Coachingprogram för projektledarskap

I arbetslivet, oavsett branschen, har det skett en allt större övergång till projektarbete. Professionellt genomförande av projekt är ett försäljningsargument för företag och påverkar direkt återförsäljningen. Denna utbildning är avsedd för företagets operativa ledning och de personer som utför projektledarens uppgifter.

Under utbildningen blir du bättre berustad i att leda projekt och ge företagsledningen en tydligare, analytisk bild av dina projekt.

Temat för utbildningen behandlas genom praktiska exempel. Våra professionella utbildare har lett projekt inom många olika branscher, från tjänster till systemdistributioner.


Målet med utbildningen är att:

  • Skapa en övergripande bild av projektledning
  • Ge möjligheten att använda en mängd olika modeller för att strukturera ditt företags olika projekt. Under utbildningen täcks huvudområdena för projektledning, såsom projekt som verktyg, projektorganisation och modellplanering, ansvarsuppbyggnad och befogenhet, samt konstruktion av kostnader och scheman.


Exempel på projektledningsutbildningen:

Del 1. Projektledning

  • Syftet med coachningen är att skapa en övergripande bild av projektledning.
  • Coachningen täcker huvudområdena i en organisations projektledning, som bl.a. projekt som verktyg, projektorganisation och modelldesign, definiera ansvar och myndigheter samt byggnadskostnader och scheman.


Del 2. Projektkontroll

  • Målet med coachning är att producera förmågan att använda de tekniska lösningar som används av organisationen.
  • Under coachningen diskuteras projektschemat i enlighet med att uppsatta mål, styrning och stöd för styrgruppernas och ledningsgruppernas arbete, riskmappning och konsekvensbedömning, samt projektövervakning och rapportering.


Del 3. Projektpersonal och kundmöte

  • Målet med coachningen är att skapa förståelse för principerna för projektledningskommunikation och effektiva förändringshanteringsmetoder. Dessutom är målet att ge kapacitet att fungera som projektledare och att hantera projektpersonal och intressenter i enlighet med god praxis.


Del 4. Projektledningsmodellen för den dagliga verksamheten

  • Syftet med coachningen är att öka kunskapen för hela personalen om huvudfunktionerna i organisationens projektledning och ledning, för att skapa en förståelse för alla medlemmar i organisationen om projektledning och ledningsmetoder som är lämpliga för verksamheten och kulturen.


Kan Greenstep Academy implementera utbildning för roller
i olika situationer inom företaget?
Utbildningen kan ordnas som närstudier eller på distans.

Utbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.