Asiakaspalvelukoulutus

Muodosta käsitys organisaatiosi asiakaspalvelun nykytilasta ja yhteinen käsitys siitä, millaista asiakaspalvelua haluatte tarjota.

Tämän koulutuksen tavoitteena on luoda yhtenäinen asiakaspalvelun toimintatapa, joka tuottaa tasalaatuista ja hyvää palvelua läpi organisaation. Koulutuksessa opitaan kohtaamaan asiakkaat sekä lisätään kykyä kuunnella ja ymmärtää asiakkaiden erilaisia tarpeita.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat toimia asiakkaiden kanssa hyvässä vuorovaikutuksessa silloinkin, kun palvelu ei ole sujunut asiakkaan mielestä toivotulla tavalla. ​

​Koulutuksen sisältö​

  • Asiakastyytyväisyys – mistä se koostuu?​
  • Millaista on hyvä asiakaspalvelu ja mikä merkitys sillä on yrityksen liiketoiminnalle?​
  • Haastavat asiakaspalvelutilanteet​
  • Asiakkaan kohtaaminen ja rakentava vuorovaikutus asiakkaan kanssa​
  • Reklamaatiot ja niiden hoitaminen​

Näin etenemme: ​

  1. Tapaaminen, jossa selvitetään asiakkaan tarpeet ja valmennukseen käytössä oleva aika sekä sovitaan käytännön järjestelyt. Alkaen hinta sisältää 1 x 3 h valmennuksen. Lisätilaisuus (3 h) antaa mahdollisuuden harjoitella asiakaspalvelutilanteita.​
  2. Valmennus toteutetaan asiakkaan toivomalla tavalla lähitilaisuutena, kokonaan etänä tai hybridi –tilaisuutena. ​
  3. Koulutusmateriaalit asiakkaalle.​
  4. Palautteen kerääminen osallistujilta ja palautteen analysointi.​
  5. Wrap up (Teams 0,5h), jossa käymme läpi saadun palautteen.​

Koulutuksen hinta alkaen 3000 € + alv

Jutellaan koulutustarpeestanne tarkemmin!

Varaa aika tapaamiseen