Kansainvälisesti toimivan yrityksen taloushallinto

Kansainvalinen taloushallinto 1
Vesa leino

Vesa Leino

Partner, Transaction / CFO Services

Kun yritys kansainvälistyy, sen taloushallinto kohtaa monia muutoksia ja jopa haasteita. Kansainvälisyys voi tuoda mukanaan uusia liiketoimintamalleja, verosäännöksiä, valuuttoja ja raportointivaatimuksia, jotka vaativat huolellista suunnittelua ja asiantuntemusta.

Kansainvälistyminen on houkutteleva mahdollisuus monelle yritykselle. Yksi tärkeimmistä tekijöistä kansainvälistymisessä on oikea liiketoimintasuunnitelma ja markkinaymmärrys. On myös tärkeää huomioida taloushallinnon vaatimukset heti alusta asti. Kansainväliseen taloushallintoon liittyvät erityiskysymykset liittyvät usein paikallisten vaatimusten ja lainsäädännön noudattamiseen ja täyttämiseen sekä verotukseen.

Kansainvälisen liiketoimintamallin vaikutus taloushallintoon

Taloushallinnon vaativuus kasvaa sen mukaan, millaisella liiketoimintamallilla yhtiö toimii.

Kansainväliset liiketoimintamallit
Taloushallinnon vaativuus riippuu kansainvälisestä liiketoimintamallista.


Yksi yleinen kansainvälinen liiketoimintamalli on perinteinen vienti. Tämä tarkoittaa tuotteiden tai palveluiden myyntiä ulkomaille Suomesta käsin. Vienti on yksinkertainen tapa aloittaa kansainvälinen liiketoiminta, mutta myös siihen liittyy useita taloushallinnon haasteita. Toinen mahdollisuus on toteuttaa liiketoimintaa, jossa yrityksellä on kohdemaassa paikallinen myynti ja edustus, mutta tuotteiden toimitus toteutetaan vientinä Suomesta.

Hallinnon järjestämisen suurimmat muutokset tapahtuvat siirtyessä ulkomaiseen tytäryhtiöön ja toisaalta ulkomaisesta tytäryhtiöistä täysin operatiiviseen ulkomaiseen tytäryhtiöön. Yritys voi perustaa ulkomaisen tytäryhtiön kohdemaahan, mutta toimittaa tuotteet asiakkaalle Suomesta. Tällöin yrityksellä on suomalainen yhtiö ja yhtiö ulkomailla. Toinen mahdollisuus on perustaa täysin operatiivinen ulkomainen tytäryhtiö, jolloin tuotteiden toimitus ja myynti toteutetaan Suomesta ulkomaiseen tytäryhtiöön ja sieltä asiakkaalle. Tämäntyyppinen kansainvälinen liiketoimintamalli on monimutkaisempi ja vaatii huolellista suunnittelua. Yrityksen on noudatettava ulkomaisten verolainsäädäntöjen lisäksi myös paikallisia työehtoja ja muita säännöksiä, jotka voivat vaihdella maittain.

Kansainvälistyvä taloushallinto -taulukko
Eri kansainvälisten liiketoimintamallien vaikutukset hallinnon järjestämiseen.


Taloushallinto saadaan joustavasti järjestettyä hyvin monenlaisiin toimintamalleihin, ja tärkein asia yrityksen kansainvälistymisessä on kuitenkin se ydinliiketoiminta. Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeintä kehittää oikeanlainen liiketoimintamalli, joka ottaa huomioon paikalliset markkinat ja asiakkaat, sekä varmistaa, että yrityksen toiminta on kannattavaa ja kilpailukykyistä kansainvälisillä markkinoilla.

Huomioi myös nämä kansainvälistymisen kynnyksellä

  • Kansainvälinen verotus on täynnä sääntöjä, ja sääntöihin liittyy runsaasti poikkeuksia. Yrityksen on otettava huomioon paitsi kotimaansa verotus, myös kohdemaan verotus ja mahdolliset kansainväliset sopimukset. Kunkin maan verolainsäädäntö on erilainen. Avuksi kannattaa hankkia tarvittavaa asiantuntemusta ja neuvontaa, jotta verotukseen liittyvissä asioissa toimitaan oikein.
  • Jos yritys harjoittaa ostoa ja myyntiä eri valuutoissa, on otettava huomioon valuuttapositio ja -riski.
  • Saatavien kotiutus ulkomaisilta asiakkailta ei välttämättä ole yhtä suoraviivaista kuin kotimaassa.
  • Yrityksen on päivitettävä vakuutusturvansa vastaamaan mahdollisia uusia tarpeita kansainvälistymisen myötä.
  • Jos liiketoimintamalli edellyttää ulkomaisen tytäryhtiön perustamista, sen hallinnon järjestäminen tulee hoitaa asianmukaisesti. On otettava huomioon, että paikallisen yhtiön johdossa toimiville (toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet) on eri maissa erilainen juridinen status ja vastuut. Lisäksi monessa maassa on suomalaisille vieraita käytäntöjä, rekisteröintejä, raportointeja ja vaatimuksia.
  • Kansainvälistymisen tavoitteet ja skenaariot on syytä miettiä valmiiksi, jotta taloushallinnon järjestämisen skaalautuvuus voidaan ottaa huomioon jo varhaisessa vaiheessa.

Taloushallinnon kansainvälistyminen vaatii huomattavaa osaamista ja tietotaitoa. On tärkeää varmistaa kansainvälisen liiketoiminnan sekä taloushallinnon osaaminen, joko omien resurssien tai yhteistyökumppaneiden kautta. Greenstepin asiantunteva tiimi on valmiina auttamaan teitä tässä haasteessa – asiantuntijoiden avulla taloushallintonne hoidetaan tehokkaasti ja saumattomasti myös ulkomailla!