Vastuullisuustyö – miten viedä periaatteet käytäntöön?

Miten saada Code of Conductista väline, jota todella käytetään ja joka ei jää pelkästään kokoelmaksi kunnianhimoisia tavoitteita sekä kauniita ajatuksia?


Keväällä 2019 aloitimme vastuullisuustyömme määrittelemällä yhdessä Greenstepin tärkeimmät periaatteet. Periaatteiden tuli nojata arvoihimme – haluun ilahduttaa asiakasta, tahtoon uusiutua ja kehittää osaamista, intoon saada aikaan ja onnistua yhdessä, rehellisyyteen ja toisten arvostamiseen.

Arvojen pohjalta meille muodostui kahdeksan pääperiaatetta:

  • Ympäristövaikutusten näkyväksi tekeminen ja huomiointi päätöksenteossa
  • Asiakas- ja henkilötietojen luottamuksellisuus
  • Yhdenvertaisuus
  • Hyvinvoiva työyhteisö
  • Kannattava ja periaatteiden mukainen liiketoiminta
  • Lahjomattomuus sekä eturistiriitojen tunnistaminen ja hallinta
  • Vaikuttava yrityskansalaisuus
  • Avoin ja rehellinen viestintä

Edellä mainitut kahdeksan pääperiaatetta toimivat rakennuspalikkoina syksyllä 2019 julkaisemallemme Code of Conductille – ohjekirjalle, joka näyttää tietä liiketoimintamme jokaiselle osa-alueelle. Mutta miten saada Code of Conductista väline, jota todella käytetään ja joka ei jää pelkästään kokoelmaksi kunnianhimoisia tavoitteita sekä kauniita ajatuksia?

Tarjosimme ratkaisuna viestintää. Viestintää ja vähän vielä lisää viestintää. Viestintä ja toisto on tärkeää, jotta tieto tavoittaa jokaisen ja ehkä jopa jää mieleen. Jotta tiedon voi todella sisäistää, tulee viestin vastaanottajien käyttää annettua tietoa itse hyödyksi – siksi muun muassa työstimme Code of Conductia Tallinnassa osana ryhmätöitä yrityksemme vuotuisella yhteisellä matkalla (kuva ohessa).
Toisena ratkaisuna käytimme vastuullisuusohjelmaa, jota tälläkin hetkellä muokataan arvoillemme ja toiminnallemme sopivammaksi. Vastuullisuusohjelma konkretisoi Code of Conductin pääperiaatteet. Mitä esimerkiksi tarkoittaa ”ympäristövaikutusten näkyväksi tekeminen ja huomiointi päätöksenteossa?” Meillä se tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita: tiedon lisäämistä ympäristövaikutuksista esimerkiksi erilaisten koulutusten ja tietoiskujen avulla. Jouluna 2019 järjestimme toimistollamme kierrätyskoulutuksen. Jaoimme tietoa, millaisia vaihtoehtoja on, jos haluaa hankkia tavallista ympäristöystävällisempiä joululahjoja – esimerkiksi kierrätetyt, hyväkuntoiset lelut toimivat aivan yhtä hyvin kuin uudet. Keväällä 2020 huomioimme ympäristövaikutukset päätöksenteossa keskittymällä päästöjen vähentämiseen. Päästöjen vähentämistä tehdään konkreettisesti esimerkiksi kasvisruokatarjoilujen suosimisella tapahtumissamme.

Periaatteidemme tärkeimpiä kulmakiviä ovat avoin ja rehellinen viestintä sekä vaikuttava yrityskansalaisuus. Haluamme antaa jokaiselle greenstepiläiselle vapaat kädet kantaa kortensa kekoon vastuullisuuden eteen. Henkilöstöä osallistamalla voimme aidosti viedä vastuullisuustyön tasolle, joka näyttää muille toimijoille esimerkkiä. Jotta voimme kantaa sosiaalista vastuuta ja pitää huolta työntekijöistämme, täytyy yrityksessämme kuitenkin olla vastuullisesti hoidettu talous. Hyvinvoivat työntekijät taas luovat pitkälle kantavan tarinan ja vakaan talouden. Tällöin ympäristöasiatkin jaksetaan, halutaan ja osataan huomoida.

Kaikki artikkelit

Katso kaikki artikkelit