Greensteps rekryteringsprocess

Alla öppna positioner publiceras på öppna tjänster-sidan. Vi börjar hanteringen av ansökningar genast när jobbannonsen har publicerats och vi är generellt också snabba att ta beslut. Av denna orsak är det viktigt att du inte väntar med att skicka in din ansökan. Bifoga alltid CV och ett separat ansökningsbrev samt andra möjliga bilagor till din ansökan. I början av rekryteringsprocessen bekantar sig vårt HR-team med din ansökan och försäkrar sig om att din kunskap och din attityd är på sin plats. Efter att man gått igenom ansökningarna varierar våra rekryteringsprocesser lite beroende på positionen. Om du fyller ansökningskriterierna, kallar vi dig till en telefonintervju eller till ett möte på vårt kontor. I det första skedet är det en rekryteringskoordinator eller en expert från tjänsteområdet i fråga som utför intervjun.

Vi är också generellt snabba att ta beslut, så skicka in din ansökan redan idag.

En telefonintervju är kort, oftast kring 15-30 minuter. Under telefonintervjun reder vi ut möjliga frågor gällande din ansökan och andra praktiska saker, som till exempel uppsägningstid. Om rekryteringsprocessen fortsätter efter telefonintervjun är vi i kontakt med den sökande och kommer överens om ett möte på Greensteps kontor.


Under det personliga mötet fokuserar vi i huvudsak på den sökandes tidigare erfarenheter och kompetens, samt dennes tankar om följande steg och riktning i karriären. Vi kan också utmana den sökande med skilda case-uppgifter, där vi kartlägger dennes kunskap mera omfattande för positionen i fråga. Vi har ofta flera rundor av intervjuer och utbildnings- och arbetsintyg ber vi alltid om skillt. Efter den personliga intervjun är vi vid behov i kontakt med den sökandes referenser, alltid med tillåtelse av den sökande.

Med noggranna rekryteringsprocesser kan vi även vara säkra att de personer vi anställer passar in i företaget och kulturen.

Vi kontaktar de sökande som inte går vidare i rekryteringsprocesserna per e-post. Vi strävar efter att alltid vara i kontakt med de sökande inom 2-3 veckor efter att ansökningstiden för positionen i fråga har gått ut. I vissa fall kan våra rekryteringsprocesser ta längre än vanligt och i dessa fall strävar vi efter att alltid meddela om fördröjningen. Vi är i kontakt med alla sökande. Vi sparar de sökandes uppgifter för framtida behov och vi kan även vara i kontakt med de sökande om en lämplig position öppnas. Det lönar sig ändå att själv, direkt söka till de positioner som intresserar samt att utnyttja vår öppna ansökan.