Varastonhallinta

Autamme yritystäsi tehostamaan varastonhallintaa, mikä parantaa sekä tuotteiden ja raaka-aineiden optimaalista saatavuutta ja käyttöä luoden kokonaisvaltaista kustannustehokkuutta

Varastoon sitoutuu usein valtavasti pääomaa. Mikäli sitä ei hallita optimaalisesti tuotantoon nähden heikkenee yrityksen kannattavuus ja varastossa saattaa olla vääriä tuotteita tai raaka-aineita väärään aikaan ja vääriä määriä. Jos yritys ei pysty vastaamaan optimaalisesti asiakaskysyntään vaikuttaa se asiakastyytyväisyyteen ja saattaa johtaa jopa potentiaalisen myynnin menetykseen.


Myynnin, tuotannon, hankinnan ja talouden välinen kommunikaatio on erittäin tärkeässä roolissa varastonhallinnan kannalta: Voidaanko myyntitilauksia ennakoida, mitä luvataan asiakkaalle toimitusajoissa, mitä hankinnassa sovitaan raaka-ainetoimittajien kanssa toimitusajoista ja -määristä. Myös yrityksen tuotestrategialla on tärkeä rooli varastonhallinnassa. Ovatko kaikki tuotteet tarjolla ympärivuoden vai onko liiketoiminta kausiluonteista. Toimiva ja mahdollisimman ajantasainen tuotetason myynnin ennustaminen linkitettynä tuotannon ja hankinnan läpimenoaikoihin parantaa varastonhallintaa entisestään.

Lisäksi luonnollisesti säännöllinen inventointi ja selkeät varasto-ohjeet kuuluvat olennaisena osana tehokkaaseen varastonhallintaan. Vanhentuneen lopputuotevaraston tarjoaminen proaktiivisesti myynnille esimerkiksi myyntikampanjoihin auttaa vähentämään varaston alaskirjauksia tuloksessa.

Hyödyt oikeasta ja ajantasaisesta varastonhallinnasta:

  • pystyt vastaamaan asiakaskysyntään joustavammin: oikeita tuotteita oikeaan aikaan
  • varastosaldot pysyvät kohtuullisena
  • kiertoajat ovat kohtuullisia
  • varaston kuranttius säilyy
  • vähemmän varaston alaskirjauksia
  • positiivinen vaikutus käyttöpääomaan
  • rahaa vapautuu liiketoimintaan varaston sijaan

Greenstep apunasi

Autamme yritystäsi luomaan tehokkaan varastonhallinnan, jolla varmistetaan sekä tuotteiden optimaalinen saatavuus että kustannustehokkuus. Analysoimme nykyisen prosessin ja siihen liittyvät ongelmat ja luomme suunnitelman varastonhallintaprosessien tehostamiseksi yrityksen strategian mukaisesti. Asiantuntijamme luovat yrityksenne varastonhallintaan soveltuvat seurantatavat, auttavat tarvittaessa valitsemaan yrityksenne liiketoiminnalle optimaalisen varastonhallintajärjestelmän ja varmistavat, että varastotilanteesta on saatavilla riittävän ajantasaista tietoa liiketoimintaan kokonaisvaltaisesti.

Suunnittelussa otamme huomioon yrityksesi koon ja tulevaisuuden tarpeet. Varmistamme erityisesti, ettemme sulje ovia tulevaisuuden kasvulle vaan ratkaisut ovat skaalattavissa –toisaalta emme tule ehdottamaan ylimitoitettua ratkaisua, vaan juuri sitä oikeaa.

Ota yhteyttä, kehitetään yhdessä organisaatiotanne!