Mitkä HR-teemat ovat pinnalla juuri nyt?

HR HH blogi ajankohtaista henkilostohallinnosta w600

Työelämä on murroksessa. Megatrendit ja merkittävät maailmantapahtumat muokkaavat ajatteluamme ja vaikuttavat myös työelämään. Syvenny HR-asiantuntijoiden nostoihin siitä, mikä on ajankohtaista HR-kentällä juuri nyt!

Senior HR Consultant Sirpa Ontronen ja Greenstepin HR-palveluliiketoiminnan vetäjä Kati Tuovinen pääsevät HR-asiantuntijoina näkemään läheltä eri organisaatioissa vallitsevia HR-käytäntöjä. He seuraavat kentän mullistuksia ja trendejä tarkalla silmällä, ja peilaavat niitä omiin kokemuksiinsa.

Tästä näkemyksestä ja asiantuntijuudesta kumpuaa myös Greenstep Podcastin uusin tuotantokausi, Henkilöstö haastaa. Kauden ensimmäisessä jaksossa Ontronen ja Tuovinen keskustelevat siitä, mitkä ovat keskeisimpiä HR-teemoja juuri nyt. Syvenny teemoihin tämän artikkelin ja podcast-jakson kautta!

Monessa ammatissa on työntekijän markkinat

Markkina on nyt työnhakijan. IT-alalta vuosien varrella tutuksi tullut osaajapula on todellisuutta myös monissa muissa rooleissa ja ammateissa. Tarve uusille työntekijöille näyttäytyy parhaillaan esimerkiksi siten, että rekrytoinnin tekijöistäkin on pulaa – organisaatiot tarvitsevat lisäkäsiä voidakseen ylipäätään rekrytoida uusia tekijöitä.

Tuovinen ja Ontronen kiittelevät työnhakijoita valveutuneesta asenteesta. Työnhakijat pyytävät referenssejä potentiaalisista työnantajista jo jopa enemmän kuin työnantajat hakijoista.

– On hienoa, että työnhakijat oikeasti tarkistavat referenssejä työnantajista, ja tiedustelevat erilaisia asioita. Nyt kysytään esimerkiksi, miten työnantaja varmistaa osaamisen kehittymisen, tai minkälaista joustoa työssä tarjotaan. Nämä ovat hyvin erilaisia kysymyksiä kuin 10–20 vuotta sitten, kertoo Ontronen.

Rekrytointi on jo sinällään haastavaa, puhumattakaan vallitsevasta markkinatilanteesta. On ratkaisevaa organisaation menestymisen kannalta, miten henkilöstökokemuksesta viestitään. Työnantajamielikuvamarkkinoinnin ja työnantajalupauksen tulee olla kunnossa.

Hyvästit hiekkalaatikoille ja sankarityöntekijöille

Mitä tulee esihenkilötyöhön, perinteinen, hierakkinen ajattelu on mennyttä, ja esihenkilötyöstä on tullut palveluammatti. Esihenkilö on työntekijöiden tukija, kun vastuu omasta työstä on jokaisella työntekijällä itsellään.

Itseohjautuvuus onkin päivän sana. Itseohjautuvuutta halutaan, mutta toisaalta se luo myös haasteita, jos tiettyjä yhteisiä raameja ei ole.

Sankariteot oman hyvinvoinnin kustannuksella eivät HR-asiantuntijoiden mukaan kuulu tämän päivän työelämään. Tällä tarkoitetaan sitä, että omaa hyvinvointia rakentavista asioista ei pihistetä työn tähden.

– Viimeisimpien vuosien muutokset ovat olleet positiivisia. Erityisen merkittävää ja positiivista on, että sankarityöntekijöitä on vähemmän ja vähemmän. Työntekijät haluavat pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan, eivätkä uhrata vapaa-aikaa tai perhettä työlle, kuvaa 30 vuoden kokemukseen nojaava Ontronen tilannetta.

Työelämä ei ole tyhjiö

Henkilöstön rooli organisaatioissa, heidän merkityksensä ja osallisuutensa, ovat keskeinen osa työelämän murrosta ja kehittyviä käytäntöjä. Sitä myötä HR-tekemisen ja henkilöstöjohtamisen merkitys on suuri.

Kati Tuovisen mukaan koronapandemia on ravistellut työelämää niin HR-asioissa, kuin muutenkin, ja tuonut HR-tekemisen tärkeyttä esiin. Samoin se on tuonut jokaisen työntekijän hyvinvoinnin keskiöön. Omaa ja työntekijöiden hyvinvointia arvostetaan.

HR:n pöydällä korona-aika on näkynyt erityisesti työsuojeluasioissa. On sekä lakisääteisiä asioita, joista tulee huolehtia, mutta myös välittävän yrityskulttuurin varmistamiseen liittyvää tekemistä. Miten meillä voidaan? Milloin työskennellään toimistolla, milloin etänä? Voiko työtä tehdä missä ja milloin vain? Näiden ja monien muiden olennaisten kysymysten kanssa lakiviidakkokin saattaa yllättää, joten laadukas HR-työ on ratkaisevan tärkeää, vahvan yrityskulttuurin rakentamisesta puhumattakaan.


Greenstep Podcastin Henkilöstö haastaa -tuontokaudella Ontronen ja Tuovinen käsittelevät kussakin jaksossa yhtä HR:ää ja liiketoimintajohtoa kiinnostavaa aihetta yhdessä vieraiden kanssa. Kauden aikana päästään kiinni seuraaviin aiheisiin:

  • Työlainsäädännön uudistuminen
  • Yrityksen sosiaalinen vastuu HR:n näkökulmasta
  • Työvoiman saatavuus ja työnantajamielikuvan kehittäminen
  • HR-tunnusluvut ja -analytiikka
  • HR:n ja talouden yhteistyön merkitys

Voit kuunnella Greentep Podcastia maksutta Spotifysta. Kuuntele koko keskustelu HR-kentän ajankohtaisista teemoista klikkaamalla Henkilöstö haastaa -tuotantokauden ensimmäiseen jaksoon alta!