CableCrew kasvaa ja kehittää toimintojaan – esihenkilövalmennus tuki muutosta

Cablecrew greenstep referenssi 1

Greenstep auttoi CableCrew'ta heidän uuden digitaalisen toiminnanohjausjärjestelmän, Cuben, jalkauttamisessa yhdessä suunnitellulla esihenkilövalmennuksella. CableCrew'n esihenkilöt saivat tukea ja eväitä suureen muutosjohtamisprojektiin. Uuden toiminnanohjauksen järjestelmän myötä tieto projektien taloudesta ja tilanteesta on tiedossa yrityksen johdolla, projekteista vastaavilla esihenkilöillä ja asiakkailla. Toimintatapojen muutos vaatii yrityksen toimijoilta uudenlaista ajattelua, asennetta sekä konkreettista muutosta johtamisjärjestelmässä ja työnjaossa.

Uusi järjestelmä toi mukanaan tarpeen uusille toimintatavoille

Kuitu-, sähkö- ja kaapeliverkkotöitä suunnittelusta asennukseen asti toteuttava suomalaisomisteinen CableCrew hankki nopean kasvunsa tueksi uuden talouden ja toiminnanohjausjärjestelmän (ERP:n), eli Cuben. Uusi järjestelmä mahdollisti projektien ja talouden reaaliaikaisen seurannan sisäisesti, mutta muutoksen myötä myös asiakkailla on näkymä omien projektiensa toteutumiseen.

Siirtyminen uuteen järjestelmään toi siis mukanaan suuria muutoksia, jotka vaativat erityisesti CableCrew'n esihenkilöiltä uudenlaista tapaa toimia, entistä aktiivisempaa viestintää sekä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Suuret muutokset vakiintuneissa toimintatavoissa eivät toteudu hetkessä, ja niiden onnistunut implementointi ihmisten arkeen vaatii paljon kehitystyötä, viestintää ja vuorovaikutusta eri kanavissa.

Näin luodaan esihenkilövalmennus, joka tukee aidosti muutosta

CableCrew'n toimitusjohtaja Juha Saapunki ja HSEQ-johtaja Satu-Maria Ravelin lähtivät etsimään juuri heidän tarpeisiinsa soveltuvaa esihenkilövalmennusta. Greenstep Academyn lupaus CableCrew'n tarpeisiin vastaavasta ja yrityksen näköisestä valmennuksesta vakuutti kaksikon ja yhteistyö polkaistiin käyntiin.

Greenstepin koulutuksen ja kehittämisen asiantuntija Päivi Lohi-Aalto sekä talouden asiantuntija ja kirjanpitäjien coach Johanna Mannermaa suunnittelivat koulutuksien sisällöt yhdessä CableCrew'n Satu-Marian kanssa. Tämä takasi sen, että valmennuksessa otettiin huomioon yhtiön nykyiset ohjeistukset ja toimintatavat.

Greenstepin asiantuntijat suunnittelivat lopulliset valmennusohjelmat ja vastasivat varsinaisista valmennuksista sekä oppimateriaalien tuottamisesta. CableCrew'n Satu-Maria pystyi tuottamaan uutta, muutoksen toteuttamista ohjaavaa ohjeistusta jo valmennuksen aikana oppimateriaalin pohjalta.

Satu-Marian mukaan yhteistyö Greenstepin kanssa sujui erinomaisesti.

– Asiantuntijat kuuntelivat herkällä korvalla CableCrewn tarpeet ja ymmärsivät, millä tavalla asiat kannattaa tuoda esille. Koulutus rakennettiin nimenomaan asiakkaan tarpeiden pohjalta.

  Tarpeeseen suunniteltu valmennus tuo läpinäkyvyyttä ja syventää yhteistyötä tiimien kesken

  CableCrew'lle toteutettuun esihenkilövalmennukseen sisältyi neljä kolmen tunnin pituista valmennusjaksoa, joiden aikana käsiteltiin talouden suunnittelua ja seurantaa, esihenkilön vastuita ja velvollisuuksia, viestintää ja vuorovaikutusta sekä esihenkilön haasteellisia tilanteita ja niissä toimimista. Osallistujina olivat asiakasprojekteista vastaavat projektipäälliköt ja työmaiden johtamisesta vastaavat työmaapäälliköt sekä yrityksen talouden ja hallinnon asiantuntijat.

