Kassavirranhallinta

Kassavirta hallintaan

Liiketoiminnan edellytys on riittävä likviditeetti, jolla voidaan hoitaa juoksevat menot. Kassavirranhallinnalla tarkoitetaan yrityksen rahatilanteen seurantaa: mikä tilanne on nyt ja miten se tulee tietyllä aikavälillä kehittymään? Näin pyritään varmistamaan, etteivät käytettävissä olevat kassavarat lopu kesken, ja näin voidaan etukäteen varautua mahdollisiin likviditeettihaasteisiin.

Kassavirtaennuste

Kassavirtaennuste voidaan tehdä yrityksen tarpeista riippuen joko päiväkohtaisesti tai pidemmällä tähtäimellä. Päiväkohtaisessa kassaennusteessa ennustetaan kassamenot ja tulot, jolloin tiedetään, milloin yrityksellä on lisärahoitustarve. Tässä kohtaa tiedetään jo, mitä erääntyy milloinkin ja mitä tuloja on odotettavissa tiettynä päivinä.

Pitkäaikaisessa kassavirtaennusteessa luotetaan erilaisiin olettamuksiin ja ennusteisiin perustuen siihen, mitä ollaan aikaisemmin käyty läpi asiakkaan kanssa. Sekä lyhytaikaisessa että pitkäaikaisessa kassavirtalaskelmassa käytetään erilaisia lähestymistapoja ennustamiseen.

Ammattitaitoista likviditeetin hallintaa

Kassanvirranhallinta on työtehtävänä aikaavievä, ja sen tehokas hoitaminen edellyttää useiden vuosien kokemusta taloushallinnosta. Kokenut ammattilainen tietää ja tunnistaa kassavirran mahdolliset joustokohteet ja hyödyntää niitä tiukassa taloudellisessa tilanteessa optimaalisella tavalla. Käyttämällä kokenutta ammattilaista vapautetaan samanaikaisesti yhtiön omien resurssien aikaa mm. operatiivisen liiketoiminnan pyörittämiseen.


Meru Health referenssivideo:


Ota yhteyttä, parannetaan yhdessä kassavirranhallintaanne!