Tiedolla johtamisen valmennus

Menestys edellyttää parempaa datan ymmärrystä ja hyödyntämistä organisaation joka tasolla. Nostetaan yhdessä datakyvykkyytänne!​

Osana jokaisen meidän työtä syntyy dataa. Miten data saadaan hyötykäyttöön, liiketoimintaa tukevaksi tekemiseksi? Tiedolla johtamisen valmennusohjelma on organisaationne kehitysmatka, joka nostaa tiedolla johtamisen uudelle tasolle.​

Konsultoinnista ja valmennuksesta koostuva kokonaisuutemme etenee näin:​

  1. Kick off (Teams 1h), jossa sovimme käytännön järjestelyistä, aikatauluista ja viestinnästä sekä kartoitamme tarvittavan materiaalin ja tutustumme toisiimme. ​
  2. Tiedonhallinnan nykytilan kartoitus ja tiedolla johtamisen tavoitetilan määrittäminen konsulttiemme johdolla​
  3. Datan louhinta tai muiden tarvittavien tiedonmäärittämisten tekeminen asiantuntijoidemme toimenpitein​
  4. Valmennusohjelman toteuttaminen (4 x3h valmennustapahtumia, joissa käsitellään asiakkaan ehdotuksistamme valitsemat teemat tukien tiedolla johtamisen tavoitetilan saavuttamista, henkilökohtainen orientaatiotehtävä ja välitehtävä)​
  5. Valmennuksen palautteen kerääminen ja analysointi. Tiedolla johtamisen nykytilan kartoituksen päivittäminen​
  6. Wrap up (Teams 0,5h), jossa käymme läpi saadun palautteen ja annamme suosituksia jatkotoimenpiteistä​

Valmennus voidaan toteuttaa asiakkaalle sopivalla tavalla ja asiakkaan haluamilla kielillä. Kokonaisuus on kuitenkin muokattavissa juuri sellaiseksi, joka on täyttää asiakkaan tarpeet. ​

Valmennuksen hinta alkaen 25 000 € + alv

Jutellaan koulutustarpeestanne tarkemmin!

Varaa aika tapaamiseen