  CableCrew Greenstep esihenkilövalmennus-referenssi

  Valmennukseen osallistuneen CableCrew'n projektipäällikkö Mika Syrjälän mukaan koulutuksen tärkeintä antia olivat hyvät keskustelut kollegoiden ja kouluttajien kanssa koulutuksien aiheista, joista avautui uusia näkökulmia omaan esihenkilön työhön. Mikan mielestä oli mahtava todeta valmennuksen aikana, että kaikki esihenkilönä toimivat ovat työssään ”samalla viivalla”, ja että yhdessä uusi toimintamalli otetaan käyttöön.

  Talouden asiantuntija Maija Widingin koki osallistumisensa valmennukseen erittäin tärkeänä. Näin Maija kommentoi valmennusta:

  – Valmennus oli todella hyvin suunniteltu ja toteutettu juuri CableCrew:ta varten. Toteutus oli osallistava ja konkreettinen. Koska teen jatkuvasti yhteistyötä esihenkilöiden kanssa, minulle on tärkeää, että vastuut ja velvollisuudet ovat välillämme selvät ja toimintatavat yhtenäiset. Vaikka kovin suuria ongelmia ei olekaan ollut, on selvää edistystä valmennuksen myötä tässä tapahtunut. Uskoisin, että valmennuksen myötä talouden reaaliaikaisen seurannan merkitys on uudella tavalla avautunut kaikille koulutukseen osallistuneille.

  Valmennuksesta vastannut Greenstepin Päivi Lohi-Aalto toteaa, että koulutuksen toteutus yhteistyössä CableCrew'n terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioista vastaavan johtajan Satu-Maria Ravelinin kanssa oli todella antoisaa ja tuki sitä, että valmennuksesta tuli yrityksen tarpeiden mukainen.

  – Voin todeta, että Satu-Maria tekee työtään paneutuen ja ammattitaidolla yrityksen toimintoja kehittäen. Se näkyi myös valmennuksen toteutuksessa. Saimme luotua ohjelman, jonka aikana oli mahdollisuus luoda yhteistä johtamiskulttuuria ja määritellä johtamisen tapoja niissä esihenkilön haasteellisissakin tilanteissa, sanoo Päivi.


  CableCrew:n tavoitteena on olla alansa paras työnantaja. Viimeisimmän työtyytyväisyyskyselyn mukaan henkilöstö pitää yritystä vastuullisena ja hyvänä työnantajana. Yritys panostaakin paljon mm. työturvallisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. CableCrew:ssa työturvallisuutta tukevat ohjeistukset, aloittavien työmaiden työturvallisuussuunnitelmat, työmaiden työturvallisuuskävelyt, läheltä piti -ilmoituskäytänteet sekä turvalliset varusteet. Osaamisen kehittämiseksi yritys on laatinut oppilaitosyhteistyönä oman koulutussuunnitelman.

  Yrityksen arvoina ovat mm. yhdenvertaisuus ja läpinäkyvyys. Yhdenvertaisuuden toteutumista vaalitaan erityisesti mm. siksi, että yrityksessä työskentelee kymmeniä eri kansalaisuuksia. Läpinäkyvyys puolestaan toteutuu mm. projektien etenemisen näkyvyytenä sisäisesti sekä tilaajien ja loppuasiakkaiden suuntaan.

  CableCrew:n internet -sivuilta löydät lisää tietoa yrityksen toiminnasta: https://www.cablecrew.fi/

  Greenstep Academy tarjoaa asiakkailleen tarpeiden mukaista esihenkilövalmennusta: Esihenkilökoulutus - Esihenkilötyö uudelle tasolle | Greenstep Academy