Greensteps värden

På Greenstep arbetar vi i enlighet med våra gemensamma värden. Vi har tillsammans utformat fyra grundvärderingar, som styr vårt arbete. Hur syns dessa värden i vår arbetsvardag? Vi lät våra experter berätta.


Önskan att glädja kunden

"Att glädja kunden börjar med att man lyssnar på kunden och deras önskningar. I praktiken strävar vi efter felfrihet, vänlighet och att arbetet alltid utförs i tid. Ett välgjort arbete och ömsesidigt förtroende bygger en stadig grund för högkvalitativ kundbetjäning".

Natalia Sitnikova, Löneräkningskonsult


Vilja att förnya och utveckla kompetensen

"Greensteps tjänsteutbud förnyas i takt med kundernas behov, vilket också för med sig nya utmaningar. Att klara dessa utmaningar och lära sig nya saker är en stor motivationsfaktor. Ständig utveckling garanterar också att kunna erbjuda så professionella tjänster som möjligt åt kunden."

Elina Kyllönen, Ekonomikonsult


Passion att åstadkomma och lyckas tillsammans

”Att lyckas tillsammans innebär att ha ett gemensamt mål med kunden och teamet - alla har en iver att vara bäst! Det leder oss till att utvecklas och lämna det egna bekvämlighetsområdet."

Tomi Holmberg, Senior Manager, NetSuite Sales and Implementations


Ärlighet och respekt för andra människor

"På Greenstep ger vi ärlig feedback och vi tackar varandra dagligen. Vi värdesätter våra kollegor, deras kompetens och hjälp, och vi är genuint likvärdiga oavsett vår titel. Hos oss respekterar alla varandra och alla har rätt att vara sig själva."

Raita Haarla, HR & Employee Experience Specialist