Liiketoiminnan mallintaminen

Yrityksesi liiketoimintamalli kuntoon

Liiketoiminnan mallintamisessa ja konseptoinnissa voidaan keskittyä joko nykytilan analysointiin ja tehostamiseen tai sitten uusien liiketoimintamallien kartoitukseen ja konseptointiin.

Liiketoiminnan nykytilan mallintamisessa analysoidaan liiketoimintojen ansaintalogiikka, kannattavuus, toimintavalmius, rahoitustilanne, kasvun edellytykset sekä riskit. Asiakasyrityksen tarpeen ja tilanteen mukaan keskitytään tiettyihin osa-alueisiin syvemmin.

Uusien liiketoimintamallien kartoituksessa analysoidaan yrityksen valmius uuteen liiketoimintaan sekä rahoituksen tarve. Liiketoiminta konseptoidaan ja ansaintalogiikka määritellään, minkä perusteella luodaan liiketoimintasuunnitelma viiden vuoden aikajänteellä. Tarvittavat operatiiviset prosessit sekä kannattavuusmittarit määritellään ja tuetaan yritystä uusien liiketoimintojen pystyttämisessä, rahoituksen hankkimisessa sekä operatiivisessa johtamisessa.

Liiketoiminnan mallintamisen hyödyt:

  • Yritys saa kattavan kuvauksen nykytilanteesta, paremman ymmärryksen kannattavuudesta ja kasvuedellytyksistä sekä tietoa rahoituksen riittävyydestä.
  • Yritys saa strategisen kumppanuuden liiketoiminnan kehittämisen, talousjohtamisen ja rahoituksen ammattilaisen kanssa.

Ota yhteyttä, autamme yrityksesi liiketoiminnan mallintamisessa!