Prosessikehitys

Prosessikehitys tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia parantaa yrityksen kilpailukykyä kaikilla osa-alueilla. Prosessikehityksen hyödyt eivät ole vain taloudellisia aikaa ja rahaa säästäviä vaan myös laadullisia — henkilöstön hyvinvointi ja tehokkuus huomioivia, jolloin lopulta saavutetaan korkea asiakastyytyväisyys ja menestynyt yritys.

Prosessikehitys on toisiinsa liittyvien liiketoiminnan ja siihen saumattomasti liittyvien tukifunktioiden tehtävien ja näistä koostuvan kokonaisuuden parantamista laadullisesti ja ajallisesti. Prosessikehitys parantaa aina yrityksen kilpailukykyä tuomalla kustannustehokkuutta ja/tai parantamalla prosessin laatua. Prosessikehitys voi poistaa turhia ja tuplatehtäviä, tai parantaa epätehokkaita välivaiheita, ja etenkin auttaa tunnistamaan tehtäviä, jotka voidaan automatisoida esimerkiksi robotiikan avulla.

Tänä päivänä robotiikka eli RPA (Robotic Process Automation) ei ole rajoittunut pelkästään taloushallinnon prosessien automatisointiin, vaan yrityksen kaikki toiminnot henkilöstöhallinnosta tuotantoon voivat hyötyä prosessikehityksestä ja RPAn tuomista hyödyistä. Näin myös työntekijöille jää enemmän aikaa tehdä mielekkäitä työtehtäviä ja keskittyä asiakkaan palveluun koko rintamalla.

Prosessikehitys yhdistää yrityksen eri toiminnot toisiinsa vahvemmin ja parantaa eri toimintojen yhteistyötä. Yrityksen talous linkittyy vahvemmin myynnin, hankinnan ja mahdollisen tuotannon kanssa. Esimerkiksi taloudellinen ennustettavuus paranee, kun myynnin ennustaminen on linkitetty vahvasti myyntiin (mitä myynti on luvannut asiakkaille) ja tuotannon /palvelun resurssien saatavuuteen.

Prosessikehitys pienemmässä yrityksessä tai yrityksen alkutaipaleella kohti kansainvälisyyttä on oiva hetki pistää tehokkuus ja automaatio pienelläkin rahalla kuntoon. Greenstep pystyy auttamaan yritystäsi löytämään juuri oikeat välineet automaatioon ja tehokkuuteen toiminnassa ja tukifunktioissa - pääset keskittymään yrityksesi ydintehtävään ja menestymään.