Digital Workforce hyödyntää Greenstepin skaalautuvia palveluita kirjanpidosta listautumiseen

Älykkään automaation -palveluja tarjoava Digital Workforce teki alun alkaen strategisen päätöksen ulkoistaa mahdollisuuksien mukaan toimintoja, jotta yritys on pystynyt keskittymään ydinosaamiseensa. Pitkä yhteistyö Greenstepin kanssa on ollut hedelmällistä ja skaalautunut toiminnan kehittyessä. Kun oli aika listautua, siihen oli helppo lähteä luottavaisin mielin ennestään tutun kumppanin ja kokeneen CFO-tiimin tukemana.

Digital Workforce on maailman johtavia älykkään automaation palveluyhtiöitä ja alan pioneereja. Se auttaa isoja organisaatioita automatisoimaan tietotyön tehtäviä ja liiketoimintaprosesseja tarjoamalla heidän käyttöönsä digityöntekijöitä. Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli ohjelmistorobotti, joka hoitaa liiketoimintaprosessin täsmällisesti, väsymättä ja ihmistä virheettömämmin. Ihmisten aikaa vapautuu merkityksellisempään työhön, luovuuteen ja vuorovaikutukseen.

Digital Workforcen yhteistyö Greenstepin kanssa alkoi jo yrityksen varhaisessa vaiheessa. Alun perin kirjanpidon palveluista lähtenyt kumppanuus on skaalautunut toiminnan edetessä mahdollistamaan kasvaneet kansainvälisetkin vaatimukset. Digital Workforcen talousjohtaja Sanna Enckelmanin mukaan oli tärkeää löytää kumppani, joka voisi kasvaa heidän mukanaan.

”On ollut ensiarvoisen tärkeää, että palvelut ovat skaalautuneet toiminnan laajentuessa. Oli esimerkiksi suuri apu saada osaavaa tukea siirryttäessä uuteen konsolidointijärjestelmään, jotta kaikki meni kerralla kuntoon.”

Erityisesti kansainvälisen konsernin taloushallinnon pyörittäminen on tuonut haasteita ratkaistavaksi. Kumppanille keskitetty konsernin konsolidointi on toiminut Digital Workforcelle erinomaisesti.

”Meillä on jokaisella tytäryhtiöllä lokaalit kumppanit, joiden ohjaaminen ja konsolidointi toteutetaan Greenstepin toimesta.”

Listautumisen aika tuli

Toiminnan kasvaessa ja kehittyessä Digital Workforce oli tilanteessa, jossa listautumisen myötä oli mahdollisuus viedä yrityksen liiketoiminta uudelle tasolle. Listautuminen oli erittäin iso projekti, joka vei toimitusjohtajan sekä talousjohtajan lähes kaiken ajan neljän kuukauden ajan. Enckelmanin mukaan osaavat kumppanit ovat yritykselle kultaakin kalliimpia listautumisen valmisteluissa.

”Siinä on mukana niin monen eri vastuualueen toimijaa, joten on tärkeää, että he osaavat auttaa meitä suoraan sekä muiden toimijoiden kanssa. Greenstepin kanssa oli helppo luottaa, että asiat tehtiin oikein, ajallaan sekä siinä muodossa, kuin kukin toimija ne tarvitsivat.

Enckelmanin mukaan yrityksessä oli varauduttu uusiin raportointivelvoitteisiin ja niiden ratkaistaviin haasteisiin. Greenstepin asiantuntijoiden ratkaisut ja osaaminen olivat tärkeässä roolissa onnistuneen prospectuksen toteuttamisessa.

”Mielestäni IPO-tuki oli erittäin hyvä. Greenstepin asiantuntijat olivat äärimmäisen osaavia ja joustavia tässäkin asiassa.”

Projektin pääpalkinto saavutettiin loppuvuodesta 2021.

”Nyt on helppo hymyillä, kun saatiin vietyä listautuminen onnistuneesti maaliin.”

Palvelut ovat yhtä hyviä, kuin tekijänsä.

Asiantuntijaorganisaatioissa henkilöstö mahdollistaa palvelujen korkean laadun. Enckelman kokee Greenstepin tarjonneen heille ensiluokkaista palvelua, josta kiitos kuuluu osaaville asiantuntijoille. Kautta linjan, aina taloushallinnosta listautumiseen, ovat proaktiiviset asiantuntijat tuoneet lisää heidän toimintaansa.

”Olimme alusta asti avoimia sille, että jos jossain voidaan kehittää, niin ehdottakaa rohkeasti. Ja niin Greenstepin asiantuntijat ovat tehneet! He ovat selkeästi halunneet ymmärtää meidän liiketoimintaamme ja sen lainalaisuuksia. Olemme päässeet työskentelemään todella osaavien ja mukavien asiantuntijoiden kanssa. Sen lisäksi kaikki organisaation tarjoama tuki ja tuuraukset ovat toimineet loistavasti.”