Autamme yritystänne parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja tehostamaan toimintoja optimoimalla asiakkaan toimintoprosessin myyntihetkestä siihen saakka kun raha on saatu kassaan (= Order-to-Cash)

Tehokas order-to-cash-prosessi on tärkeä edellytys yrityksen menestykselle: varmistamme kanssanne, että toimitaan tehokkaasti sisäisesti ja ulkoisesti, rahat saadaan nopeasti kassaan, eikä turhaa käyttöpääomaakaan sitoudu saamisiin. Läpinäkyvillä ja selkeillä prosesseilla saavutetaan parempi asiakastyytyväisyys nopean ja virheettömän tilaus-toimitusketjun ansiosta, ja mahdollisiin ongelmiin pystytään reagoimaan nopeasti oikeanlaisen liiketoiminnan raportoinnin avulla. Tulosta ja kassavirtaa ei kannata riskeerata tehottomilla ja epäluotettavilla prosesseilla.

Greenstepin kokeneet asiantuntijat auttavat niin pieniä kuin suurempiakin yrityksiä analysoimaan kokonaisvaltaisesti kaikki prosessin vaiheet tilauksesta toimitukseen ja löytämään niihin optimaaliset ratkaisut unohtamatta seurantaraportointia ja ennustamista. Autamme yritystänne valitsemaan strategianne mukaiset parhaat ohjelmistot prosessien tehostamiseksi – ja joskus pieni on kauniimpaa eli tehostamiseen riiitävät pienetkin ”askeleet”. Asiantuntijoillamme on kokemusta lähes kaikilta toimialoilta ja pystymme täten vertaamaan ja antamaan ”best practice” suosituksia parhaiden ratkaisujen löytämiseksi yrityksenne eri elinkaaren vaiheessa.

4 order-to-cash prosessin tehostamisesimerkkiä eri tasoilta

1. Tilauksesta toimitukseen - tehokkuussuunnittelu

Order-to-cash prosessi lähtee liikkeelle tehokkaasta sopimuksen ja tilauksen hallinnasta. Asiakkaiden ja tuotteiden perustiedot pitää aina olla ajan tasalla ja hyvin organisoituja, jotta myynnin tapahduttua toimitusprosessi pystytään laittamaan eteenpäin mahdollisimman nopeasti, eikä synny epäselvyyttä kuka on tilannut ja mitä. Erittäin hyvänä apuna asiakastietojen hallintaan niin isoille kuin pienille yrityksille on oikeanlainen asiakasmyynnin seurantatyökalu (CRM). Integroituna yrityksen muihin järjestelmiin tai seurantaan pystytään automatisoimaan ja huomattavasti nopeuttamaan myyntitilauksen prosessointia kohti toimitusta. Isommassa yrityksessä myyntityökalu asiakasrekistereineen on osa toiminnanohjausjärjestelmää, eikä järjestelmien välisiä integraatioita ja tietojen siirtoja tarvita – pienemmässä yrityksessä ”pieni on kaunista” -periaate on hyvä lähtökohta.

Jotta saadaan toimitus mahdollisimman nopeasti lähtemään asiakkaalle, on yrityksellä oltava myös tehokas ostohankinta-, varasto-, tuotanto- ja toimitusprosessi. Greenstepin asiantuntijat auttavat yritystänne rakentamaan tehokkaan kokonaisuuden myös ostotoimitusprosessien hallintaan ottaen huomioon myös liiketoiminnan ja toiminnan tehokkuusmittaristot. Esimerkkinä: varastonhallinta, jolla varmistetaan niin tuotteen saatavuus kuin optimaalinen varaston kiertoaika (rahaa jää enemmän kassaan) sekä liiketoiminnan ja talouden oikea-aikainen raportointi (kulut seuraavat liikevaihtoa oikea-aikaisesti).

Varmistamme myös kansainväliset tavarankulkuun liittyvät arvonlisä- ja tulliraportoinnit prosesseissa ja järjestelmien toimivuudessa.

2. Laskutus

Viiveet ja virheet laskutuksessa ajavat yrityksen nopeasti maksuvaikeuksiin. Oli kyseessä automaattinen tai manuaalinen laskutus, on sen tapahduttava välittömästi ilman virheitä. Näin mahdollistetaan myös laadukas kassavirran ennustaminen ja rahoituksen suunnittelu. Greenstepin asiantuntijat varmistavat, että laskutusprosessit ovat tehokkaita ja laskutuksen perustiedot tulee laskulle luotettavasti. Arvioimme myös riskienhallinnan näkökulmasta prosessien luotettavuuden ja teemme kattavat parannusehdotukset muutoshallinta huomioiden.

3. Asiakkaan luototus ja saamisten hallinta

Riskienhallinnan näkökulmasta on tärkeää, että aina kun asiakkaalle myönnetään luottoa maksuajan muodossa, niin on varmistettava asiakkaan luottokelpoisuus. Kaikkien uusien asiakkaiden kohdalla yrityksellä on hyvä olla ennalta määritellyt ehdot, joilla maksuehtoja myönnetään. Maksuehtojen toteutumista pitää myös aktiivisesti seurata. Greenstepin kirjanpitopalveluihin kuuluu myös saamisten seuranta ja mahdollinen karhuaminen.

Greenstepin asiantuntijat auttavat luomaan yrityksellenne maksuehtopolitiikan ja suunnittelemaan toimialan ja maantieteellisen sijainnin huomioivat maksuehdot. Autamme suunnittelemaan niin maksuajan kuin mahdolliset tarjottavat alennukset ja perittävät viivästysmaksut. Prosessikehitystiimimme auttaa myös yritystänne automatisoimaan laskutuksen virheiden välttämiseksi ja prosessin nopeuttamiseksi – pienessäkin yrityksessä hyötyä on keskittyä olennaiseen ja automatisoida perusasiat taloudesta.

4. Seuranta ja raportointi

Order-to-cash linkittyy kiinteästi yrityksen liiketoimintaan ja asiakassuhteisiin, ja sen tehokkuutta pitää jatkuvasti seurata. Ongelmat prosessin yhdellä osa-alueella johtavat helposti tehottomuuteen myös muilla liiketoiminnan alueilla. Greenstep auttaa asiakkaita luomaan tehokkaat seurantamenetelmät ja oikeat mittarit toiminnan arviointiin. Vertaamme toimintaa alan parhaisiin toimijoihin ja luomme parannusehdotuksia kehittämistä vaativille prosessin osille. Erittäin tärkeä mittari on esimerkiksi myyntisaamisten kiertoaika, jolla mitataan miten kauan keskimäärin kestää, että organisaatio saa maksun. Myös tavaran liikkeitä on erittäin tärkeä seurata, jotta pystytään ylläpitämään optimaalista varastonkiertoa.
Kehitystyönä riittää usein pienet teot ja Greenstep pystyy siinä auttamaan.

Order-to-cash prosessin onnistunut hallinta auttaa yritystäsi antamaan lisäarvoa asiakkaillesi ja vastineeksi saat ajoissa maksun palveluistasi. Ota yhteyttä niin laitetaan prosessit kuntoon!