Kirjanpidon kuukausiraportointi

Asiantuntijamme huolehtivat yrityksesi taloudellisten lukujen oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta valmistumisesta, jotta yrityksen johdolla on käytössään ajantasaista taloudellista informaatiota läpi vuoden siinä rytmissä kuin yritys sen haluaa.

Kirjanpidon kuukausiraportointi (Monthly closing, kuukauden päätös, kuukauden sulku) kokoaa kaikki taloushallinnon osa-alueet yhdeksi kokonaisuudeksi. Kirjanpidon kuukausiraportointi on tärkeä suorittaa oikea-aikaisesti mahdollisimman pian kuun päättymisen jälkeen. Kun prosessi suoritetaan kuukausittain, tieto yrityksen taloudellisesta tilanteesta on oikeaa ja ajantasaista myös tilikauden aikana.

Jos joitakin olennaisia kirjauksia tehdään vain kvartaaleittain tai vasta tilinpäätökseen, kuva yrityksen todellisesta taloudellisesta tilanteesta vuoden aikana saattaa vääristyä. Ajantasainen ja oikea tieto auttaa johtoa taloudellisessa päätöksenteossa. Kuukausittain tehtävässä kirjanpidon kuukausiraportointi -prosessissa kaikki päivittäiset aliprosessit – myyntilaskutus, myyntireskontra, ostoreskontra, varastotapahtumat, käyttöomaisuuden muutokset – kirjataan heti niiden tapahduttua ennen kuun viimeistä päivää. Jokaisen kuun vaihteessa kirjanpito sekä reskontrat täsmäytetään ja suoriteperusteiset erät sekä tarvittavat jaksotukset, varaukset ja poistot kirjataan kirjanpitoon. Prosessin eri vaiheiden automatisointi sekä etukäteinen kartoitus tehostaa kirjanpidon kuukausiraportointi -prosessin valmistumista ennalta asetetussa aikataulussa.

Kun kirjanpidon kuukausiraportointi on valmis, kirjanpidon oikeellisuus varmistetaan analyyttisella läpikäynnillä tarkastamalla tuloslaskelman ja taseen muutosten loogisuus, kulujen kirjautuminen oikealle kuukaudelle sekä asianmukaisten varausten järkevyys. Tässä hyvänä apuna toimii kuukauden lukujen vertaaminen johdon laatimaan budjettiin tai viimeisimpään ennusteeseen. Tämän jälkeen yrityksen tulos raportoidaan johdolle ja/tai hallitukselle tarkastettavaksi ja kuukausi voidaan niin sanotusti sulkea kirjanpidossa.

Greenstepin asiantuntijat apunasi

Asiantuntijoillamme on laaja-alainen osaaminen laskentatoimesta ja taloushallinnon prosessien kehittämisestä. Huolehdimme luotettavasti yrityksesi kirjanpidon eri vaiheiden sujuvasta etenemisestä ja autamme tarvittaessa määrittelemään koko prosessille aikataulun, jolloin talouden kuukausitulos valmistuu ajallaan ja oikein tiedoin.

Autamme myös tunnistamaan seikkoja, joilla prosessia on mahdollista tehostaa mm. automatisoinnin avulla. Lisäksi yhtiön kirjauskäytäntöjen osalta on hyvä varmistaa, että ne antavat oikean ja riittävän kuvan kirjanpidosta kuukausittain. Varmistamme myös kanssanne, että tulos esitetään siinä laajuudessa, että liiketoiminnan tarpeet tulevat tyydytettyä (kustannuspaikat, liiketoimintaraportointi, projektiseuranta).

Emme ylimitoita työtämme vaan otamme huomioon myös yrityksesi koon talouden hoidossa.

Ota yhteyttä, kehitetään yhdessä organisaatiotanne!