimuotoisuudesta ja sen hyödyistä yrityksille.


Työhyvinvointi ja aktiivisuus

Ennaltaehkäisevät työterveyspalvelumme perustuvat ajatustyöläisten henkisen pääoman ja hyvinvoinnin tukemiseen. Varhaisen välittämisen kulttuuri on tärkeässä osassa hyvinvoinnin johtamisessa. Vuonna 2020 lisäsimme työterveyden tukimuotoja muun muassa henkilökohtaisten työpsykologin Work Coach -sessioiden ja yhteisten hyvinvointiwebinaarien avulla. Poikkeusaikana olemme panostaneet erityisesti tiiminvetäjien koulutukseen johtamisesta poikkeustilanteessa. Työntekijöiden päivittäistä aktiivisuutta tuetaan monipuolisten työsuhde-etujen, ohjattujen taukojumppien ja vuosittaisen työhyvinvointihaasteen avulla. Olemme vastanneet etätyön ergonomiahaasteisiin lisäämällä työfysioterapeutin henkilökohtaisia tukitapaamisia. Työsuhde-etuutta voi käyttää omien tarpeidensa mukaisesti esimerkiksi hammashuoltoon, liikuntaan, hierontaan tai julkiseen liikenteeseen.

Asiantuntijoidemme jatkuva osaamisen kehittäminen on yksi toimintamme keskeisimpiä osa-alueita. Lue tarinoita osaamisen kehittämisestä täältä.


Tempaukset ja hyväntekeväisyys

Suomen juhlavuoden kunniaksi vuonna 2017 lupasimme suomalaisena kasvavana työnantajana lahjoittaa hyväntekeväisyyteen 1000 € jokaisesta uudesta 1.1.2017 jälkeen palkkaamastamme työntekijästä aina 100 uuteen työntekijään saakka. 100 000 euron kokonaisummasta lahjoitettiin suurin osa sosiaalisen vastuun saralla työskenteleville yhdistyksille: Hope ry:lle, SOS-lapsikylälle sekä VAU ry:lle. Hope ry auttoi meitä edistämään suomalaista koulutusta panostamalla koululaisten tarvikkeisiin. Järjestö tekikin lahjoituksellamme maksuosoituksia vähävaraisten perheiden opiskelijaikäisille lapsille Suomalaiseen kirjakauppaan. Olemme myös itse olleet mukana Hopen pisteellä lajittelemassa erilaisia hyväntekeväisyyslahjoituksia sekä osallistuneen Hopen sekä Joulupuun joululahjakeräyksiin jo useampana vuonna. Olemme lahjoittaneet tukiperhetoimintaan rahaa upeaa työtä tekevän SOS Lapsikylän kautta - lahjoituksellamme onkin koulutettu tukiperheitä.

VAU ry tukee suomalaista vammaisurheilua monin eri tavoin. Greenstep osallistui tukemiseen sijoittamalla urheilukummitoimintaan, ja olemme olleet mukana muun muassa VAU:n järjestämässä lajikokeilussa. Näiden lisäksi työhyvinvointihaasteemme voittajat, eniten työmatkakilometrejä pyöräilleet ja työmatkoista koostuneita askeleita kerryttäneet työntekijät ovat saaneet lahjoittaa rahapalkintonsa vuosittain valitsemaansa hyväntekeväisyyskohteeseen. Voittorahoilla olemme tukeneet edellä mainittujen organisaatioiden lisäksi muun muassa Icehearts ry:tä, Naisten Pankkia sekä Gubbe Oy:tä. Greenstepissä vastuullisuutta toteutetaan myös talkooperiaattein: olemme keränneet työntekijöille tarpeettomiksi jääneitä talvitakkeja asunnottomille, jotka on kootusti toimitettu Partioaitan toteuttamaan keräykseen.Haluamme jatkossakin olla aktiivisesti mukana tekemässä hyvää. Mikäli sinulla on ajatuksia tai kysyttävää Greenstepin vastuullisuuden kehittämisestä, ota yhteyttä Sustainability Officeriin Ella Tanskaseen.