Feedback-färdigheter inom ledarskap

Baserat på resultaten av personalundersökningar, lider många företag av en kronisk brist på feedback - att få utveckling här borde ingå i det dagliga arbetet.

Ett väl kommunicerat sätt att ge feedback, påbörjat i ett så tidigt stadie som möjligt inom företaget, underlättar både ledarskap, tar företaget framåt och skapar välbefinnande. Speciellt i utmanande situationer betonas förmågan att ge feedback på rätt sätt.

Den här utbildningen ger perspektiv på att både ge och ta emot feedback i utmanande situationer, samt motiverar modet att börja bygga en feedback kultur för hela företaget.Syftet med utbildningen är att:

  • Ge perspektiv på att ge och ta emot feedback i en mängd olika utmanande situationer, genom praktiska exempel och övningar
  • Skapa förståelse över sättet att ge feedback, och inse att det hör till bra ledarskap som främjar både företagets mål, samt stöder i att hantera utmanande situationerUtbildningen kan ordnas som närstudier eller på distans.

Utbildningens exakta innehåll samt längd bestäms utifrån kundens behov och mål.