Käyttöpääoma – kaikki, mitä yrittäjän tulisi tietää

What is working capital

Yritystä pyörittäessä on otettava huomioon monia eri tekijöitä. On tärkeää saada selkeä kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta, jotta päätöksiä voidaan tehdä tietoon perustuen. Yksi keskeinen termi, joka kaikkien yrittäjien tulisi tuntea, on käyttöpääoma. Mitä se tarkoittaa, ja miksi sen optimointi kannattaa?

Mikä on käyttöpääoma?

Käyttöpääoma on taloudellinen termi, jota käytetään kuvaamaan pääomaa, jota yritys tarvitsee liiketoimintansa pyörittämiseen. Käyttöpääoma voidaan jakaa kahteen pääryhmään: varat ja velat.

Varoihin kuuluu kaikki yrityksen omaisuus, jota voidaan käyttää liiketoiminnan pyörittämiseen. Tämä käsittää kaiken käteisvaroista ja pankkisaamisista varastoon ja myyntisaamisiin. Velat taas sisältävät kaikki maksut, jotka yritys on velvollinen suorittamaan, kuten toimittajien laskut, palkat ja verot.

Yksinkertaistettuna käyttöpääoma on varallisuutta, jota yritys tarvitsee rahoittaakseen toimintaansa kuluvan vuoden aikana. Nämä erät vaikuttavat yrityksen maksuvalmiuteen, ja näkyvät kassavirrassa rahavirran tuloina ja menoina.

Mitä eroa on käyttöpääomalla ja kiinteällä pääomalla?

Kiinteä pääoma on rahaa, joka on sijoitettu pitkäaikaiseen omaisuuteen, kuten rakennuksiin ja koneisiin. Käyttöpääomalla taas rahoitetaan lyhytaikaisia kustannuksia, jotka ovat välttämättömiä yrityksen toiminnan ylläpitämiseksi.

Miksi käyttöpääoman hallinta on tärkeää?

Käyttöpääoman hallinta on tärkeää yrityksen päivittäisen toiminnan kannalta, ja riittämätön käyttöpääoma voi johtaa maksuvalmiusongelmiin ja pahimmassa tapauksessa konkurssiin. Toisaalta liiallinen käyttöpääoma voi tarkoittaa, että raha, jota voitaisiin käyttää liiketoiminnan laajentamiseen, jää käyttämättä.

Kun yritysjohdolla on selkeä käsitys yrityksen käyttöpääomasta, voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, kuinka sitä käytetään tehokkaimmin – investoidaanko vaikkapa uusiin koneisiin tai laajennetaanko liiketoimintaa uusille markkinoille.

Miten käyttöpääoma lasketaan?

Käyttöpääoma lasketaan vähentämällä yrityksen lyhytaikaiset velat sen lyhytaikaisista varoista. Lyhytaikaisiin velkoihin kuuluvat ostovelat ja muut vuoden kuluessa erääntyvät velat.

Käyttöpääoma = lyhytaikaiset varat − lyhytaikaiset velat

Selkeää määritelmää hyvälle käyttöpääomalle on hankalaa asettaa, sillä se vaihtelee toimialoittain.

vad är rörelsekapital

Positiivinen käyttöpääoma

Positiivinen käyttöpääoma tarkoittaa, että yrityksellä on riittävästi resursseja lyhyen aikavälin sitoumustensa täyttämiseen. Jos yrityksellä on paljon pääomaa, on sillä on myös hyvät mahdollisuudet tehdä uusia investointeja ja siten laajentua.

Negatiivinen käyttöpääoma

Negatiivinen käyttöpääoma tarkoittaa, että yrityksellä voi olla vaikeuksia kattaa lyhyen aikavälin kulujaan. Tämä ei ole yleensä hyvä merkki, ja siitä voi aiheutua ongelmia liiketoiminnalle.

Mitä tapahtuu, jos yrityksellä on liian vähän käyttöpääomaa?

Liian vähäinen käyttöpääoma voi johtaa vaikeuksiin liiketoiminnan ylläpitämisessä. Yrityksen voi olla vaikea maksaa laskujaan, ja se voi joutua myymään omaisuuttaan kustannustensa kattamiseksi. Tämä voi myös vaikuttaa kielteisesti yrityksen luottoluokitukseen sekä vaikeuttaa lainojen saamista tulevaisuudessa.

Mitä eroa on käyttöpääomalla ja likvideillä varoilla?

Likvideihin varoihin kuuluvat käteisvarat ja pankkitalletukset, joita yrityksellä on käytettävissään. Käyttöpääoma puolestaan sisältää käteisvarojen lisäksi myös muita varoja, jotka voidaan muuttaa käteiseksi lyhyellä aikavälillä.

Miten käyttöpääomaa voidaan parantaa?

Yksi tärkeimmistä toimista käyttöpääoman kohentamiseksi on kassavirran parantaminen. Periaate on yksinkertainen – jos tulot ylittävät menot, on kassavirta positiivinen, ja jos menot ylittävät tulot, on kassavirta negatiivinen. Positiivinen kassavirta on siis avain käyttöpääoman parantamiseen. Voit lukea lisää kassavirtalaskelmista täältä.

Nämä asiat voivat parantaa käyttöpääomaasi:

  • Paranna kassavirtaa
  • Tehosta varaston hallintaa
  • Paranna laskutusprosessia
  • Neuvottele toimittajiesi kanssa
  • Tutki rahoitusvaihtoehtoja

Lisää tietoa käyttöpääoman hallinnasta löydät täältä.

Greenstepin asiantunteva tiimi auttaa kartoittamaan yrityksen nykytilanteen ja luomaan strategian käyttöpääoman optimoimiseksi. Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä!