Valmennuksia erilaisiin tarpeisiin

Jos etsit matalan kynnyksen spesifiä koulutusta, voit löytää sopivan vaihtoehdon Greenstepin valmiista koulutuspaketeista.

Greenstepin koulutuspaketit sopivat organisaatioille, jotka kaipaavat helppoa, mutta kattavaa tapaa ratkaista spesifejä koulutus- tai tietoiskutarpeita henkilöstölleen.

Tietoiskumainen koulutus työyhteisöllenne

Laki ja säännökset muuttuvat, ovatko henkilöstönne ajan tasalla vaatimuksista? Meidän kanssamme saatte täsmällisinä, nopeasti järjestettävinä tietoiskumaisina koulutuksina päivitettyä henkilöstönne tiedot ajankohtaisista muutoksista. Koulutukset voidaan järjestää etänä, lähitapaamisina tai hybridinä, mikä teille vain sopii parhaiten.

Pakettihinta alkaen 600 € + alv

Esihenkilövalmennus

Merkityksellisiä oppeja kaikille johtajille, uudesta esihenkilöstä konkariin. Osaavan esihenkilön arvo on organisaatiolle suuri - hän sitouttaa ihmiset ympärillään organisaatioon ja sen tavoitteisiin. Tämän päivän johtaja toimii ohjattaviaan arvostaen ja tukien. Hyvä esihenkilö osaa toiminnallaan edistää johdettavien hyvinvointia, motivaatiota, työn imua ja sitoutuneisuutta. Hän tuntee itsensä ja on valmis kehittymään.

Pakettihinta alkaen 20 000 € + alv

Esihenkilön konfliktien sovittelun taidot

Esihenkilöt oppivat tässä koulutuksessa sovittelemaan työyhteisön jäsenten välisiä konflikteja ratkaisukeskeisesti. Samalla he auttavat työyhteisöään selviämään vaikeista tilanteista ja pystyvät luomaan entistä vahvempaa työyhteisökulttuuria. Koulutuksesta esihenkilöt saavat rohkeutta tarttua erilaisiin konfliktitilanteisiin, mikä lisää työhyvinvointia ja antaa tiimiläisille turvaa arjen työhön. Näillä opeilla esihenkilöt pystyvät luomaan oman toimintatapansa työyhteisön konfliktitilanteisiin.​

Pakettihinta alkaen 3 000 € + alv

Asiakaspalvelukoulutus

Tämän koulutuksen tavoitteena on luoda yhtenäinen asiakaspalvelun toimintatapa, joka tuottaa tasalaatuista ja hyvää palvelua läpi organisaation. Koulutuksessa opitaan kohtaamaan asiakkaat sekä lisätään kykyä kuunnella ja ymmärtää asiakkaiden erilaisia tarpeita. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat toimia asiakkaiden kanssa hyvässä vuorovaikutuksessa silloinkin, kun palvelu ei ole sujunut asiakkaan mielestä toivotulla tavalla. ​

Pakettihinta alkaen 3 000 € + alv

Tiedolla johtamisen valmennus

Menestys edellyttää parempaa datan ymmärrystä ja hyödyntämistä organisaation joka tasolla. Nostetaan yhdessä datakyvykkyytänne!​

Osana jokaisen meidän työtä syntyy dataa. Miten data saadaan hyötykäyttöön, liiketoimintaa tukevaksi tekemiseksi? Tiedolla johtamisen valmennusohjelma on organisaationne kehitysmatka, joka nostaa tiedolla johtamisen uudelle tasolle.​

Pakettihinta alkaen 25 000 € + alv