Kundtjänstcoachning för arbetsgemenskapen

Vår kundtjänstcoachning planeras alltid tillsammans med kunden. Coachningen bygger på organisationens strategi och värderingar, så att de framgångsrikt kan implementeras genom kundservice skolning för hela arbetsgemenskapen. Syftet med coachningen är att skapa en övergripande bild av det aktuella läget för organisationens kundservice och en gemensam förståelse för vilken typ av kundservice organisationen vill erbjuda.Upplever du bristfällig kommunikation mellan dina medarbetare?
Vi kan hjälpa!
Exempel på skolningsinnehåll:

Del 1: Arbetsledarutbildningsdag

  • Syftet är till exempel att bilda en övergripande bild av den nuvarande situationen och att skapa förståelse för framtida mål

Del 2: Personalutbildning

Målet är att förbereda arbetsgemenskapen för en coachningsdag och att ge nycklarna till framgång i ledarskap


Del 3: Arbetsgemenskapscoaching

  • Målet är att utveckla medarbetarnas förmåga att engagera sig och producera ett organisatoriskt sätt att ta hand om sina kunder
Coaching kan delas in i lämpliga enheter mellan handledare och hela personalen. Metoderna inkluderar kick-off, föruppdrag, coachningspass och workshops.


Coachningsprogrammets exakta innehåll och varaktighet bestäms från kund till kund baserat på organisationens behov och mål.