Kasvava yritys tarvitsee kasvurahoitusta

Helposti saatavilla oleva raha ei ehkä riitä rahoittamaan yrityksen kasvua, siksi yritykset tarvitsevat rahoitusta ulkoisilta sijoittajilta tai luotonantajilta tai julkisilta instituutioilta. Kasvurahoitus on prosessimielessä hyvin samantyyppinen kuin startup-rahoitus. Kasvurahoitusta lähdetään hakemaan samalla tavalla kuin startup-rahoitusta, eli lähestymällä potentiaalisia rahoittajia. Yritykselle sopivien rahoittajien löytäminen ei aina ole yksinkertaista, ja tässä pystymme kumppanina auttamaan. Kasvurahoitusta voidaan hakea muun muassa yksityisiltä sijoittajilta, Venture Capital-rahastoilta, holding-yhtiöiltä sekä julkisista rahoitusinstituutioista.

Tore kertoo videolla, miten voimme auttaa rahoittajien löytämisessä:

Kun sopivat yrityksen kasvua rahoittavat toimijat on löydetty, on syytä alkaa suunnittelemaan rahoittajien tapaamista. Autamme tässä toteuttamalla yhtiön taloussuunnitelmat, joita voidaan hyödyntää sijoittajaneuvotteluissa. Lisäksi autamme yrityksiä Business Finland -hakemusten valmisteluissa ja rahoittajien hakemisessa.

Katso videolta Toren ajatuksia kumppanin käytöstä rahoituksen haussa:


Greenstep on auttanut mm. Moi Mobiilia löytämään kasvurahoitusta: