Johdon raportointi

Yritykselle räätälöity kompakti raportointipaketti, joka antaa monipuolisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta

Raportit sisältävät:

  • Yritykselle oleellisilla analyyseillä tapahtuva säännöllinen seuranta yrityksen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.
  • Tilanteen vertailu edellisiin kausiin ja budjettiin.
  • Taulukoiden ja graafien lisäksi selkeän, tiivistetyn sanallisen analyysin, joka sisältää selitykset merkittäviin poikkeamiin sekä kommentit mahdollisista riskeistä ja haasteista.

Erityisesti start-up-yritysten tulee olla hyvin perillä rahaliikenteestä ja pitää kassavirtaennusteet ajan tasalla.

Raportointipaketti toimitetaan jatkuvana palveluna, esimerkiksi kerran kuukaudessa ennen johtoryhmän kokousta.

Raportointi yleensä kvartaaleittain tai kuukausittain, jolloin käydään läpi, mitä yrityksen tuloslaskelmassa, taseessa ja muissa KPI:ssa (Key Performance Indicator) on tapahtunut. Tämän lisäksi arvioidaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Raportteja tehdään pitkälti yhteistyössä kirjanpitäjän ja palkanlaskijan kanssa. Tiiminä he katsovat, missä mennään ja raportoivat toteutuneet luvut eteenpäin asiakkaalle. Ennusteet käydään läpi asiakkaan avainhenkilöiden kanssa.

Johdon raportoinnissa on tärkeää, että raportoija tietää, mikä on realistista ja mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta tavoitteet realisoituvat.

Johdon raportoinnin hyödyt:

  • Raportit tarjoavat oleellista tietoa tukien liiketoiminnan kokonaisvaltaista ohjausta ja kehittämistä, johdon päätöksentekoa ja tavoitteiden asettamista.
  • Hyvä raportointi lisää ulkopuolisten sijoittajien luottamusta yritykseen.
  • Raportointi mahdollistaa yrityksen johdon resurssien vapauttamisen oman liiketoiminnan osa-alueisiin ja niiden kehittämiseen.

    Autamme yritystäsi johdon raportoinnissa!