Från expert till konsult

Målet med detta coachningsprogram är att utbilda experter till proaktiva konsulter. Vid sidan av sin klient fungerar konsulten som en proaktiv problemlösare, vars mål är att öka kundens konkurrenskraft genom sin egen verksamhet. Coachingen är interaktiv och därmed effektiv och ökar hela organisationens kompetens.


Ett exempel på coachningsprogrammet:

Del 1. Som expert i en förändrad arbetsmiljö

 • Syftet med coachningen är att skapa en övergripande bild av förändringen i expertens arbetsmiljö
 • Under coachningen diskuteras de viktigaste områdena i arbetsförändringen, som till exempel kan vara digitalisering, kundernas förväntningar och förändringar i arbetslivet
 • Målet med inlärningen är att ge förståelse för förändringarna i det egna kompetensområdet och effekterna på expertarbete. Att väcka förståelse för de möjligheter och krav som karriärutveckling erbjuder


Del 2. Hörnstenarna i konsultens arbete

 • Syftet med coachningen är att skapa förståelse för huvuddragen i konsultens arbete jämfört med konventionellt expertarbete
 • Under coachningen diskuteras förhållandet mellan expertens substans och konsultens kompetens och hur experten kan bygga sin kompetens med konkreta åtgärder mot konsultens kompetensmål
 • Målet med inlärningen är att bygga upp en bild av den egna kompetensen och de ämnesområden som utvecklingen bör fokuseras på, samt att stödja uppnåendet av mål


Del 3. Problemlösningskunskaper

 • Målet med coachning är att skapa förståelse för vikten av självstyrning och problemlösning
 • Under coachningen genomförs case-övningar relaterade till expertens professionella färdigheter, vilket stärker problemlösningsförmågan och stöder organisationens kompetens och gemenskap
 • Målet med inlärningen är att producera förmågan att självständigt hitta lösningar på problem inom sitt eget kompetensområde och att utnyttja organisationens kompetens och dess utveckling


Del 4. Hantera dina egna färdigheter och arbete

 • Syftet med coachningen är att öka personalens medvetenhet om arbetslivskunskaper som stödjer konsultens arbete
 • Under coachningen byggs deltagarnas självkännedom och arbetslivskunskaper upp genom deltagande övningar som stärker organisationens verksamhetskultur och värderingar i praktiken
 • Inlärningsmålet är att ge deltagarna konkreta verktyg för att hantera sina egna färdigheter och arbeteUtbildningen kan ordnas som närstudier eller på distans.

Utbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.