Renta Group sai Greenstepiltä tukea kasvaneisiin laskennan tarpeisiin

Viktor Numminen Renta3

Renta Group on suomalainen kasvuyritys, joka tarjoaa laajan valikoiman rakennusalan vuokrauspalveluita eri alojen ammattilaisille ja kuluttajille. Rentan toiminnassa korostuu vastuullisuus ja niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin kestävä kehitys.

Yritys on perustettu vuonna 2016 ja se on kasvanut yhdeksi Suomen johtavista vuokrauspalveluiden tarjoajista palvellen asiakkaita laajasti yksityishenkilöistä julkisiin toimijoihin saakka. Renta Group tarjoaa vuokrauspalveluita muun muassa rakennus-, teollisuus-, logistiikka- ja tapahtuma-alalle. Yritys on laajentunut vuosien varrella Pohjoismaihin, Puolaan ja Baltian maihin.

Renta on noussut muun muassa Norjan suurimmaksi rakennusalan vuokrauspalveluiden tarjoajaksi maanlaajuisen vuokraamoverkoston ja strategisten yrityskauppojen avulla. Vuoden 2024 alussa Rentalla on yli 2000 työntekijää kahdeksassa maassa ja yli 170 toimipisteessä.

IFRS-laskennan asiantuntemusta yrityksen laajentuessa

Omistajanvaihdosprosessi ja kansainvälistyminen toi Rentalle nopeasti uusia haasteita ja raportointivaatimuksia, joiden tukemiseksi he päättivät hakea ulkoista raportoinnin tukea. Kesällä 2022 Renta tiedotti 13 toimipisteen ja yli 100 työntekijän voimin Latviassa, Liettuassa, Virossa ja Puolassa toimivan Uprentin hankinnasta. Tämä kauppa toi konserniin myös erityisosaamista pumppauksen ja rakentamisen vedenhallinnan osa-alueelta.

Greenstep voitti samana vuonna kilpailutuksen ja kokenut konsulttimme Tarja Pesonen tuli tukemaan Rentaa varsinkin uusien IFRS-raportointitarpeiden saavuttamiseksi tilinpäätöksen yhteyteen. Ajan saatossa yhteistyö on elänyt Rentan tarpeiden mukaan ja Greenstepin asiantuntijoiden tietotaitoa on päästy integroimaan Rentan sisäiselle laskentatiimillekin.

”Yhteistyökumppanin valintaan vaikutti erityisesti kattava kokemus ja erityisosaaminen juuri Rentan ajankohtaisiin projekteihin soveltuen. Aluksi Tarja toimikin tietynlaisena projektipäälikkönä varmistamassa erityisvaatimusten täyttymisen ja aikataulussa pysymisen”, kertoo Viktor Numminen, joka toimii Rentalla Head of Group Controllingina, viisihenkisen tiimin vetäjänä. Tiimin päävastuualueina ovat konsernin sisäisen ja ulkoisen laskennan toteuttaminen, ennusteet sekä rahoitusjärjestelyt.

Nopeaa toimintaa raportoinnin uusien vaatimusten saavuttamiseksi

IFRS-standardit määrittelevät tarkat säännöt tilinpäätöksen laatimiselle ja esittämiselle, jotta yritysten taloudellinen tilanne olisi mahdollisimman vertailukelpoinen. IFRS-raportointi auttaa sijoittajia ja muita sidosryhmiä ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta ja tekemään päätöksiä sen perusteella, joten rakeenteellisten muutosten kohdalla raportoinnin tulee sujua tehokkaasti.

”Uudet IFRS-raportoinnin vaatimukset tulivat meille aika lailla yön yli ajankohtaisiksi, joten tukea tarvittiin nopeasti. Raportoinnin lisäksi halusimme vahvistaa myös sisäistä IFRS-osaamistamme”, Numminen jatkaa. Hänen oma tiiminsäkin on kasvanut nopeasti usealla henkilöllä kasvun myötä.

Greenstepin asiantuntijat ovat päässeet auttamaan Rentaa myös erilaisissa yrityshankintoihin ja esimerkiksi PP-allokointeihin (Purchase Price Allocation, eli yrityskaupan jälkeisiin kirjanpidollisiin toimenpiteisiin, jossa yritys arvioi hankkimansa liiketoiminnan osien käypää arvoa ja jakaa kauppahinnan näiden osien kesken) liittyvissä tehtävissä toiminnan kasvaessa.

Renta